عقیق خطی سید عباس کد : 121

عقیق خطی سید عباس کد : 121

موجود نیست
موجودی: امکان تهیه مجدد این محصول نیست

            فروخته شدعقیق سرخ یمنینگین : عقیق سرخ یمنی با حکاکیخط : سید عباس ضابطی با امضا س ع متن : یاابالفضل العباسرکاب : نقره دستساز فیلیسایز : 61وزن : 13 گرم هدیه :0 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ...