تسبیح نادر و کم نظیر اعلای شاه مقصود افغانی کد 2120

تسبیح نادر و کم نظیر اعلای شاه مقصود افغانی کد 2120

موجود نیست
موجودی: امکان تهیه مجدد این محصول نیست

  تسبیح صد و یک دانه اعلای کهنه شاه مقصود افغانی مشخصات : وزن تسبیح : 44 گرم طول حلقه : 45 سانتیمتر رنگ : زرد اندازه متوسط هر دانه : 8 میلیمتر تسبیح شاه مقصود افغانی , افغانستان, کهنه اعلا , زرد, تراش دستی , صدو یک دانه , تسبیح  ,شیخک   ,ناب جواهر ...