گردن آویز قدیمی نقره با ذکر خاص کد 4025

گردن آویز قدیمی نقره با ذکر خاص کد 4025

720,000 تومان
موجودی: در انبار

گردن اویز قدیمی نقره همراه با یک یاقوت شمشذکر خاص حک شده:علی الله فی کل امور توکلی و بالخمس اصحاب آل العبا توسلیالله محمد و علی فاطمه وحسن و حسینهدیه : 720 هزار تومان

+