عقیق سلیمانی(agate)


انگشترفاخرعقیق سلیمانی نادر و کم نظیر

850,000 تومان

مشخصات انگشتر : انگشترفاخرعقیق سلیمانی نادر و کم نظیر تراش بلند عبدالرزاقی رکاب نقره استاد جباری وزن انگشتر 22 گرم ابعاد نگین 15 در 12 میلیمتر ارتفاع سنگ : 12 میل سایز رکاب 63..

انگشترفاخرعقیق سلیمانی نادر و کم نظیر

1,000,000 تومان

مشخصات انگشتر : انگشترفاخرعقیق سلیمانی نادر و کم نظیر تراش بلند عبدالرزاقی رکاب نقره حصیری استاد ضیاء وزن انگشتر 23 گرم ابعاد نگین 16 در 13 میلیمتر ارتفاع سنگ : 12 میل سایز رک..

انگشتر کم نظیر عقیق سرخ مصورسلیمانی طوق دار با رکاب کیمیا

680,000 تومان

انگشتر کم نظیر عقیق سرخ مصورسلیمانی طوق دار با رکاب کیمیا نگین این انگشتر مستطیلی وابعاد آن 20 در 15 میلیمتر بوده و از عقیق های سه پوست سلیمانی است رکاب انگشتر نقره دست ساز در تهران بوده..

انگشتر کم نظیر عقیق سرخ مصورسلیمانی طوق دار با رکاب کیمیا

800,000 تومان

انگشتر کم نظیر عقیق سرخ مصورسلیمانی طوق دار با رکاب کیمیا نگین این انگشتر گرد و قطر آن 20 میلیمتر بوده و از عقیق های سه پوست سلیمانی است رکاب انگشتر نقره دست ساز در تهران بوده ومهمور به ..

انگشتر کم نظیر عقیق سرخ مصورسلیمانی طوق دار با رکاب کیمیا

840,000 تومان

انگشتر کم نظیر عقیق سرخ مصورسلیمانی طوق دار با رکاب کیمیا نگین این انگشتر گرد و قطر آن 20 میلیمتر بوده و از عقیق های سه پوست سلیمانی است رکاب انگشتر نقره دست ساز در نهران بوده ومهمور به ..

انگشتر عقیق سه پوست باباغوری خوش رنگ و رکاب فیلی قدیمی دست ساز

900,000 تومان

مشخصات انگشتر: انگشتر عقیق سه پوست باباغوری خوش رنگ و رکاب فیلی قدیمی دست ساز رکاب : نقره دست ساز فیلی وزن انگشتر : 22 گرم سایز رکاب :63 ابعاد سنگ : 18 در 13 میلیمتر &nbs..

انگشتر فاخر و نفیس عقیق سه پوست یمنی و رکاب فاخر کریمی

900,000 تومان

    مشخصات انگشتر : انگشتر فاخر و نفیس عقیق سه پوست یمنی و رکاب فاخر کریمی نگین : عقیق سه پوست  یمنی و تراش دامله سایز نگین : 22 در 16 میلیمتر رکاب : نقره دستس..

انگشترعقیق زیبای مصور

700,000 تومان

مشخصات انگشتر: انگشترعقیق زیبای مصور نگین : عقیق زیبای مصور رکاب : نقره ترکیبی کیمیا وزن انگشتر : 21 گرم سایز رکاب :61 ابعاد سنگ : 23 در 17 میلیمتر    ..

انگشترفاخرعقیق مصور باباغوری

700,000 تومان

مشخصات انگشتر : انگشترفاخرعقیق مصور باباغوری رکاب : نقره فیلی گوارسه دار وزن انگشتر : 20 گرم سایز رکاب : 63 ابعاد سنگ :20 در 15 میلیمتر نوع تراش سنگ » دامله گوشتی ..

انگشترعقیق باباغوری یک چشم عقیق مصور

300,000 تومان

مشخصات انگشتر :  انگشترعقیق باباغوری یک چشم عقیق مصور رکاب  نقره نجفی  وزن انگشتر : 17 گرم  سایز رکاب : 64  ابعاد سنگ : 18  در 14 میلیمتر &nbs..

انگشترباباغوری درشت دامله

450,000 تومان

مشخصات انگشتر:   انگشترباباغوری درشت دامله   ابعاد سنگ : 23 در 17  میلیمتر   رکاب : نقره دست ساز بی مهر   سایز رکاب  : 64   وزن ان..

انگشترعقیق باباغوری سلیمانی

600,000 تومان

مشخصات انگشتر:   انگشترعقیق باباغوری سلیمانی   رکاب : نقره ترکیبی   وزن انگشتر : ۲۴ گرم   سایز رکاب :۶۳   ابعاد سنگ : 20 در 1۵ میلیمتر &nb..

انگشترعقیق زیبای باباغوری دو چشم تراش دامله

340,000 تومان

انگشترعقیق زیبای باباغوری دو چشم تراش دامله رکاب : نقره شبکه وزن انگشتر : 8 گرم سایز رکاب :62 ابعاد سنگ : 15 در 10 میلیمتر   انگشتر  , عقیق باباغوری,  سلیمانی, تر..

انگشترعقیق درشت سلیمانی تراش دامله

600,000 تومان

انگشترعقیق درشت سلیمانی تراش دامله رکاب : نقره شکوفه وزن انگشتر : 27 گرم سایز رکاب :62 ابعاد سنگ : 14 در 20 میلیمتر   انگشتر  , فاخر  , عقیق ,  سلیمانی, ترا..

انگشتر فاخرعقیق درشت سلیمانی تراش دامله

850,000 تومان

مشخصات انگشتر :   انگشتر فاخرعقیق درشت سلیمانی تراش دامله رکاب : نقره شبکه وزن انگشتر : 29 گرم سایز رکاب :67 ابعاد سنگ : 26 در 20 میلیمتر   انگشتر  , فاخر&nb..

انگشتر فاخر عقیق شجر سلیمانی درشت

850,000 تومان

مشخصات انگشتر :   انگشتر فاخر عقیق سلیمانی شجر   رکاب : نقره دست ساز با مهر و امضا ری احمد   وزن انگشتر : 43 گرم   سایز رکاب :64   ابعاد سنگ ..

انگشتر عقیق باباغوری کهنه خطی کد 5445

550,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق باباغوری طبیعی کهنه با خط یا ابا عبداللهرکاب : نقره دست ساز بدون مهر وزن انگشتر : 7 گرمسایز رکاب :61 قطر سنگ :  12 میلیمتر هدیه :  550 هزار تومان ..

انگشتر عقیق باباغوری کد 5440

400,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سلیمانی طوق دار باباغوریرکاب : نقره با مهر وطن وزن انگشتر : 8 گرمسایز رکاب :58 ابعاد سنگ : 12  در 10 میلیمتر قیمت :  400 هزار تومان ..

انگشتر عقیق باباغوری کد 5442

300,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق باباغوری طبیعیرکاب : نقره قلمزنی ماشینی با ذکر من کنت مولاه  فهذا غلی مولاه وزن انگشتر : 16 گرمسایز رکاب :62 ابعاد سنگ : 16  در 12 میلیمتر قیمت :  30..

انگشتر عقیق سلیمانی کد 5447

700,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سلیمانی طوق داررکاب : نقره ترکیبی وزن انگشتر : 14 گرمسایز رکاب :60 ابعاد سنگ : 18  در 15 میلیمتر قیمت :  700 هزار تومان ..

انگشتر عقیق سلیمانی کد 5435

750,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سلیمانی طوق داررکاب : نقره دست ساز اشکی شمعدان با مهر و امضا وزن انگشتر : 15 گرمسایز رکاب :62 ابعاد سنگ : 14  در 11 میلیمتر قیمت :  750 هزار تومان ..

انگشتر عقیق باباغوری کد 5434

500,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق باباغوری طبیعیرکاب : نقره وزن انگشتر : 12 گرمسایز رکاب :60 ابعاد سنگ : 16  در 13 میلیمتر قیمت :  500 هزار تومان ..

انگشتر عقیق کهنه سلیمانی کد 5340

1,200,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سلیمانی کهنه و قدیمیرکاب : نقره قدیمی ساز وزن انگشتر : 9 گرمسایز رکاب :62 ابعاد سنگ : 20  در 12 میلیمتر قیمت : یک میلیون و دویست هزار تومان ..

انگشتر عقیق زرد سلیمانی کد 5262

450,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق زرد سلیمانی آب داررکاب : نقره دست ساز بدون مهر و امضا وزن انگشتر : 9 گرمسایز رکاب :59 ابعاد سنگ : 11 در 10 میلیمتر قیمت :  450 هزار تومان ..

انگشتر عقیق سلیمانی عبدالرزاقی کد 5247

700,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سلیمانی راش عبد الرزاقیوزن انگشتر : 18 گرمسایز رکاب :58 ابعاد سنگ : 22 در 16  میلیمتر قیمت : 700 هزار تومان ..

انگشتر عقیق باباغوری قدیمی کد 5229

260,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق باباغوریرکاب : نقره وزن انگشتر : 10 گرمسایز رکاب :61 ابعاد سنگ : 12  در 10 میلیمتر قیمت : 260 هزار تومان ..

انگشتر عقیق سلیمانی تو کاس و رکاب زاهد کد 5182

1,400,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر فاخر عقیق سلیمانی یمنی پرتقالی خوش رنگ تو کاس کهنهرکاب : نقره دست ساز استاد زاهد زنجان با مهر و امضا وزن انگشتر : 14 گرمسایز رکاب :60 ابعاد سنگ : 23 در 17  میلیمتر ق..

انگشتر عقیق هفت پوست اعلا

2,000,000 تومان

انگشتتر عقیق هفت پوست درشت ابعاد سنگ : 33 در 23 میلیمتر و ارتفاع سنگ از روی نگین 16 میلیمتررکاب : نقره دست ساز احمد ری با مهر و امضاسایز رکاب  : 66 وزن انگشتر : 51 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر خطی عقیق سلیمانی کد 5001

450,000 تومان

انگشتر عقیق سلیمانی حکاکی آیه ومن یتق الله . . . ابعاد نگین : 20  در 17 میلیمتر رکاب : نقره سایز انگشتر : 61وزن : 12 گرممتن نگین : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْ..

عقیق سلیمانی سه پوست با تراش عبدالرزاقی کد : 685

980,000 تومان

            نگین : عقیق سه پوست سلیمانی با تراش عبدالرزاقی تیغه ای شکل رکاب : نقره دستساز یاس قم (رکاب فاخر ) سایز :61 وزن : 15 گرم قیمت :980 هز..

انگشتر عقیق سلیمانی و رکاب قلم فتحیان کد 1955

630,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق سلیمانی تراش عبدالرزاقی بارگه زیبا ابعاد سنگ : 20 در 17 میلیمتر رکاب :  نقره قلمزنی فتحیان تهران با مهر وزن کل : 22 گرمسایز انگشتر  : 61 ..

مهره درشت سلیمانی کد 3114

700,000 تومان

سنگ عقیق مهره سلیمانی بسیار زیباابعادسنگ : 40 در 25 میلیمتر تخم مرغیبه وزن  31 گرم هدیه : 700 هزار تومان ..

انگشترعقیق سلیمانی کد 1820

400,000 تومان

انگشتر عقیق سلیمانی درشتابعادسنگ : 25 در 15 میلیمتررکاب : نقره به وزن  13 گرم و سایز 61هدیه : 400 هزار تومان ..

انگشتر اصیل و درشت باباغوری و رکاب قلمزنی کد 1767

3,000,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :   عقیق سلیمانی اعلا ابعاد نگین : 25 در 30 میلیمتررکاب : نقره دستساز قلمزنی بدون مهر سایز انگشتر  : 69 وزن کل : 51 گرم قیمت :سه میلیون تومان ..

انگشتر عقیق سلیمانی و رکاب چهار چنگ کد 1753

320,000 تومان

انگشتر عقیق سلیمانیرکاب : نقره چهار چنگسایز رکاب  : 61 وزن انگشتر : 12 گرمقیمت : 320 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

مهره کهنه سلیمانی و رکاب رولکسی سید کد 1731

1,500,000 تومان

نگین : عقیق سلیمانی مهره کهنه ابعاد سنگ :23 در 18 میلیمتر تراش دامله رکاب : نقره رولکسی دست ساز استاد برجسته رکابساز سید سایز : 68 وزن : 33 گرم قیمت : یک میلیون و 500  هزار تومان ۰۹۱..

عقیق زبده سلیمانی چشم گاوی کد 1643

800,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق زبده و درشت و درخشنده سلیمانی چشم گاوی رکاب : نقره دستسازتهران کریمیسایز انگشتر  : 62 وزن کل : 31 گرم قیمت :800 هزار تومان ..

عقیق زیبای دامله باباغوری کد 1638

600,000 تومان

  مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق زیبای باباغوری رکاب : نقره دور اشکی مشهدسایز انگشتر  : 65 وزن کل : 32 گرم قیمت :600 هزار تومان ..

انگشترعقیق درشت سلیمانی و رکاب حاجی

1,200,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشترعقیق درشت سلیمانی و رکاب حاجی نگین :  عقیق فاخر سلیمانی رکاب : نقره دستساز حاجیسایز انگشتر  : 65 وزن کل : 37 گرم ابعاد سنگ : قطر : 22 و  ارتفاع : 15 ..

انگشتر زیبای عقیق سفید سلیمانی کد 1516

1,200,000 تومان

                  عکسهای بالا در نور طبیعی و عکسهای پایین در نور فلاش دوربین گرفته شده اند          &..

مهره سلیمانی قدیمی تراش الماسی کد 1488

1,200,000 تومان

                 مشخصات انگشتر مهره قدیمی سلیمانی :نگین :  مهره سلیمانی تراش الماسی به ابعاد 20 در 20 میلیمتر رکاب :..

انگشتر عقیق سلیمانی کد 1566

700,000 تومان

                 انگشترعقیق آبدارسلیمانی رکاب : نقره  با مهر و امضا رسول تهرانسایز رکاب  : 64 وزن انگشتر : 25 گرمقیم..

انگشتر عقیق باباقوری دو چشم زیبا کد 1510

450,000 تومان

              مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق باباقوری دو چشم زیبا رکاب : نقره سنگین دست ساز بی مهرسایز انگشتر  :64 وزن کل : 2..

انگشتر فاخر درشت عقیق سلیمانی تراش عبدالرزاقی کلکسیونی

1,300,000 تومان

              مشخصات انگشتر فاخر درشت عقیق  سلیمانی تراش عبدالرزاقی کلکسیونیابعاد نگین :  قطر نگین 22  و ارتفاع نگین 22 میلیمتر ..

انگشتر فاخرگلسنگ سلیمانی کد 1472

2,200,000 تومان

              انگشتر فاخر عقیق عسلی گلسنگ سلیمانینگین :بیضی شکل  32در 22 میلیمتر   رکاب : نقره اشکی سایز :65 وزن : 30 گ..

انگشتر فاخر عقیق باباغوری کد 1418

200,000 تومان

         نگین : عقیق زیبای طبیعی باباغوری رکاب : نقره سایز :61 وزن :  8  گرم قیمت :200 هزار تومان ..

انگشتر فاخر عقیق باباغوری سبز یک چشم کد 1385

900,000 تومان

         نگین :عقیق سبز باباغوری یک چشم  رکاب : نقره سنگین دست ساز وطن با مهر و امضاء سایزرکاب : 61 وزن انگشتر : 17 گرم قیمت : نهصد هزار تومان ۰۹۱۲..

انگشتر عقیق خوش رنگ سلیمانی کد 1367

740,000 تومان

                 نگین : عقیق خوش رنگ و زنده سلیمانی رکاب : نقره شبکه ای سایز :60 وزن :18 گرم قیمت :740 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳..

انگشتر فاخر و درشت عقیق زرد سلیمانی کد 1372

1,400,000 تومان

              نگین :عقیق زرد عسلی سلیمانی فاخر  رکاب : نقره دست ساز مجید با مهر و امضاء ابعاد سنگ 25 در 18 میلیمترسایزرکاب : 65 و..

انگشتر فاخر عقیق سلیمانی با رکاب استاد دهقانی کد 1334

1,600,000 تومان

              انگشتر فاخر عقیق سلیمانی  رکاب : نقره دستساز سنگین وزن استاد دهقانی سایز :68 وزن : 44 گرم قیمت : یک میلیون و ششصد هزا..

انگشتر اسپرت عقیق سلیمانی کد 1173

150,000 تومان

         انگشتر اسپرت عقیق سلیمانی رکاب : نقره شهرستانیوزن 7 گرمسایز 62قیمت 150 هزار تومان ..

انگشتر عقیق باباغوری با رکاب درشت نقره کد 1193

450,000 تومان

         انگشتر خوش رنگ از سنگ عقیق سلیمانی باباغوری رکاب : نقره کارشده بدون مهر و امضا سازنده وزن انگشتر : 21 گرمسایز :61 قیمت : 450 هزار تومان ..

انگشتر عقیق سلیمانی کد 1154

400,000 تومان

                  انگشتر عقیق سلیمانی رکاب : نقره 90 سایز :62 وزن : 24 گرمقیمت :400 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سلیمانی کد 1045

600,000 تومان

               انگشتر عقیق درشت سلیمانی رکاب : نقره شخصی ساز با مهر و امضا سازنده علی وزن انگشتر : 34 گرمسایز :63 قیمت : 600 هزارتومان ..

انگشتر عقیق سلیمانی کد 1027

640,000 تومان

               انگشتر عقیق فاخر سلیمانی رکاب : نقره دست ساز شبکه تهران سایز 62وزن :  15 گرمقیمت : 640 هزار تومان ..

انگشتری باباغوری اعلا کد 1016

600,000 تومان

               انگشتر باباغوری کوچک اعلا رکاب : نقره دست ساز دو مهره فاخر ری احمد سایز 57وزن :  19 گرمقیمت : ششصد هزار تومان ..

انگشتر عقیق سلیمانی کد 1053

700,000 تومان

            انگشتر عقیق هفت پوست سلیمانی رکاب : نقره 925 سایز 60وزن :  25 گرمقیمت : 700 هزار تومان ..

انگشتر فاخر عقیق باباغوری کد1048

800,000 تومان

                  انگشتر فاخر عقیق باباغوری رکاب : نقره شخصی ساز قدیمی وزن انگشتر : 27 گرمسایز :68 قیمت : 800 هزارتومان ..

انگشتر عقیق سه پوست کد 987

390,000 تومان

            انگشتر عقیق سه پوست سلیمانیبا رکاب زیبای نقرهوزن انگشتر : 21 گرمسایز :67 قیمت : 390 هزار تومان ..

انگشتر فاخر عقیق سلیمانی کد968

830,000 تومان

                  انگشتر فاخر عقیق سلیمانی  کد 968 رکاب : نقره شخصی ساز فتحیان طهران با مهر و امضاسایز : 66وزن : 21 گ..

انگشتر عقیق سفید برفی باباغوری کد 965

740,000 تومان

            انگشتر عقیق سفید برفی باباغوری  کد  با ترکیب رنگ طبیعی فوق العاده زیبا965 رکاب : نقره دست ساز سنگین وزن حاجی سایز :61 وزن : ..

انگشتر عقیق سه پوست سلیمانی کد 963

980,000 تومان

                  نگین : عقیق کمیاب و نادر سه پوست درشت رکاب : نقره  سفارشی مجید بدون مهرسایز : 60وزن : 25 گرم قیمت ..

انگشتر باباغوری کد 173

245,000 تومان

              نگین : عقیق باباغوری سه پوست با تراش زیبا رکاب : نقره 925 سایز :57 وزن :8 گرم قیمت :245 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سه چشم باباغوری کد :288

240,000 تومان

         انگشتر عقیق سه چشم باباغوری کد 288رکاب : نقرهوزن : ۱۸.۱۵۰ گرم اندازه نگین : ۱۹ در ۱۱ میلیمتر (بیضی ) سایز رکاب : ۶۳ قیمت : 240 هزار تومان ۰۹۱۹۰۶۷۰۰۵۷ ..

عقیق باباغوری 3 پوست کد 817

250,000 تومان

                  نگین : عقیق باباغوری سه پوسترکاب : نقره 925 سایز 61وزن :  10 گرمقیمت : 250 هزار تومان  ..

انگشتر عقیق سلیمانی با رکاب طرح کریمی کد 919

310,000 تومان

                     نگین : عقیق سلیمانی رکاب : نقره  طرح دست ساز کریمیسایز : 61وزن : 19 گرم قیمت :310 ه..

انگشترفاخر عقیق باباغوری کد 659

500,000 تومان

           نگین : عقیق سفید و سرخ باباغوری چشم کفتریرکاب : نقره دست ساز شبکهسایز :63وزن :15 گرم قیمت :500 هزار تومان۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سلیمانی و رکاب نقره تایلند کد 901

300,000 تومان

                                    ..

مهره یمنی کد857

480,000 تومان

                          نگین : عقیق کهنه مهره یمنی  توضیح : این نگین یک مهره ..

عقیق سلیمانی کد : 170

240,000 تومان

  نگین :عقیق سلیمانی  بیضی شکل  : ۱۹ در ۱۴ میلیمتر رکاب : نقره سایز : ۶۳ وزن :۱۳ گرم و ۲۵۰ صوت قیمت : 240 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

عقیق سلیمانی کد : 600

450,000 تومان

  نگین :عقیق سلیمانی  گرد : ۱۵ میلیمتر رکاب : نقره دست ساز رسول تهرات سایز : ۶۰ وزن :۱۸ گرم و ۱۰۰ صوت قیمت : 450 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

عقیق زیبای سلیمانی کد 877

920,000 تومان

                       نگین : عقیق زیبای سلیمانی ( عقیق برفی ) رکاب : دستساز استاد مجید با مهر و ا..

انگشتری با نگین سلیمانی کد : 542

240,000 تومان

 نگین : عقیق سلیمانی بیضی شکل  ۲۵در ۱۸ میلیمتر  رکاب : نقره سایز : ۶۵ وزن : ۳۰ گرم و ۸۰۰ صوت قیمت : 240 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

عقیق فاخر سلیمانی کد 775

850,000 تومان

نگین : عقیق فاخر سلیمانی بیضی شکل  25در 19 میلیمتر به قطر 12 میلیمتر رکاب : نقره دست ساز قلمزنی با نام علی ع سایز :65 وزن : 22 گرم قیمت :هشتتصد و پنجاه هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

عقیق فاخر سلیمانی کد : 496

900,000 تومان

انگشتر فاخرعقیق طوق دار فاخر سلیمانی نگین :عقیق سلیمانی رکاب : نقره دست ساز حاجی سایز : ۶۳ وزن :۳۴ گرم ابعاد سنگ : 20 در 15 میلیمتر ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر فاخر عقیق سلیمانی کد 656

450,000 تومان

نگین : عقیق فاخر سلیمانی رکاب : نقره دست ساز ری احمد سایز :60 وزن :25گرم قیمت :450 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

عقیق سلیمانی کد 543

280,000 تومان

نگین : عقیق سلیمانی رکاب : نقره سیلندری سایز : 62 وزن : 23 گرم قیمت :280 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

سنگ باباغوری اصل تراش کد : 113

340,000 تومان

سنگ باباغوری اصل تراش خورده قدیمی سوار بر رکاب نقره دستساز وزن : ۱۷.۱۰۰ گرم اندازه نگین : قطر :۱۱ میلیمتر (گرد) سایز رکاب : ۶۳ قیمت : 340 هزار تومان ۰۹۱۹۰۶۷۰۰۵۷ ..

انگشتر فاخر عقیق شیری سه پوست یمنی درشت

1,100,000 تومان

انگشتر فاخر عقیق شیری سه پوست یمنی درشتنگین : عقیق فاخر شیری سه پوست یمنی بیضی شکل  25در 18 میلیمتر  رکاب : نقره دست ساز سایز :68 وزن :31 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر فاخر عقیق سلیمانی کد 654

950,000 تومان

نگین : عقیق فاخر سلیمانی رکاب : نقره دست ساز قلمزنی سایز :69 وزن :45 گرم قیمت :950  هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر فاخر عقیق سلیمانی

900,000 تومان

انگشتر فاخر عقیق سلیمانینگین : عقیق  سلیمانی رکاب : نقره دست ساز حصیری سایز :61 وزن :32گرم ابعاد سنگ : 25 در 18 میلیمتر ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق زینبیه سلیمانی کد 353

470,000 تومان

نگین : عقیق سلیمانی(معروف به زینبیه) بیضی شکل  30در 20 میلیمتر  رکاب : نقره دست ساز قدیمی شبکه سایز :67 وزن :34 گرم قیمت :470 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

نمایش 1 تا 82 از 82 (1 صفحه)

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout

logo-samandehi