انگشتر عقیق سرخ یمنی آبدارتراش عبدالرزاقی   رکاب رسول تهران

انگشتر عقیق سرخ یمنی آبدارتراش عبدالرزاقی رکاب رسول تهران

موجود نیست
موجودی: امکان تهیه مجدد این محصول نیست

                        نگین :عقیق سرخ آب دار خوشرنگ تراش عبدالرزاقی  رکاب : نقره سنگین دست ساز فاخر رسول تهران با مهر و امضاء سایزرکاب : 64 وزن انگشتر : 32 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ...