عقیق شجر(agate)


انگشترزیبای عقیق شجری خاص و رکاب افتخاری

600,000 تومان

مشخصات انگشتر: انگشترزیبای عقیق شجری خاص و رکاب افتخاری نگین : عقیق شجرخاص رکاب : نقره دست سازاستاد افتخاری رکاب  تهران افتخاری ابعاد سنگ : 17 در 15 وزن : 9 گرم &n..

انگشترعقیق زرد مصورشجر درشت

900,000 تومان

مشخصات انگشتر :  انگشترعقیق زرد مصورشجر درشت رکاب : نقره ماشینی  وزن انگشتر : 37 گرم  سایز رکاب : 65 ابعاد سنگ : 20 در 30 میلیمتر   انگشتر , عقیق زرد&..

انگشترعقیق شجر سفید مصور

600,000 تومان

مشخصات انگشتر :   انگشترعقیق شجر سفید مصور رکاب : نقره دست ساز حسین 110 با مهر و امضا وزن انگشتر : 18 گرم سایز رکاب :61 ابعاد سنگ : 15 در 18 میلیمتر   انگشتر&nbs..

عقیق شجری خاص ایرانی دوطرفه عبد الرزاقی

400,000 تومان

مشخصات انگشتر : انگشتر عقیق شجر خاص ایرانی دو طرفه تراش عبد الرزاقی رکاب : نقره قدیمی وزن انگشتر : 17 گرم سایز رکاب :60 ابعاد سنگ : 15 در 22  و ارتفاع سنگ 12میلیمتر انگشتر&..

انگشتر عقیق شجر درشت و آب دار و رکاب بخشی کد 5341

450,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق کبود درشت شجر رکاب : نقره دست ساز مجید بخشی با مهر و امضا وزن انگشتر : 26 گرمسایز رکاب : 58 ابعاد سنگ : 22  در 16 میلیمتر قیمت : 450 هزار تومان ..

انگشتر عقیق شجر درشت و آب دار و رکاب بخشی کد 5342

440,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سفید درشت شجر رکاب : نقره دست ساز مجید بخشی با مهر و امضا وزن انگشتر : 26 گرمسایز رکاب : 62 ابعاد سنگ : 26  در 18 میلیمتر قیمت : 440 هزار تومان ..

انگشتر عقیق شجر درشت و آب دار کد 5285

600,000 تومان

انگشتر فاخرعقیق شجر ایرانی درشترکاب : نقره دست ساز مجید بخشی با مهر و امضا سایز : 64وزن :29 گرم ابعاد سنگ : 28 در 18 میلیمترقیمت : 600 هزار تومان۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق شجر کد 0010

250,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق شجررکاب : نقره وزن انگشتر : 16 گرمسایز رکاب :60 ابعاد سنگ : 18 در 14  میلیمتر قیمت : 250 هزار تومان ..

انگشتر عقیق شجر کد 005

240,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق شجررکاب : نقره وزن انگشتر : 13 گرمسایز رکاب :62 ابعاد سنگ : 18 در 15  میلیمتر قیمت : 240 هزار تومان ..

انگشتر عقیق شجر کد 003

220,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق شجررکاب : نقره وزن انگشتر : 15 گرمسایز رکاب :60 ابعاد سنگ : 18 در 12  میلیمتر قیمت : 220 هزار تومان ..

انگشتر عقیق شجر کد 007

200,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق شجررکاب : نقره وزن انگشتر : 13 گرمسایز رکاب :61 ابعاد سنگ : 17 در 14  میلیمتر قیمت : 200 هزار تومان ..

انگشتر عقیق شجر کد 006

220,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق شجررکاب : نقره وزن انگشتر : 19 گرمسایز رکاب :60 ابعاد سنگ : 18 در 23  میلیمتر قیمت : 220 هزار تومان ..

انگشتر عقیق شجر کد 008

240,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق شجررکاب : نقره وزن انگشتر : 12 گرمسایز رکاب :62 ابعاد سنگ : 18 در 11  میلیمتر قیمت : 240 هزار تومان ..

انگشتر عقیق شجر کد 009

220,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق شجررکاب : نقره وزن انگشتر : 15 گرمسایز رکاب :60 ابعاد سنگ : 18 در 12  میلیمتر قیمت : 220 هزار تومان ..

انگشتر عقیق شجر کد 001

120,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق شجررکاب : نقره وزن انگشتر : 12 گرمسایز رکاب :60 ابعاد سنگ : 18 در 14  میلیمتر قیمت : 120 هزار تومان ..

انگشتر درشت عقیق شجر ایرانی کد 5090

1,400,000 تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر عقیق شجر درشت منظره طبیعی ایرانی ابعاد سنگ : 30 در 20  میلیمتررکاب : نقره دست ساز مجید با مهر و امضاسایز رکاب  : 62 وزن انگشتر : 12 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر زیبای عقیق شجری با رکاب اذری کد 1458

520,000 تومان

                  نگین :عقیق بسیارزیبای شجری  رکاب : نقره دست ساز عبدالله اذری تهران با مهر سایزرکاب : 62 وزن انگشتر :..

انگشتر شجر عقیق ایرانی کد 5048

950,000 تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر عقیق شجر با نقش طبیعی خاص ابعاد سنگ : 24 در 14 میلیمتررکاب : نقره با مهر و امضا زرینسایز رکاب  : 66 وزن انگشتر : 17 گرمقیمت : نهصدوپنجاه هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

عقیق شجر ایرانی و رکاب احمد ری کد 5064

700,000 تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر عقیق شجر ایرانی با نقش گنجشک ابعاد سنگ : 14 در 18 میلیمتررکاب : نقره دست ساز احمد ری با مهر و امضاسایز رکاب  : 63 وزن انگشتر : 29 گرمقیمت : هفتصد هزار تومان ۰۹۱۲..

انگشتر عقیق شجر طبیعی ایران کد 5037

1,500,000 تومان

انگشتتر عقیق فاخر شجر ایرانیابعاد سنگ : 30 در 20 میلیمتر رکاب : نقره دست ساز با مهر و امضا مجید تهرانسایز رکاب  : 66 وزن انگشتر : 16 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

عقیق سفید شجر آفتاب گردان با رکاب عاقل کد 1986

1,500,000 تومان

انگشتتر عقیق سفید شجر با شکل استثنایی سه گل افتاب گردان روبروی هم ابعاد سنگ : 30 در 16 میلیمتررکاب : نقره دست ساز فیلی با گوارسه های منظم عاقل با مهر و امضاسایز رکاب  : 68 وزن انگشتر :..

انگشترعقیق شجر سبز کد 1823

480,000 تومان

انگشتر عقیق سفید بارگه های سبزابعادسنگ : 18 در 15 میلیمتررکاب : نقره دست ساز مجیدبه وزن  11 گرم و سایز 63قیمت : 480 هزار تومان ..

شجر ایرانی و رکاب فیلی حمید تهران کد 1787

600,000 تومان

انگشتر فاخر عقیق شجر ایرانی با نگینی زیبا رکاب : نقره شخصی ساز با مهر و امضا سازنده حمید ابعاد سنگ : 22 در 17 میلیمتروزن انگشتر : 21 گرمسایز : 59 قیمت : ششصد هزارتومان ..

انگشتر درشت عقیق شجری سیاه کد 1124

750,000 تومان

            انگشتر عقیق سیاه شجری درشت رکاب : نقره شبکه شخصی ساز سایز :66 وزن : 32 گرمقیمت :750 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ نوشته ای مانند فالله ر..

انگشتر عقیق فاخر شجر کد 911

950,000 تومان

                  انگشتر عقیق فاخر شجر کد 911 نگین : عقیق فاخر شجر رکاب : نقره دست ساز فیلی مشهد سایز :60 وزن :24 گرم قیم..

عقیق فاخر شجر طبیعی کد 840

880,000 تومان

                              انگشتر عقیق شجر با نقش طبیعی بر سنگ&nbs..

انگشتر عقیق شجر قرمز کد 370

600,000 تومان

نگین : عقیق شجر سرخ رکاب : نقره دست ساز حاجی سایز :66 وزن : 26 گرم قیمت :600 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

عقیق شجر مویی کد: 463

800,000 تومان

                  نگین : عقیق فاخر شجر مویی بیضی شکل  ۲۵در ۱۸ میلیمتر  رکاب : نقره سایز : ۶..

انگشتر فاخرشجر کد : 196

700,000 تومان

      نگین : عقیق سفید شجری بیضی شکل  26در 14 میلیمتر  رکاب : نقره دست ساز قدیمی سازنده رکاب : استاد حسن سایز : 64 وزن : 23 گرم قیمت : 700 هزار تومان ۰..

عقیق شجر سرخ کد639

900,000 تومان

نگین : عقیق شجر سرخ زیبای طبیعی گرد 25 میلیمتر  رکاب : نقره دست ساز سفارشی سایز :65 وزن : 12 گرم قیمت :900 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق برجسته شجر ایرانی کد 1738

900,000 تومان

انگشتر نقره و عقیق شجر ایرانی رکاب : نقره دست ساز زیبای بروجرد با مهر و امضا وزن 32 گرمسایز: 63 قیمت 900 هزار تومان ..

انگشتر خاص عقیق و جاسبردرشت

750,000 تومان

انگشتر خاص عقیق و جاسبردرشت ابعاد سنگ : 30 در 20 میلیمتررکاب : نقره دست سازسایز رکاب  : 66 وزن انگشتر : 18 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر فاخرعقیق شجر ایرانی کد1605

1,400,000 تومان

                 انگشتر فاخر عقیق شجری ایرانی ابعاد سنگ :32 در 20 میلیمتر  رکاب : نقره ترکیبی سایز : 67 وزن : 28 گرم قیمت ..

انگشتر فاخرعقیق شجر ایرانی کد 1606

1,000,000 تومان

                          نگین : عقیق شجری ایرانی ابعاد سنگ :24 در 18 میلیمتر  رکاب : نقر..

عقیق شجر درشت و شقاف ایرانی کد 1589

650,000 تومان

                       نگین : عقیق شجری ایرانی ابعاد سنگ :20 در 30 میلیمتر  رکاب : نقره دست ساز قدیم..

انگشتر عقیق شجر با آرم جمهوری اسلامی کد 1575

800,000 تومان

                   انگشتر فاخر عقیق سفید شجری با نقشی شبیه به آرم پرچم جمهوری اسلامی ایران رکاب : نقره دست مجید بدون مهرسایز..

انگشتر کمنظیر عقیق شجری ورکاب اصلی ممی تبریز کد 1576

850,000 تومان

                   انگشتر زیبای عقیق کبود شجری با درختچه کامل ابعاد سنگ : 25 در 15 میلیمتررکاب : نقره دست ساز قدمت دار استاد..

انگشترفاخر عقیق شجردریایی با رکاب زیبای کشکولی کد 1137

2,200,000 تومان

                  انگشتر فاخر با نگینی بسیار زیبا از سنگ عقیق شجردریایی  ومنظره طبیعی کم نظیر در سنگ رکاب : نقره شخصی ساز کشکول..

انگشتر فاخر عقیق شجری کد 1426

250,000 تومان

نگین : عقیق شجر کلمه شجر درامده و نقش سایه یک شیر غران و صحنه انفجار و نارنجک پرتاب شده رکاب : نقره قدیمی سایز :58 وزن : 9 گرم قیمت :250 هزار تومان ..

انگشتر عقیق شجر طبیعی کد 1427

180,000 تومان

         نگین : عقیق کبود شجری رکاب : نقره سایز :63 وزن : 7 گرم قیمت :180 هزار تومان ..

انگشتر فاخر عقیق شجری کد 1387

730,000 تومان

              نگین : عقیق زیبا و طبیعی شجری رکاب : نقره ری احمد سایز :63 وزن :29 گرم قیمت :730 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷   ..

عقیق زیبای طبیعی شجر کد 815

1,600,000 تومان

                    انگشتر خاص ونفیس عقیق شجر کامل طبیعیشکل : پاییز رنگارنگرکاب : سفارشی ساز بدون امضا ابعاد سنگ : 34 د..

انگشترفاخر عقیق شجری با نقش بسیار خاص کد 1359

2,000,000 تومان

                                 انگشتر بسیار خاص عقیق طبیعی شجر قرمزبا ذوق مش..

انگشتر زیبای عقیق شجر کد 1142

400,000 تومان

             انگشتر عقیق شجری با نگینی درشت و زیبا که کلمه مبارکه الله در آن مشهود استخطی که در انگشتر دیده میشود مربوط به خود سنگ هست و شکستگی و ترک ند..

انگشتر فاخر عقیق شجری کد 1149

620,000 تومان

                    انگشترفاخر با نگینی بسیار زیبا از سنگ عقیق شجر رکاب : نقره شخصی ساز وزن انگشتر : 13 گرمسایز :59 قیم..

انگشتر فاخر عقیق سفید شجری کد 1157

500,000 تومان

               انگشتر فاخر عقیق سفید شجری رکاب نقره 9 گرمیسایز انگشتر 64قیمت : 500 هزار تومان  ..

انگشتر عقیق سفید شجری یمن کد 1019

500,000 تومان

            انگشتر با نگینی از سنگ عقیق شجر سفید یمنی رکاب : نقره شخصی ساز سید با مهر و امضا دقت زنجان وزن انگشتر : 15 گرمسایز :59 قیمت : 500 هزارتوما..

انگشتر فاخر عقیق شحری کد 704

640,000 تومان

         انگشتر فاخر و زیبای عقیق شجر سازنده رکاب نقره : استاد محمد تبریزی وزن : 19 گرم سایز رکاب :62 قیمت :640 هزار تومان ..

عقیق سفید شجر کد: 392

420,000 تومان

              نگین : عقیق شجر سفید طبیعی رکاب : نقره قلمزنی شده با طرح گلسایز :62وزن : 16 گرم قیمت :420 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷  ..

عقیق شجر قرمز کد : 197

650,000 تومان

            نگین : سنگ زیبای عقیق سفید شجر با گل قرمز رکاب :  نقره دست ساز استاد حسین تهران با مهر و امضا سایز : 63 وزن : 25 گرمقیمت..

عقیق شجر کبود کد : 308

620,000 تومان

 عقیق شجر کبود  نگین : عقیق شجر کبود طبیعی رکاب : نقره دست ساز سمیعی با مهر و امضا سایز : 65 وزن : 13 گرم قیمت : 620 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

عقیق شجر کد : 115

600,000 تومان

عقیق شجر : وزن : ۲۰.۷۲۰ گرم اندازه نگین : ۲۰ در ۱۴ میلیمتر (بیضی) سایز رکاب :۶۱ قیمت :600 هزار تومان ۰۹۱۹۰۶۷۰۰۵۷ ..

انگشتر عقیق شجری عقرب کد752

350,000 تومان

      انگشتر عقیق شجر با نقش زیبای طبیعی عقرب بر سنگ عقیق نوع رکاب : دستساز قدیمی با نقش قلمزنی شکارگاه سایز : 63 وزن : 17 گرم قیمت : 350 هزار تومان ..

انگشتر عقیق کبود شجری زلال کد 1242

600,000 تومان

                 انگشتر عقیق کبود شفاف و زلال شجری  با رکاب فتحیان طهران با مهر و امضا وزن انگشتر : 27 گرمسایز :63 قیمت : 400 هزارتو..

انگشتری بانگینی دیدنی از سنگ شجر یمنی کد 973

750,000 تومان

          انگشتر با نگینی از سنگ عقیق شجر یمنی رکاب : نقره شخصی ساز مجید با مهر و امضا وزن انگشتر : 15 گرمسایز :61 قیمت : 750 هزارتومان ..

انگشتر فاخر عقیق زرد شجری کد 971

800,000 تومان

                  انگشتر عقیق زرد شجری صاف و شفاف با رکاب شخصی ساز مجید با مهر و امضا کد 971وزن انگشتر : 17 گرمسایز :61 قیمت : 800 ه..

انگشتر اصیل عقیق کبود شجری درشت کد 1204

1,000,000 تومان

               نگین : سنگ شفاف و ابدار عقیق کبود شجررکاب : نقره دستساز سنگین بدون نام سازنده سایز :66 وزن : 39 گرم قیمت :یک میلیون توما..

انگشتر اصیل عقیق شفاف شجرکد 1202

600,000 تومان

         نگین : سنگ شفاف و ابدار عقیق کبود شجررکاب : نقره دستساز بدون نام سازنده سایز :63 وزن : 23 گرم قیمت :600 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق زیبای سفید شجر یمنی کد 1183

640,000 تومان

         انگشتری زیبا از سنگ عقیق سفید شجر رکاب : نقره شخصی ساز ری احمد سنگین وزن انگشتر : 29 گرمسایز :61 قیمت : 640 هزارتومان ..

انگشتر فاخر عقیق شجر کد 734

1,800,000 تومان

                                    نگین : ..

نمایش 1 تا 60 از 60 (1 صفحه)

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout

logo-samandehi