انگشتر نقره با نگین خرمهره اصل کد 1477

انگشتر نقره با نگین خرمهره اصل کد 1477

موجود نیست
موجودی: امکان تهیه مجدد این محصول نیست

            نگین : خرمهره اصلی همراه با دعارکاب نقره دستساز با مهر فتحیان تهرانوزن 11 گرمسایز انگشتر 63برای اطلاعات بیشتر  لینک زیر را ببینید :http://www.nabjawaher.com/index.php?pro=3059