انگشتر  فاخر قلمزنی کهن با نگین اماتیس کد 1562

انگشتر فاخر قلمزنی کهن با نگین اماتیس کد 1562

موجود نیست
موجودی: امکان تهیه مجدد این محصول نیست

                       انگشتراماتیست یکدست فاخر رکاب : نقره دستساز قلمرنی گلدانی استاد کهن با مهر و امضاسایز رکاب  : 62 وزن انگشتر : 33 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ...