نقش ها و سنگ ها

توضیحات محصولبعضی از سنگ ها در اثر فعل و انفعالاتی که در طول هزاران سال اتفاق می افتد شکلهای خاصی به خود

 میگیرند. بدلیل تقاضاهای مکرر دوستان عزیز تعدادی از این سنگها را که با تلاش گروه ناب جواهر بدست

امده است در معرض دید و خرید دوستان قرار میدهم.


ذکر چند نکته را ضروری میدانم :
 
1- نامگذاری شکلها صرفا به خاطر نوع برداشت از شکل مجسم شده است و در هر کسی میتواند بسته به

سلیقه و نوع نگاه متفاوت باشد. مثلا ممکن است ما نقشی را به عنوان نام مبارک علی دیده باشیم در حالیکه

فرد دیگری همان نقش را مثلا منظره ماه و ستاره ترسیم و تجسم کند. بنا بر این اشکال را باید از دید خودتان

 نگاه کنید و ما هم برداشت خودرا نوشته ایم.

2- بعضی از سودجویان با استفاده از لیزر نقوشی را بسیار سطحی ایجاد میکنند که ما از انها در فروشگاه قرار

 نداده ایم.
3- سنگها یک تیکه بوده و از به هم چسباندن و یا کنار هم قرار دادن سنگها بدست نیامده است.

4- عمدتا این سنگها عقیق یا کوراتز  هستند ولی سنگهای دیگر هم مشاهده شده است

3- ابعاد سنگها بگونه ایست که برای گردن اویز و انگشتر تراش داده شده اند


نقش , سنگ, ناب جواهر , نگین ,  مجسمه  , مصور  , حجر ,  شکل ,  طبیعی  , کوارتز ,  عقیق ,


  لیزر , گردن اویز ,  انگشتر  , شمایل
نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید