عقیق( agate )


انگشتر عقیق آبدار یمنی کد 376

540,000 تومان

            انگشتر فاخر عقیق سرخ یمنی آبداررکاب : نقره عیار بالای 950 سایز 66وزن :  23 گرمقیمت : 540 هزار تومان ..

انگشتر عقیق سبز کد 1133

340,000 تومان

            انگشتر عقیق سبزرکاب : نقره دست ساز مقدم سایز 61وزن :  17 گرمقیمت : سیصد و چهل هزار تومان ..

انگشتر عقیق سرخ تراش الماسی کد 1132

360,000 تومان

            انگشتر عقیق سرخ  تراش الماسیرکاب : نقره دست ساز مقدم سایز 61وزن :  17 گرمقیمت : سیصد و شصت هزار تومان ..

انگشتر فاخر عقیق زرد یمنی کد 1055

560,000 تومان

            انگشتر فاخر عقیق زرد یمنی با نگین تراش دامله رکاب : نقره عیار بالا 950 وزن انگشتر : 18 گرمسایز :65 قیمت : 560 هزارتومان ..

عقیق عسلی کد 1041

300,000 تومان

            انگشتر عقیق عسلی پشت این سنگ بسته است و اذکاری با حروف ابجد دارد رکاب : نقره دستسازساده بی مهر سایز :59وزن : 9 گرمقیمت : 300 ..

انگشتر عقیق کبود فاخر یمنی کد : 1033

630,000 تومان

                 انگشتر عقیق فاخر کبود  یمنی و تراش عبدارزاقی رکاب : نقره  دستسازبا مهرو امضاسایز :66وزن : 15 گرمقیمت : ..

انگشتر عقیق کبود کد 1032

320,000 تومان

              انگشتر عقیق کبود  رکاب : نقره  دستسازبا مهر احمد ریسایز :60وزن : 18 گرمقیمت : 320 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سبز کد1012

320,000 تومان

             انگشتر عقیق سبز  رکاب : نقره اشکی دستسازبدون مهرسایز :62وزن : 17 گرمقیمت : 320 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق عسلی کد 1039

350,000 تومان

            انگشتر عقیق عسلی رکاب : نقره قلمزنی یا علی مدد در دو طرف سایز 65وزن :  14 گرمقیمت : سیصدو پنجاه هزار تومان ..

انگشتر فاخر عقیق سرخ یمنی کهنه

800,000 تومان

               انگشتر فاخر عقیق سرخ یمنی کهنهرکاب : نقره قدیمی ساز سایز 68وزن :  16 گرم ..

انگشتر عقیق با خال سیاه یمنی کد 1014

970,000 تومان

               انگشتر فاخر عقیق سرخ یمنی با خال سیاه رکاب : نقره دست ساز طرح قدیمی بدون مهر سازنده سایز 66وزن :  26 گرمقیمت : 970 هزار..

انگشتر عقیق درشت سرخ یمنی جواهر کاری شده

2,000,000 تومان

                     انگشتر عقیق درشت سرخ یمنی جواهر کاری شده انگشتر عقیق یمنی سرخ جواهر کاری شده با یاقوت سرخ وزمرد و..

انگشتر عقیق کد 222

260,000 تومان

            نگین : عقیق سرخ رکاب :  نقره 950 سایز : 64وزن :8 گرمقیمت :260 هزار تومان ..

انگشترمردانه عقیق سرخ یمن کد 663

230,000 تومان

      نگین : عقیق سرخ  یمنی رکاب : نقره دست ساز قدیمی سایز : 66 وزن :12 گرم قیمت : 230هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق کبود و رکاب طرح هخامنشی کد 1125

430,000 تومان

            انگشتر عقیق کبود خوش تراش با رنگ شفاف رکاب : نقره قدیمی و طرح برجسته سرباز و پادشاه هخامنشی سایز :64 وزن : 18 گرمقیمت :430 هزار تومان ..

عقیق سبز تراش عبدالرزاقی و رکاب ممی کد 1105

490,000 تومان

            انگشتر اسپرت عقیق سبز با تراش عبدالرزاقی رکاب : نقره دست ساز شبکه m تبریز سایز :57 وزن : 13 گرمقیمت :490 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

عقیق ابی برزیلی کد 1091

400,000 تومان

         انگشتر عقیق آبی  نگین : عقیق آبی برزیلی  رکاب :  نقره 925 سایز :62 وزن : 14 گرمقیمت : 400 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

عقیق یمانی سرخ با رکاب شمس کد 1081

1,200,000 تومان

         انگشتر عقیق فاخریمنی نگین : عقیق یمنی پاک خوشرنگ قرمز رکاب :  اثرزیبای  استاد شمس با مهر و امضا سایز :63 وزن : 28 گرمقیمت : یک میلیون ودو..

انگشتر فاخر عقیق سرخ کهنه یمنی کد 1038

1,500,000 تومان

                       انگشتر فاخر عقیق سرخ خوشرنگ و خوشتراش کهنه یمانی  کد 1038رکاب :  شخصی ساز قدیمی ق..

انگشتر فاخر عقیق یمن سرخ جگری

1,650,000 تومان

انگشتر عقیق یمنی سرخ جگری  رکاب سیاه قلم وزن انگشتر : 19 گرمسایز :61 ..

عقیق پرتقالی رکاب دست و دلبرکد 1007

430,000 تومان

            انگشتر عقیق سرخ پرتقالی رکاب : نقره دست ساز دست و دلبر استاد جباری تبریز با مهر سازنده وزن انگشتر : 11 گرمسایز :63 قیمت : 430 هزارتومان ..

انگشتر عقیق درشت دامله سرخ با رکاب نقره تهرانی

450,000 تومان

انگشتر عقیق درشت  دامله سرخ با رکاب نقره تهرانینگین : عقیق سرخ درشت بیضی :  26 در 18 میلیمتر  رکاب : نقره دست ساز با مهر و امضا حسین تهرانی سایز :61 وزن : 26 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸..

انگشتر عقیق سرخ کد 959

230,000 تومان

         انگشتر عقیق سرخ رگه دار رکاب : نقره 925 شبکه ای وزن انگشتر : 15 گرمسایز :61 قیمت : 230 هزارتومان ..

انگشتر عقیق سرخ یمانی کد 953

300,000 تومان

                  انگشتر عقیق سرخ یمنی رکاب : نقره 925 وزن انگشتر : 17 گرمسایز :61 قیمت : 300 هزارتومان ..

انگشتر عقیق سرخ یمانی و رکاب پنبه ای کد 949

400,000 تومان

         انگشتر عقیق سرخ یمنی رکاب : نقره 925 دست ساز پنبه ای بدون مهر سازنده وزن انگشتر : 20 گرمسایز :61 قیمت : 400 هزارتومان ..

رکاب دست دلبر و عقیق کهنه کد : 111

240,000 تومان

            نگین : عقیق کهنه   رکاب :  دست دلبر قدیمی وزن: ۱۱ گرم و ۳۵۰ صوت سایز : ۶۲ قیمت :240 هزار تومان ۰۹۱۹۰۶۷۰۰۵۷ ..

انگشتر عقیق کد 546

270,000 تومان

نگین : عقیق بیضی شکل  23در 17 میلیمتر  رکاب : نقره سایز :61 وزن : 21 گرم قیمت :270 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق قلمزنی کد 446

230,000 تومان

نگین : عقیق  سرخ رکاب : نقره دست ساز قلمزنییک طرف یا حسین جان  و یک طرف یاابو فاضل6طرع علی دور تا دور نگین سایز :59 وزن :8 گرم قیمت :230هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سرخ یمنی و رکاب شمایل

350,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ یمنی و رکاب شمایلنگین : عقیق  سرخ یمنی رکاب : نقره یکطرف رکاب شمایل ویکطرف دیگر یاثارالله سایز :64 وزن :10 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سرخ یمنی کد 939

660,000 تومان

                  انگشتر عقیق سرخ یمنی رکاب :  رکاب نقره قلمزنی با طرح برجسته یا اباعبدالله الحسین المظلومسایز : 66 هدیه : 660 ..

انگشتر عقیق قرمز کد 917

230,000 تومان

            نگین : عقیق قرمز رکاب : نقره کار شده نقش شکار گاه گوزن و اهو سایز :60 وزن : 18 گرم قیمت :230 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق جزع یمانی کد 924

400,000 تومان

            انگشتر  عقیق جزع یمانی  کد 924نگین :جزع یمنی رکاب : نقره  سایز : 61 وزن : 19 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

عقیق عسلی کمیاب کد 913

630,000 تومان

                  نگین : عقیق کمیاب و نادر عسلی رکاب : نقره  سفارشی  950سایز : 62وزن : 27 گرم قیمت :630 هزار تو..

انگشتر عقیق سبز کد 922

320,000 تومان

               نگین : عقیق سبز خوش رنگ طبیعی رکاب : نقره  سفارشی دست ساز 950سایز : 65وزن : 16 گرم قیمت :320 هزار تومان ۰۹۱۲۱..

انگشتر عقیق سبز کد 926

600,000 تومان

                        نگین : عقیق سبز خوش رنگ طبیعی رکاب : نقره  سفارشی دست ساز 950سایز : 65وزن ..

انگشتراسپرت عقیق سرخ کهنه خوش رنگ یمنی و رکاب قدیمی کد 916

450,000 تومان

         انگشتراسپرت عقیق سرخ کهنه خوش رنگ یمنی و رکاب قدیمینگین : عقیق سرخ بسیار خوش رنگ یمن کهنه رکاب : نقره فابریک قدیمیسایز : 58وزن : 9 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

عقیق سرخ یمنی کد 933

330,000 تومان

                  نگین : عقیق سرخ یمنی رکاب : نقره 950سایز : 63 قیمت :330 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

عقیق سرخ یمنی کد 645

600,000 تومان

            نگین : عقیق سرخ یمنی رکاب : نقره دستساز استاد احمد ریسایز :60 وزن : 22 گرم قیمت :ششتصد هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق زرد کد 103

350,000 تومان

نگین : عقیق زرد بیضی شکل  21در 16 میلیمتر  رکاب : نقره سایز :66 وزن : 15 گرم قیمت :350 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سرخ کد 138

340,000 تومان

             نگین : عقیق سرخ یمنی رکاب : نقره 925 سایز :63 وزن : 22 گرم قیمت :340 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشترکهنه عقیق یمنی کد 868

400,000 تومان

                        نگین : عقیق سرخ کهنه یمنی خوشرنگ یکدست رکاب : نقره طرح رکاب اسفندیا..

انگشتر عقیق یمنی پرتقالی پاک با رکاب ولایتی

800,000 تومان

                         نگین : عقیق پرتغالی یمنی پاک و یکدست رکاب : نقره دستساز ا..

عقیق سبز تراش الماس کد 896

300,000 تومان

                              نگین : عقیق سبز باتراش الماس رکاب&n..

عقیق درشت زرد یمنی کد 875

950,000 تومان

                          نگین : عقیق زرد یمنی درشت24 در 18 میلیمتر رکاب : نقره..

انگشتر عقیق پرتقالی کد 465

500,000 تومان

            نگین : عقیق رنگ پرتقالی رکاب : نقره دست هنر استاد رسول تهران سایز :60 وزن : 16 گرم قیمت :500 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سرخ رکاب رسول کد 503

700,000 تومان

نگین : عقیق سرخ یمانی رکاب : نقره دست ساز استاد رسول تهران سایز :59 وزن :18 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشترعقیق سرخ کهنه یمنی

400,000 تومان

نگین : عقیق سرخ کهنه یمنی رکاب : نقره سیلندری با نقش طاووس سایز :60 وزن : 8 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

عقیق نفیس هندی کد 819

650,000 تومان

                  نگین : عقیق نفیس هندی رکاب : نقره دستساز شبکه سایز :63 وزن : 33 گرم قیمت :650  هزار تومان..

عقیق سبز کد : 260

440,000 تومان

نگین : عقیق سبز بیضی شکل  13در18 میلیمتر  رکاب : نقره دستساز استاد سمیعی سایز : 67 وزن : 13 گرم و 800 صوت قیمت : 440 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سرخ رکاب آقا کد 474

300,000 تومان

نگین : عقیق سرخ رکاب : نقره دست ساز آقا سایز :66 وزن :8گرم قیمت :300 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشترعقیق آبی آسمانی یمنی و رکاب حاجی

800,000 تومان

انگشترعقیق آبی آسمانی یمنی  و رکاب حاجینگین :   عقیق آبی اسمانی 12در 16 میلیمتر عقیق یمنی رکاب : نقره دست ساز حاجی سایز : 60 وزن : 24 گرم و 200 صوت ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر فاخر عقیق کبود آبی آسمانی یمانی

900,000 تومان

 انگشتر فاخر عقیق کهنه کبود آبی آسمانی  یمانینگین : عقیق فاخر آبی آسمانی یمنی بیضی شکل  28در 15 میلیمتر  رکاب : نقره دست سازکهنه  فیلی سایز :64 وزن :38 گرم ۰۹۱۲..

انگشتر عقیق سرخ کد 430

300,000 تومان

نگین : عقیق سرخ رکاب : نقره سیلندری سایز :60 وزن :15 گرم قیمت :300 هزارتومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق کبود کد 429

375,000 تومان

نگین : عقیق کبود گرد  17میلیمتر  رکاب : نقره دست ساز سایز :64 وزن : 25 گرم قیمت :375 هزار  تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷  ..

انگشتر عقیق سرخ کد 130

380,000 تومان

نگین : عقیق سرخ رکاب : نقره دست ساز امضا دار سایز :59 وزن : 18 گرم قیمت :380 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق درشت کد 373

400,000 تومان

نگین : عقیق سرخ درشت بیضی 30 در 22  میلیمتر  رکاب : نقره سیلندری سایز :66 وزن : 32 گرم قیمت :400 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق درشت کد 350

400,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ پرتقالی آب دار درشت نگین : عقیق سرخ درشت گرد  21  میلیمتر  رکاب : نقره سایز :65 وزن : 25 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق درشت پرتقالی و رکاب سنگین نقره

600,000 تومان

انگشتر عقیق درشت پرتقالی و رکاب سنگین نقره  نگین : عقیق سرخ درشت گرد  26  در 15 میلیمتر  رکاب : نقره با مهر احمد ری سایز :63 وزن : 37 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

نمایش 501 تا 558 از 558 (6 صفحه)

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout