یاقوت(corundum)


انگشترگارنت سرخ پاک با رنگ فوق العاده و رکاب نقره کیمیا

900,000 تومان

مشخصات انگشتر: انگشترگارنت سرخ پاک با رنگ فوق العاده و رکاب نقره کیمیا رکاب : نقره دست ساز کیمیا وزن انگشتر : 17 گرم سایز رکاب :62 ابعاد سنگ : 22 در 16 میلیمتر   &nb..

انگشترفاخر درشت یاقوت ذغالدار سرخ و رکاب فیلی دو گوارسه نقره

1,400,000 تومان

مشخصات انگشتر:  انگشترفاخر درشت یاقوت ذغالدار سرخ و رکاب فیلی دو گوارسه نقره  رکاب : نقره دست ساز با مهرو امضا سید رضوی وزن انگشتر : 36 گرم  سایز رکاب :63  ..

انگشتریاقوت سنتتیک یاسی با رکاب خیاره ای رحیم

320,000 تومان

مشخصات انگشتر :  انگشتریاقوت سنتتیک یاسی با رکاب خیاره ای رحیم رکاب : نقره دست ساز خیاره ای رحیم  وزن انگشتر : 16 گرم  سایز رکاب : 63 ابعاد سنگ : 13 در 11 میلیمت..

انگشتریاقوت سرخ معدنی

300,000 تومان

مشخصات انگشتر :   انگشتریاقوت سرخ معدنی  رکاب : نقره  وزن انگشتر : 15 گرم  سایز رکاب : 65  ابعاد سنگ : 20 در 15 میلیمتر   انگشتر  ,..

انگشتریاقوت درشت سرخ استار

500,000 تومان

مشخصات انگشتر :   انگشتریاقوت درشت سرخ استار  رکاب : نقره اشکی زر  وزن انگشتر : 16 گرم  سایز رکاب : 58  ابعاد سنگ : 18 در 13 میلیمتر   ا..

انگشتریاقوت سرخ تراش تیغه ای عبدالرزاقی

650,000 تومان

مشخصات انگشتر:  انگشتریاقوت سرخ تراش تیغه ای عبدالرزاقی  رکاب : نقره سنگین دست ساز ری احمد  وزن انگشتر : 35 گرم  سایز رکاب :60  ابعاد سنگ : 20 در 12..

انگشتریاقوت کبود آبی استار

400,000 تومان

مشخصات انگشتر :   انگشتریاقوت کبود آبی استار   رکاب : نقره اشکی   وزن انگشتر : 9 گرم   سایز رکاب : 59   ابعاد سنگ : 10 در 12 میلیمتر &..

انگشتر پنج نگین یاقوت و زمرد

600,000 تومان

مشخصات انگشتر:   انگشتر پنج نگین یاقوت و زمرد   دو زمرد و دو یاقوت سرخ و یک یاقوت زرد   رکاب : نقره ساخت حاج فرخاری خراسان   وزن انگشتر : 14 گرم &n..

انگشتریاقوت زرد افریقایی و تراش الماسی

840,000 تومان

مشخصات انگشتر:   انگشتریاقوت زرد افریقایی و تراش الماسی   ابعاد سنگ : 14 در 12  میلیمتر   رکاب : نقره ترکیبی مشهدی   سایز رکاب  : 62  ..

انگشتر یاقوت زرد افریقایی و تراش شمایل

340,000 تومان

مشخصات انگشتر:   انگشتر یاقوت زرد  افریقایی و تراش شمایل   ابعاد سنگ : 18 در 12  میلیمتر   رکاب : نقره ترکیبی مشهدی   سایز رکاب  : 60 ..

انگشتر یاقوت و رکاب شمس کد 5056

2,000,000 تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر یاقوت خوشرنگ افریقایی قطر سنگ : 14 میلیمتررکاب : نقره دست ساز شمس با مهر و امضاسایز رکاب  : 64 وزن انگشتر : 26 گرمقیمت : دو میلیون  تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر یاقوت سرخ کهنه کد 5499

800,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر یاقوت سرخ البالویی کهنهرکاب : نقره فابریک وزن انگشتر : 8 گرمسایز رکاب :56 ابعاد سنگ : 10  میلیمتر قیمت : 800 هزار تومان ..

انگشتریاقوت سرخ افریقایی و رکاب اسپرت ماهان کد 5485

800,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر یاقوت سرخ معدنیرکاب : نقره شبکه با مهر و امضا ماهان تهران وزن انگشتر : 6 گرمسایز رکاب :58 ابعاد سنگ : 14 در 8  میلیمتر قیمت : 800 هزار تومان ..

انگشتر یاقوت سرخ افریقایی کد 5475

450,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر یاقوت افریقایی تراش زاویهرکاب : نقره وزن انگشتر : 13 گرمسایز رکاب :61 ابعاد سنگ : 14 در 10  میلیمتر قیمت : 450 هزار تومان ..

انگشتریاقوت زرد کد 5451

800,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر یاقوت زرد درشت تراش الماسیرکاب : نقره دست ساز اشکی M عباسی با مهر و امضا وزن انگشتر : 17 گرمسایز رکاب :66 ابعاد سنگ : 17  در 15 میلیمتر قیمت :  800 هزار تومان..

انگشتر یاقوت سرخ درشت کد 5448

1,500,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر یاقوت سرخ تراش الماسیرکاب : نقره اشکی سیاه قلم دست ساز ایران با مهر و امضا وزن انگشتر : 14 گرمسایز رکاب :62 ابعاد سنگ : 16  در 14 میلیمتر قیمت :  یک میلیون و ..

یاقوت و زمرد و رکاب بخشی کد 5406

1,400,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر فاخر یاقوت افریقایی و 12قطعه زمرد زامبیارکاب : نقره دست سازمجید بخشی با مهر و امضا وزن انگشتر : 14 گرمسایز رکاب :64 ابعاد سنگ : 12  در 10 میلیمتر قیمت : یک میلیون ..

انگشتر اسپرت یاقوت سرخ برمه کد 915

1,900,000 تومان

         مشخصات انگشتر         انگشتر یاقوت سرخ سه قیراطی اصیل معدنی برمه نوع رکاب : نقره شبکه  با مهر کریمی  تهران سایز رکاب :..

انگشتر یاقوت با رکاب رولکسی سنگین صدوقی کد 5150

800,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر یاقوت سنتتیک یاسیرکاب : نقره دستساز سنگین رولکسی صدوقی وزن انگشتر : 38 گرمسایز رکاب :64 قطر سنگ : 14 میلیمتر قیمت : 800 هزار تومان ..

انگشتر یاقوت سرخ برمه

1,200,000 تومان

         انگشتر اسپرت یاقوت سرخ و پاک معدنی برمه رکاب : نقره دست ساز بدون مهر دوازده اشکی سایز : 61 وزن :10 گرم ابعاد سنگ : 10 در 9 میلیمتر..

انگشتر یاقوت افریقایی ذغالدار دامله کد 5221

900,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر یاقوت سرخ معدنی افریقا ذغالداررکاب : نقره وزن انگشتر : 17 گرمسایز رکاب :61 ابعاد سنگ : 16 در 14  میلیمتر قیمت : 900 هزار تومان ..

انگشتر فاخر یاقوت زرد معدنی با رکاب استاد شمس

1,800,000 تومان

 انگشتر فاخر یاقوت زرد رنگ معدنیرکاب : هنر ماندگار استاد شمس تهران با امضا وزن انگشتر : 20 گرمسایز :60  ابعاد سنگ : 10 در 8 میلیمتر ..

انگشتر یاقوت رنگ البالویی کد 467

320,000 تومان

      نگین : یاقوت سرخ البالویی رکاب : نقره قدیمی سایز :  60 وزن : 13 گرم قیمت :320 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

یاقوت کبود اسپرت کد 339

300,000 تومان

      نگین : یاقوت کبود (انگشتر زنانه و مردانه ) رکاب : نقره ایتالیایی سایز :59 وزن : 3 گرم قیمت :300 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر فاخر یاقوت سرخ افریقایی کد 481

390,000 تومان

نگین : یاقوت معدنی تراش خورده رکاب : نقره سایز :63 وزن :6 گرم قیمت :390 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر یاقوت کبود کد 303

400,000 تومان

            نگین : یاقوت کبود رکاب : نقره دست ساز بدون مهر سایز :62 وزن : 9 گرم قیمت :400 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر یاقوت سرخ معدنی کد 517

300,000 تومان

نگین : یاقوت سرخ معدنی رکاب : نقره سایز :57 وزن : 11 گرم قیمت :300 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر یاقوت کبود کد 211

500,000 تومان

نگین : یاقوت کبود تراش خورده رکاب : نقره دست ساز  اسپرت سایز :63 وزن :9 گرم قیمت :500 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

یاقوت سرخ درشت کد 367

300,000 تومان

نگین : یاقوت سرخ  درشت بیضی شکل  32در 20 میلیمتر  رکاب : نقره کهنه 84 سایز :  68 وزن : 39 گرم قیمت :300 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر یاقوت سرخ کد 652

600,000 تومان

      انگشتر یاقوت سرخ  رکاب : نقره دستسازبا مهر حدادسایز :63وزن : 8 گرمقیمت : 600 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر یاقوت سرخ کد414

250,000 تومان

      نگین : یاقوت سرخ  رکاب : نقره وزن : 10 گرم سایز : 57 قیمت : 250 هزار تومان ..

انگشتر یاقوت کبود کد 511

250,000 تومان

نگین : یاقوت کبود رکاب : نقره سیلندریسایز : 63 وزن : 12 گرم قیمت : 250 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر یاقوت سرخ معدن کد 661

400,000 تومان

نگین : یاقوت سرخ و زیبا رکاب : نقره سایز :64 وزن : 8.5 گرم قیمت :400 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر یاقوت کبود با رکاب برجسته کد459

250,000 تومان

      نگین : یاقوت کبود رکاب : نقره با طرح یا علی و یا حسین برجسته سایز : 20 وزن : 11 گرم قیمت : 250 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر اسپرت یاقوت سرخ کد338

300,000 تومان

      نگین : یاقوت سرخ معدنیرکاب : نقره سایز 59وزن :  6 گرمقیمت : 300 هزار تومان   ..

یاقوت کبود تراش الماسی کد 848

700,000 تومان

                  نگین : یاقوت کبود معدنیرکاب : نقره دست ساز با مهر کریمی تهران سایز 64وزن :  19 گرمقیمت : 700 هزار ..

سنگ یاقوت کد 845

500,000 تومان

            نگین : سنگ یاقوت سرخ رکاب : دستساز استاد کریمی تهران وزن : 22 گرم سایز : 61 قیمت : 500 هزار تومان ..

یاقوت کبود با تراش الماسی و رنگ کاربنی کد 852

650,000 تومان

                        نگین : یاقوت کبود معدنی با تراش الماسی و رنگ ابی کاربنیرکاب : نقره دست ..

انگشتر یاقوت سرخ درشت کد 1147

800,000 تومان

                  انگشتر یاقوت سرخنگین : یاقوت خوشرنگ قرمز رکاب :  نقره دست ساز شبکه با مهر و امضا سایز :62 وزن :..

انگشتر زیبای یاقوت استار کد 1127

350,000 تومان

               انگشتر یاقوت سرخ استار رکاب : نقره سایز :61وزن : 5 گرمقیمت : 350 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر یاقوت سیلان کد 1191

600,000 تومان

             نگین : یاقوت تراش خورده سیلان ( حجر سیلان ) رکاب : نقره دستساز مشهد جواهر کاری شده سایز : 56 وزن : 12 گرم هدیه :600 هزار ..

انگشتر یاقوت سرخ کد 1151

500,000 تومان

                نگین : یاقوت درشت سیلان ( حجر سیلان ) رکاب : نقره شبکه سایز : 60 وزن : 15 گرم هدیه :500 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

یاقوت کبود کد 1099

800,000 تومان

            نگین : یاقوت کبود رکاب : نقره شخصی ساز ع لسانی سایز :60 وزن : 9 گرمقیمت : 800 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتری یاقوت کبود با رکاب فتحیان کد 954

800,000 تومان

               نگین :  یاقوت کبود رکاب : نقره دست ساز فتحیان طهران سایز :60 وزن : 13 گرم قیمت : 800 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتری یاقوت سرخ با رکاب فتحیان کد 941

900,000 تومان

            نگین :  یاقوت سرخ رکاب : نقره دست ساز فتحیان طهران سایز :60 وزن : 15 گرم قیمت : 900 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

کلکسیون جواهرات بر یک رکاب کد 864

540,000 تومان

                              کلکسیون جواهرات بر یک رکاب انگشتر قدیمی..

انگشتر اسپرت یاقوت سانچیا کد 1210

370,000 تومان

         انگشتر یاقوت سرخ سانچیا تایلندی رکاب ،: نقره دست ساز جواهر کاری شده با دوازده یاقوت کبود سایز : 63 وزن :11 گرم قیمت : 370 هزار تومان ..

انگشتر یاقوت سرخ افریقایی و رکاب شاکری کد 5063

1,250,000 تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر یاقوت رنگ سرخ جذاب تراش الماسی ابعاد سنگ : 15 در 12 میلیمتررکاب : نقره دست ساز شاکری خراسان با مهر و امضاسایز رکاب  : 64 وزن انگشتر : 20 گرمقیمت : یک میلیون و دویست..

انگشتر یاقوت پیازی زیبا و رکاب احمد ری کد 5058

900,000 تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر یاقوت پیازی زیبا افریقایی تراش دامله ابعاد سنگ : 17 در 10 میلیمتررکاب : نقره دست ساز احمد ری قدیمی با مهر و امضاسایز رکاب  : 61 وزن انگشتر : 23 گرمقیمت : نهصد هزار ..

یاقوت تراش دامله زیبا کد 5068

600,000 تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر 8یاقوت سرخ تراش دامله ابعاد سنگ : 15 در 13 میلیمتررکاب : نقره دست ساز بدون مهر و امضاسایز رکاب  : 67 وزن انگشتر : 15 گرمقیمت : ششصد هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

یاقوت زرد تراش فست کد 5050

1,500,000 تومان

انگشتتر یاقوت زرد تراش فست ابعاد سنگ : 18 در 14 میلیمتررکاب : نقره اشکی با مهر کریمیسایز رکاب  : 58 وزن انگشتر : 14 گرمقیمت : یک میلیون وپانصد هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر زیبای یاقوت ابوالحسنی کد 5018

520,000 تومان

انگشتتر یاقوت سرخ استار دامله تراش ابعاد سنگ : 14 در 10 میلیمتر و ارتفاع سنگ از روی نگین 5 میلیمتررکاب : نقره دست ساز مجید با مهر و امضاسایز رکاب  : 59 وزن انگشتر : 8 گرمقیمت : 520 هزا..

انگشتر زیبای سافیر کد 5016

450,000 تومان

انگشتتر یاقوت کبود استار دامله تراش ابعاد سنگ : 12 در 14 میلیمتر و ارتفاع سنگ از روی نگین 5 میلیمتررکاب : نقره دست ساز مجید با مهر و امضاسایز رکاب  : 59 وزن انگشتر : 8 گرمقیمت : 450 هز..

انگشتر زیبای سافیر کد 5017

430,000 تومان

انگشتتر یاقوت کبود استار دامله تراش ابعاد سنگ : 12 در 10 میلیمتر و ارتفاع سنگ از روی نگین 5 میلیمتررکاب : نقره دست ساز مجید با مهر و امضاسایز رکاب  : 63 وزن انگشتر : 7 گرمقیمت : 430 هز..

انگشتر یاقوت زرد معدنی کد 1975

1,200,000 تومان

انگشتتر یاقوت تراش فست زرد افریقایی ابعاد سنگ : 18 در 16 میلیمتررکاب : نقره ماشینی ساز طرح کریمیسایز رکاب  : 60 وزن انگشتر : 19 گرمقیمت : یک میلیون و 200 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتراسپرت یاقوت اتشین تراش اشکی کد 1978

300,000 تومان

انگشتتر اسپرت تراش اشکی یاقوت سرخ اتشین ابعاد سنگ : 10 در 14 میلیمتررکاب : نقره سایز رکاب  : 60 وزن انگشتر : 5 گرمقیمت : 300 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر اسپرت یاقوت کبود استار کد 1978

350,000 تومان

انگشتتر اسپرت یاقوت کبود ستاره دار ابعاد سنگ : 10 در 8 میلیمتررکاب : نقره با امضا رحمانی مشهدسایز رکاب  : 63 وزن انگشتر : 10 گرمقیمت : 350 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

یاقوت زرد خوش رنگ کد 1933

1,600,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  یاقوت زرد رنگ درشت  و تراش الماسی ابعاد سنگ : 17 در 14 میلیمتر رکاب :  نقره طرح اشکی کریمی وزن کل : 13 گرمسایز انگشتر  : 62 قیمت :یک ..

یاقوت بهسازی شده سبز الکساندریت با رکاب احمد ری کد 1607

900,000 تومان

                    سنگ سبز یشمی یاقوت بهسازی شده تراش الکساندر سوار بر رکاب فاخر احمد ری یک به وزن 38 گرم و سایز 64 900 ه..

انگشتر یاقوت سرخ آتشین سنتتیک کد 1532

1,000,000 تومان

                       نگین : یاقوت درشت قله ای سرخ رنگ آتشین سنتتیک رکاب : نقره دست ساز رولکسی استاد فخر ..

انگشتر یاقوت کد 487

550,000 تومان

      نگین : یاقوت رکاب : نقره دست ساز محسنی سایز 60وزن :  9 گرمقیمت : 550 هزار تومان   ..

انگشتر یاقوت سرخ درشت کد 354

370,000 تومان

نگین : یاقوت سرخ درشت رکاب : نقره دست ساز محمد سایز 69وزن :  25 گرمقیمت : 370 هزار تومان   ..

انگشتر دست ساز یاقوت اصلی استار قدیمی کد 1669

1,200,000 تومان

          انگشتر یاقوت کهنه و قدیمی استار رکاب : نقره دستساز مظهر با نام سازندهسایز رکاب  : 64 وزن انگشتر : 19 گرمقیمت : یک میلیون و دویست هز..

انگشتر یاقوت سرخ طبیعی کد 1614

750,000 تومان

                          سنگ معدنی سرخ رنگ یاقوت معدنی سوار بر رکاب فاخر اشکی معروف دست ساز استاد علی ته..

یاقوت سرخ سیلان با رکاب فرهاد تهران کد 1613

900,000 تومان

                           سنگ معدنی سرخ رنگ یاقوت سیلان سوار بر رکاب فاخر معروف دست ساز استاد فرهاد ر..

انگشتر درشت یاقوت سرخ تراش الماسی کد 199

1,400,000 تومان

نگین : سنگ یاقوت سرخ با تراش الماسی رکاب : نقره دست ساز بدون مهر سایز :62 وزن :15 گرم قیمت :یک میلیون و چهارصد هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر اسپرت یاقوت زغالدار دورنگ سیلان کد 1522

900,000 تومان

              رکاب : نقره چهار گل اشکینگین : یاقوت سیلانی در دورنگ سرخ و بنفش تراش اشکی  سایز :58 وزن : 8 گرمقیمت : 900 هزار تومان ۰..

انگشتری یاقوت با رکاب جباری تبریز کد 355

500,000 تومان

            نگین : یاقوت سرخ تراش دامله کهنهرکاب : نقره دست ساز استاد جباری تبریز سایز 65وزن :  20 گرمقیمت : 500 هزار تومان ..

انگشتر فاخریاقوت سبز کد 671

960,000 تومان

            نگین : یاقوت سبز معدنیرکاب : نقره دست ساز تابان سایز 59وزن :  13 گرمقیمت : 960 هزار تومان   ..

انگشتر زیبای یاقوت زرد کد 1542

740,000 تومان

                   مشخصات انگشتر :انگشتریاقوت زرد تراش الماسی ابعاد نگین : 8 در 10 میلیمتررکاب : نقره مرصع با نگینهای اتمیوزن ان..

انگشتر یاقوت با رکاب شیخ احمدی کد 1535

360,000 تومان

            نگین : یاقوت یاسی تراش الماسی هرمی   رکاب : نقره شیخ احمدی ماشینی سایز :62 وزن : 16 گرمقیمت : 360 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر اسپرت یاقوت زرد کد 1525

800,000 تومان

                 انگشتر اعلای یاقوت زرد  خوشرنگ رکاب : نقره چهار چنگ سبک سایز : 66 وزن : 11 گرم قیمت : 800 هزار تومان ..

انگشتریاقوت سرخ شمش کد 980

600,000 تومان

               انگشتر یاقوت شمش درشت سرخ رنگ رکاب : نقره شخصی ساز با مهر و امضا کریمی وزن انگشتر : 21 گرمسایز :60 قیمت : 600 هزارتومان ..

انگشتر یاقوت کبود با رکاب فدیوم کد 1397

630,000 تومان

               انگشتر فاخر یاقوت کبود رکاب : فدیوم دست ساز با مهر تابان وزن انگشتر : 11 گرمسایز :61 قیمت : 630 هزارتومان ..

انگشتر اسپرت یاقوت سرخ کد 174

250,000 تومان

         ..

انگشتراسپرت یاقوت سرخ و رکاب سعید کد 1381

480,000 تومان

              نگین : یاقوت پیازی کهنه افریقا رکاب : نقره دست ساز بدون مهر سعید سایز :54 وزن :9 گرم قیمت :480 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر یاقوت سرخ افریقا کد 1323

800,000 تومان

            نگین :یاقوت سرخ شفاف افریقاییرنگ جواهر یاسی سیر است  بیضی شکل  ،  تراش الماسی رکاب : نقره با مهر و امضا سازنده سا..

انگشتریاقوت زرد کد 1320

800,000 تومان

            نگین :یاقوت زرد شفاف افریقاییرنگ جواهر زرد روشن است  بیضی شکل  ،  تراش الماسی رکاب : نقره با مهر و امضا سازنده سا..

انگشتر فاخر یاقوت کبود کد 1090

700,000 تومان

                                   &n..

انگشتر فاخر یاقوت شفاف کبود و رکاب کرمانشاه کد 1314

1,200,000 تومان

              نگین :یاقوت بنفش درشت 20 در 15 میلیمتررنگ جواهر آبی روشن است  بیضی شکل  ،  تراش دامله رکاب : نقره دست سا..

انگشتر یاقوت کبود کد 1291

300,000 تومان

      انگشتر یاقوت کبود تراش الماسی با رکاب شیک نقره دست ساز استاد رحمانی بدون مهر سایز :63 وزن : 11 گرم قیمت :300 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر یاقوت زرد کد 914

1,400,000 تومان

                     انگشتر یاقوت زرد و بسیار زیبای اصیل معدنی افریقا نوع رکاب : دستساز  و فاخر استاد کاوه سایز : ..

انگشتر یاقوت کبود استار کد 1180

670,000 تومان

            انگشتر یاقوت کبود استار ( ستاره یا ستاره پران ) رکاب : نقره دستساز مشهد که جواهر کاری و ایینه کاری شده استسایز :60وزن : 13 گرمقیمت : 67..

انگشتریاقوت سرخ کد 1143

200,000 تومان

            انگشتر یاقوت سرخ معدنی رکاب : نقره 925 سایز : 63 وزن :7 گرم قیمت : 200 هزار تومان ..

انگشترنفیس یاقوت حجر سیلان کد 1172

530,000 تومان

            انگشتر یاقوت سرخ معدنی نگین : یاقوت حجر سیلان فوق العاده زیبا و پاک رکاب : نقره دست ساز با مهر و امضا ماهان تهران سایز : 60 وزن :14 گرم ..

انگشتر نفیس یاقوت کبود استار ( ستاره )کد 1177

700,000 تومان

            انگشتر یاقوت کبود استار ستاره یا ستاره پران رکاب : نقره دستساز مشهد که جواهر کاری و ایینه کاری شده استسایز :61وزن : 19 گرمقیمت : 700 هز..

انگشتر فاخر یاقوت سرخ رکاب درشت کشکولی کد 1139

1,000,000 تومان

               انگشتر یاقوت سرخ درشت با رکاب کشکولیفوق العاده زیبا رکاب : نقره 925 دست ساز سفارشی سایز :59 وزن : 43 گرمقیمت : یک میلیون توم..

انگشتر یاقوت استار کد 391

450,000 تومان

      انگشتر یاقوت استار نوع رکاب : نقره سیاه قلم شبکه  سایز : 59 وزن : 11 گرم قیمت : 450 هزار تومان ..

یاقوت قرمز کد : 208

250,000 تومان

  یاقوت وزن :۱۴.۹۵۰ گرم اندازه نگین :۱۰ در ۱۲ میلیمتر (بیضی) سایز رکاب : ۶۷ قیمت : 250 هزار تومان   ۰۹۱۹۰۶۷۰۰۵۷..

یاقوت کبود افریقایی کد : 593

650,000 تومان

نگین :یاقوت کبود افریقایی  بیضی شکل  ،  تراش خورده وزن نگین : ۴ قیراط رکاب : نقره دست ساز سایز : ۵۹ وزن :۵ گرم و ۳۴۰ صوت قیمت : 650 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳..

یاقوت سرخ تراش تایلند کد : 432

360,000 تومان

نگین : یاقوت سرخ تراش تایلند رکاب : نقره دست ساز  وزن : ۱۳ گرم سایز : ۶۱ کد : ۴۳۲ قیمت : ۳۶۰ هزار تومان ۰۹۱۹۰۶۷۰۰۵۷ ..

انگشتر یاقوت کد 323

230,000 تومان

نگین : یاقوت سرخ  رکاب : نقره  دست ساز وزن : 10 گرم سایز : 64 قیمت : 230 هزار تومان ..

انگشتر نفیس یاقوت کد 494

380,000 تومان

نگین : یاقوت سرخ رکاب : نقره سایز : 57 وزن : 8 گرم قیمت : 380 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

نمایش 1 تا 93 از 93 (1 صفحه)

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout