رکاب های سفارشی فاخر قلمزنی استاد جواد نظری ن-جواد

رکاب های سفارشی فاخر قلمزنی استاد جواد نظری ن-جواد

0 تومان
موجودی: در انبار

                                                                                          قلمزنی تخصصی برجسته و گود در ابعاد مختلف و ساخت اشیائ ذیقیمت موزه ای و احیا گر مهرکنی سنتیتوضیحات :با ابراز محبتی که هنر مند بزرگ و صاحب نام کشور استاد جواد نظری ( کلک نظر ) در امر قلمزنی رکاب و ساخت انواع مهر به ناب جواهر دارد افتخار میکنیم که رکابهای سفارشی  ایشان ر...

+