فیروزه(turquoise)


انگشتر فیروزه نفیس شجر نیشابوری کد 1368

1,400,000 تومان

                 نگین : فیروزه نیشابوری شجری رنگ زیبای سبزابیابعاد جواهر :  25 در 15 میلیمترنوع تراش دامله قدیمیرکاب : نقره&..

انگشتر اعلاء فیروزه شجر و رکاب نفیس قلمزنی دستی کد1357

3,600,000 تومان

                       انگشتر اعلاء فیروزه شجری نیشابور تراش تختابعاد نگین : 25 در 15 میلیمتررکاب : قلمزنی..

انگشتر اعلاء فیروزه شجر و رکاب نفیس قلمزنی دستی کد1358

3,000,000 تومان

                 انگشتر اعلاء فیروزه شجری نیشابور تراش تختابعاد نگین : 21 در 16 میلیمتررکاب : قلمزنی فاخر تمام دست شخصی ساز حسینیان ..

فیروزه اصل مصری کد 1348

320,000 تومان

                 نگین : فیروزه صاف و پاک مصری رنگ زیبارکاب : نقره  سایز : 62  وزن : 12 گرم قیمت :320 هزار تومان ۰..

انگشتر فیروزه سوغات شخصی کشور مصر کد 992

460,000 تومان

            فیروزه تمام عیار مصریرکاب نقره مصریتراش استادان سنگ تراش مصریسوغات کشور مصرسایز 67وزن 12قیمت 460 هزار تومان ..

انگشتر فیروزه کد 1060

460,000 تومان

            انگشتر زیباو پاک فیروزه صحرای سینا  با رنگ عالی رکاب : نقره دستساز مجید کیمیا استون تهرانسایز :62وزن : 12 گرمقیمت : 460 هزار تومان..

انگشترفیروزه پاک نیشابوری و رکاب ایینه کاری کد 1020

980,000 تومان

               انگشتر فیروزه پاک نیشابوری رکاب : نقره عیار 950شخصی ساز با مهر و امضا سازنده M.R ایینه کاری ابعاد سنگ : 8 در 10 میلیمتروزن ان..

انگشتر فاخر فیروزه شجر دامغانی کد 1026

800,000 تومان

            انگشتر فاخر فیروزه شجری دامغانیابعاد نگین : 29 در 20 میلیمترقطر سنگ : 14 میلیمتررکاب : اشکی شخصی ساز فتحیان طهران سایز : 64 وزن : 31 گرم ..

انگشتر فیروزه شجری اعلا کد : 937

600,000 تومان

            انگشتر فیروزه اعلای شجری و رنگ فوق العاده رکاب : نقره 925 دست ساز سفارشی کیمیا استون سایز :60 قیمت : 600 هزارتومان ..

انگشتر فیروزه نفیس دامغانی کد 929

600,000 تومان

                  انگشتر فیروزه نفیس دامغانی  رکاب : نقره دست ساز خانی سایز :60 قیمت :600  هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲..

فیروزه نیشابوری کد 855

550,000 تومان

                     نگین : فیروزه نیشابوری رکاب : نقره 925 وزن : 9 گرم سایز : 60 قیمت : 550 هزار توم..

فیروزه شجر نیشابور کد 799

700,000 تومان

                  نگین : فیروزه شجر نیشابوری رکاب : هنر دست استاد شاکری وزن : 12 گرم سایز : 61 قیمت : 700 هزار توما..

انگشتر فیروزه نیشابوری کد723

600,000 تومان

                 نگین : فیروزه نیشابوری  رکاب : نقره دست ساز بدون مهر سایز :62 وزن : 7 گرم قیمت : 600 هزار توم..

انگشترفیروزه شجر سبز حسینی نیشابور کد 725

750,000 تومان

            نگین : فیروزه درشت شجر نیشابوری با رنگ فیروزه سبز سیر حسینی (رنگ خاص و استثنایی) بیضی شکل  23در 15 میلیمتر  رکاب : نقره سای..

انگشتر فیروزه شجری نیشابوری کد716

700,000 تومان

         انگشتر فیروزه شجری نیشابور حجیم و گوشتیسایز : 62وزن :11 گرم قیمت :700  هزار تومان۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

فیروزه پاک نیشابوری کد 688

1,200,000 تومان

                                        ..

انگشتر فیروزه نیشابوری کد562

600,000 تومان

   نگین : فیروزه  نیشابوری خوشرنگ رکاب : نقره وزن : 9 گرم سایز : 59 قیمت : 600 هزار تومان ..

انگشتر فیروزه شجری نیشابور کد 317

600,000 تومان

   نگین : فیروزه شجر نیشابوری 12 در 8 میلیمتر رکاب : کار دستی  از استاد لسانیسیاه قلم وزن : 9 گرم سایز : 62 قیمت : 600 هزار تومان ..

انگشتر فیروزه شجری نیشابور کد 154

550,000 تومان

   نگین : فیروزه شجر نیشابوری رکاب : نقره دست ساز بدون مهر وزن : 10 گرم سایز : 61 قیمت : 550 هزار تومان ..

انگشتر فیروزه شجری نیشابور کد 267

700,000 تومان

      نگین : فیروزه شجر نیشابوری با رنگ عالی رکاب : نقره دست ساز استاد لسانی وزن : 9 گرم سایز : 61 قیمت : 700 هزار تومان ..

فیروزه اعلا کد : 621

2,000,000 تومان

نگین : فیروزه اعلا 11 در 7 میلیمتررنگ استثناییقیمت : 2000000 تومان ..

انگشتر فاخر فیروزه پاک مصری : کد 306

1,000,000 تومان

نگین : فیروزه پاک مصری رکاب : نقره کار برجسته ای از استاد محمد تبریز وزن : 37 گرم سایز : 68 قیمت : 1میلیون تومان ..

فیروزه نفیس شجری نیشابور با رکاب مجید کیمیا استون کد1347

1,100,000 تومان

                 نگین : فیروزه نیشابوری شجری درشتابعاد جواهر :  22 در 16 میلیمترنوع تراش تخت مستطیلیرکاب : نقره دست ساز است..

انگشتر فاخر فیروزه خوشرنگ نیشابوری کد 1324

1,600,000 تومان

                       نگین : فیروزه نیشابوری شجری رنگ کاربنی ابعاد جواهر 28  در  18 در 13 میلیمترنوع تراش ..

انگشتر فیروزه شجر نیشابور کد 1317

500,000 تومان

                 نگین : سنگ زیبای فیروزه نیشابوری خوشرنگرکاب : نقره قدیمی ساز سایز : 62  وزن : 12 گرم قیمت :500 هزار توم..

فیروزه نفیس نیشابوری کد1310

2,000,000 تومان

           انگشتر فیروزه نفیس عجمی نیشابوریرکاب نقره مشهدیسایز 60 وزن 12 گرمقیمت دو میلیون تومان ..

انگشتر فیروزه سبز آبی صاف نیشابوری کد 1302

500,000 تومان

               نگین : سنگ فیروزه سبز آبی نیشابوری صافرکاب : نقره دستساز عباس با مهر و امضا سایز : 61  وزن : 11 گرم قیمت :500 هزار..

انگشتر نفیس فیروزه نیشابور کد 898

1,200,000 تومان

                                      &..

انگشتر فیروزه نیشابوری کد 262

500,000 تومان

نگین : فیروزه نیشابوری رکاب : کار دستی  استاد عرفانی مشهد وزن : 7 گرم سایز : ۶۱ قیمت 500 هزار تومان ..

انگشتر فیروزه شجری نیشابوری کد 278

360,000 تومان

      نگین : فیروزه شجر نیشابور رکاب : نقره دست ساز تهرانی سایز :59  وزن : 9 گرم قیمت :360 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر فیروزه مصری کد 310

400,000 تومان

      نگین : فیروزه مصریرکاب :  نفره دست ساز سید محمد وزن : 15 گرم سایز : 65 قیمت : 400هزار تومان ..

انگشتر فیروزه مصری کد394

370,000 تومان

            نگین : فیروزه پاک مصری 11 در 8 میلیمتر رکاب : نقره سایز :61 وزن : 9 گرم قیمت :370 هزار تومان ..

فیروزه نیشابور کد 259

500,000 تومان

       نگین : فیروزه نیشابوری بیضی شکل 8در 12 میلیمتر  رکاب : نقره 900 دستساز علی سایز :63 وزن : 7 گرم قیمت :500 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر فیروزه سبز کد 561

500,000 تومان

نگین : فیروزه سبز بیضی شکل 19در 12 میلیمتر  رکاب : نقره 900 دست ساز استاد بهمنی سایز :64 وزن : 21 گرم قیمت :500 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر فیروزه شجری نیشابوری کد249

400,000 تومان

   نگین : فیروزه صاف نیشابوری رکاب : نقره دست ساز بدون مهر وزن : 9 گرم سایز : 62 قیمت : 400 هزار تومان ..

فیروزه زیبای شجر نیشابوری کد 1266

900,000 تومان

              نگین : سنگ زیبا و کم نظیر فیروزه نیشابوری خوشرنگرکاب : نقره دستساز عباس با مهر و امضا سایز : 61  وزن : 15 گرم قیمت :90..

فیروزه شجر نیشابوری کد 1292

1,000,000 تومان

                       نگین : سنگ زیبا و رنگ عالی فیروزه نیشابوری رکاب : نقره دستساز عباس با مهر و امضا سایز..

انگشتر فیروزه نیشابوری کد 1287

300,000 تومان

           انگشتر فیروزه صاف و یکدست نیشابوریرکاب : نقره مشهدسایز 59 وزن 9 گرمقیمت  سیصد هزارتومان ..

انگشتر نفیس فیروزه نیشابوری شجری با رکاب امیری کد 1230

750,000 تومان

                 نگین : فیروزه نفیس نیشابوری با تراش زیبا رکاب : نقره دست ساز سیاه قلم امیری با امضا سایز :65 وزن : 17 گرم ق..

فیروزه کوچک نیشابوری کد 1171

150,000 تومان

      انگشتر اسپرت فیروزه کوچک نیشابوری کد 1171رکاب : نقرهوزن 5 گرمسایز 58قیمت 150 هزار تومان ..

انگشترفیروزه پاک نیشابوری کد 1054

1,200,000 تومان

                  انگشتر فیروزه پاک نیشابوری رکاب : نقره عیار 950شخصی ساز با مهر و امضا سازنده M.R ابعاد سنگ : 9 در 12 میلیمتروز..

انگشتر فاخر فیروزه شجری نیشابور کد1035

1,700,000 تومان

         انگشتر فاخر فیروزه شجری نیشابور تراش کاسابعاد نگین : 26 در 20 میلیمتررکاب : سیاه قلم شخصی ساز سید محمد با امضا سایز : 70 وزن : 23 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر فیروزه شجری نیشابوری کد486

170,000 تومان

     نگین : فیروزه  نیشابوری رکاب : نقره وزن : 5 گرم سایز : 59 انگشتر فیروزه  , رکاب نقره5 گرمی , فیروزه نیشابوری , اسپرت ,  انگشتر ارزان قیمت ..

انگشتر فیروزه نیشابوری کد280

200,000 تومان

   نگین : فیروزه شجر نیشابوری رکاب : نقره وزن : 3.5 گرم سایز :60 انگشتر فیروزه  , رکاب نقره , انگشتر فیروزه نیشابوری , اسپرت ,  انگشتر ارزان قیمت , ..

انگشتر فیروزه شجری نیشابوری کد569

170,000 تومان

      نگین : فیروزه  نیشابوری رکاب : نقره وزن : 4 گرم سایز : 59 انگشتراسپرت فیروزه  , رکاب نقره4 گرمی , فیروزه نیشابوری ,  انگشتر ارزان قیمت ..

انگشتر فیروزه شجری نیشابوری کد 563

170,000 تومان

      نگین : فیروزه  نیشابوریرکاب : سیلندری نفره وزن : 5 گرم سایز : 62 انگشتر فیروزه  , رکاب نقره , فیروزه نیشابوری , اسپرت ,  انگشتر ارزان قیمت ..

نمایش 101 تا 146 از 146 (2 صفحه)

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout