عقیق( agate )


انگشتر عقیق سرخ کهنه یمنی

300,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ کهنه یمنینگین :  عقیق سرخ کهنه ابعاد سنگ : 12 در 10 میلیمتر رکاب :  نقره وزن کل : 6 گرم سایز انگشتر  : 60 ..

انگشتر عقیق یمنی رکاب شبکه ای سنگین

700,000 تومان

         انگشتر عقیق یمنی رکاب شبکه ای سنگیننگین : عقیق سرخ یمنی اب دار گرد 14 میلیمتر  رکاب : نقره دست ساز استاد محمد غفاری ممی تبریز با 4 مهر M تبریز ..

انگشتر عقیق یمنی فیروزه نیشابوری و یاقوت افریقایی

1,200,000 تومان

نگین : عقیق سرخ یمنی با گوشواره هایی از فیروزه نیشابور و یاقوت افریقایی رکاب : نقره دست ساز سایز :63 وزن : 26 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷   ..

انگشترعقیق سوسنی یمن کد 5135

600,000 تومان

انگشتر فاخر عقیق سوسنی یمنی رکاب : نقره شخصی ساز با مهر و امضا سازنده وزن انگشتر : 25 گرمسایز رکاب :66 ابعاد سنگ : 22 در 17قیمت : ششصد هزارتومان ..

انگشتر عقیق سرخ یمنی

600,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ یمنی نگین : عقیق سرخ یمنی گرد 16میلیمتر  رکاب : نقره دست ساز سایز :62 وزن : 23 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق زرد یمنی با رکاب قلمزنی

1,200,000 تومان

               انگشتر عقیق زرد یمنی با رکاب قلمزنیمشخصات : نگین : عقیق زرد یمنی  گرد : ۱۵ میلیمتر رکاب : نقره د..

انگشتر عقیق سرخ پرتقالی کد 5133

700,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ اب دار با رنگ پرتقالی ممتاز رکاب : نقره با مهر و امضا ماهان تهران وزن انگشتر : 19 گرمسایز رکاب :64 ابعاد سنگ : 14 در 16قیمت : هفتصد هزارتومان ..

انگشتر عقیق کهنه یمنی

2,200,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق سرخ یمنی تراش رکاب : نقره دستساز 4 مهره دو مهر تبریز و دو مهر زرینابعاد سنگ : 14 در 10 میلیمترسایز انگشتر  : 61 وزن کل :  14 گرم..

انگشتر فاخر عقیق سرخ یمانی و حکاکی و من یتق الل ... و ایت الکرسی

3,000,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر فاخر عقیق سرخ یمانی و حکاکی و من یتق الل ... و  ایت الکرسی نگین : عقیق سرخیمانی  حکاک : استاد شمس زنجانیمتن حکاکی :وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجعَل لَهُ مَخرَجًا  وَي..

انگشتر عقیق آبی اسمانی یمنی کد 5086

1,600,000 تومان

انگشتر عقیق ابی سماوی ابدار کهنه یمنی تراش دامله ابعاد سنگ : 24 در 16 میلیمتررکاب : نقره دستساز عالی استاد سید حسین هاشمیسایز رکاب  : 64 وزن انگشتر : 23 گرمهدیه : یک میلیون و ششصد هزار ..

انگشتر عقیق ناب یمنی کد 921

900,000 تومان

                  انگشترعقیق سرخ ناب یمنینگین : عقیق سرخ آب دار یمنی ابعاد سنگ : 22 در 14 میلیمتررکاب : نقره دست ساز فاخر..

انگشتر قدیمی کف العباس یا قطیع الکفین

1,400,000 تومان

انگشتر عقیق خطی سرخ یمنی متن حکاکی : یا قطیع الکفین  و کف العباس عابعاد سنگ : 14 در 10 میلیمتررکاب : نقره دست ساز با مهر و امضا استاد عبد الله آذری تهرانسایز رکاب  : 55 وزن انگشتر..

انگشتر عقیق یمنی یا کریم رکاب مجتبی شیرازی کد 5053

2,000,000 تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر عقیق خطی یمنی سرخ حکاک : استاد یاسینمتن خط : یا کریمقطر سنگ : 12 میلیمتررکاب : نقره رولکسی مرصع دست ساز استاد مجتبی شیرازی با مهر و امضا و مخراجکاری 18 قطعه یاقوت سرخسای..

عقیق درشت دامله سفید نباتی کد 5055

2,400,000 تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر عقیق درشت سفید نباتی یمنی ابعاد سنگ : 30 در 20  میلیمتررکاب : نقره دست ساز فیلی ری احمد با مهر و امضاسایز رکاب  : 65 وزن انگشتر : 49 گرمقیمت : دو میلیون و چهار..

عقیق فاخر آبی ورکاب سید تهران کد 5052

850,000 تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر عقیق سماوی گرد قطر سنگ : 12 میلیمتررکاب : نقره دست ساز سید تهران با مهر و امضاسایز رکاب  : 64 وزن انگشتر : 19 گرمقیمت : هشتصدو پنجاه هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

عقیق سوسنی یمنی با رکاب ترکیبی کد 5074

380,000 تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر عقیق سوسنی یمنی ابعاد سنگ : 15 در 12 میلیمتررکاب : نقره ترکیبی بدون مهر و امضاسایز رکاب  : 58 وزن انگشتر : 12 گرمقیمت : سیصد و هشتادهزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق یمنی کهنه اب دار کد 5047

1,200,000 تومان

انگشتتر عقیق سرخ یمنی کهنه ابدار قطر سنگ : 14 میلیمتررکاب : نقره دست ساز فیلی قدیمی بدون مهر و امضاسایز رکاب  : 62 وزن انگشتر : 25 گرمقیمت : یک میلیون و دویست هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق درشت خراسانی کد 5046

400,000 تومان

انگشتتر عقیق سرخ خراسانی ابعاد سنگ : 24 در 18 میلیمتررکاب : نقره سایز رکاب  : 65 وزن انگشتر : 27 گرمقیمت : چهارصد هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق کهنه یمنی پرتقالی کد 5036

800,000 تومان

انگشتتر عقیق یمنی کهنه پرتقالی ابعاد سنگ : 20 در 14 میلیمتررکاب : نقره دست ساز خیاره ای ریز بدون مهر سایز رکاب  : 62 وزن انگشتر : 17 گرمقیمت : هشتصد هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

عقیق سرخ خراسانی و رکاب مهر دار قلمزنی برجسته کد 5034

400,000 تومان

انگشتتر عقیق سرخ خراسانی ابعاد سنگ : 20 در 15 میلیمتررکاب : نقره قلم برجسته یاعلی با مهر سازندهسایز رکاب  : 61 وزن انگشتر : 16 گرمقیمت : چهارصد هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق خراسانی کد 5020

360,000 تومان

انگشتتر عقیق ابعاد سنگ : 22 در 15 میلیمتررکاب : نقره با مهر میثمسایز رکاب  : 61 وزن انگشتر : 22 گرمقیمت : سیصد و شصت هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سرخ خراسانی کد 5019

360,000 تومان

انگشتتر عقیق سرخ خراسانی ابعاد سنگ : 22 در 17 میلیمتررکاب : نقره با مهر و امضا میثمسایز رکاب  : 61 وزن انگشتر : 22 گرمقیمت : 360 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق زرد خراسان کد 5005

400,000 تومان

انگشتتر عقیق زرد خراسانی ابعاد سنگ : 22 در 17 میلیمتررکاب : نقره دست ساز میثم با مهر و امضاسایز رکاب  : 62 وزن انگشتر : 23 گرمقیمت : 400 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سرخ خراسان کد 5006

450,000 تومان

انگشتتر عقیق سرخ خراسانی ابعاد سنگ : 22 در 17 میلیمتررکاب : نقره دست ساز میثم با مهر و امضاسایز رکاب  : 61 وزن انگشتر : 22 گرمقیمت : 450 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سفید ایرانی کد 5004

450,000 تومان

انگشتتر عقیق سفید ایرانی ابعاد سنگ : 20 در 15 میلیمتررکاب : نقره دست ساز میثم با مهر و امضاسایز رکاب  : 62 وزن انگشتر : 18 گرمقیمت : 450 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر فاخر عقیق کهنه یمنی با تراش خاص قلندری کد 1994

600,000 تومان

انگشتتر فاخرعقیق کهنه سرخ یمنی با تراش فوق العاده ابعاد سنگ : قطر قاعده 10 و ارتفاع 8 میلیمتررکاب : نقره دست ساز قدیمی بدون مهرسایز رکاب  : 645 وزن انگشتر : 7 گرمقیمت : 600 هزار تومان ..

انگشتر عقیق زرد درشت با رکاب قلمزنی دستی کد 1985

1,000,000 تومان

انگشتتر عقیق درشت زرد دامله ابعاد سنگ : 32 در 22 میلیمتررکاب : نقره دست ساز و قلمزنی برجسته بدون مهر و امضاسایز رکاب  : 65 وزن انگشتر : 45 گرمقیمت : یک میلیون تومان ..

انگشتر عقیق کبود سوسنی درشت با رکاب قلمزنی دستی کد 1984

1,300,000 تومان

انگشتتر عقیق درشت کبود سوسنی ابعاد سنگ : 32 در 24 میلیمتررکاب : نقره دست ساز و قلمزنی برجسته بدون مهر و امضاسایز رکاب  : 67 وزن انگشتر : 45 گرمقیمت : یک میلیون و سیصد هزار تومان ۰۹۱۲..

انگشتر اسپرت عقیق خوشرنگ ابدار کد 1976

400,000 تومان

انگشتتر عقیق اب دار خوشرنگ صورتی ابعاد سنگ : 20 در 15 میلیمتررکاب : نقره سایز رکاب  : 58 وزن انگشتر : 10 گرمقیمت : 400 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر درشت عقیق سرخ خراسانی و رکاب شمس کد 1973

700,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق سرخ خراسانی آبدار دامله تراشابعاد سنگ : 26 در 18 میلیمتر رکاب : نقره دستساز شمس با مهر و امضا وزن کل : 32 گرمسایز انگشتر  : 61 ارتفاع سنگ : 12 میلی..

انگشتر عقیق سرخ یمنی کد 1970

500,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق سرخ یمنی کلاه دار تراش داملهابعاد سنگ 14 در 10 میلیمتر رکاب : نقره خیاره ای وزن کل : 12 گرمسایز انگشتر  : 58 قیمت :500 هزار تومان ..

انگشتر عقیق سرخ ممتاز و رکاب دست نامی کد 1968

1,000,000 تومان

انگشتتر عقیق سرخ یمنی ممتاز ابعاد سنگ : 18 در 14 میلیمتررکاب : نقره دست ساز حاج محمد نامی با مهر و امضاسایز رکاب  : 63 وزن انگشتر : 22 گرمهدیه : یک میلیون تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر فاخر عقیق سرخ یمنی کهنه کد 1042

1,400,000 تومان

               انگشتر عقیق درشت سرخ یمنی با رگه مشکی رکاب : نقره دستساز با مهر و امضا ری احمد سایز :61 وزن : 47 گرمقیمت : یک م..

انگشتر عقیق سبز و رکاب حاجی کد 1903

600,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق سبز گرد قلندری رکاب : نقره دستساز حاجی با مهر و امضا وزن کل : 24 گرمسایز انگشتر  : 64 قطر سنگ : 15 میلیمتر قیمت :600 هزار تومان ..

انگشتر عقیق سبز آب دار کد 1899

600,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق سبز آب دار رکاب : نقره اشکی وزن کل : 23 گرمسایز انگشتر  : 65 ابعاد سنگ : 15 در 20 میلیمتر قیمت :600 هزار تومان ..

انگشتر عقیق زرد با رگه های سرخ و رکاب هشت پر نقره کد 1888

400,000 تومان

انگشتر با نگینی از سنگ عقیق زرد با رگه های سرخ یال اسبی زیبا رکاب : نقره ابعاد سنگ : 10 در 15 میلیمتر و تراش دامله وزن انگشتر : 12 گرمسایز :60 قیمت : 400 هزارتومان ..

انگشتر عقیق نارنجی چهارگوش دامله آب دار و رکاب دست کد 1887

550,000 تومان

انگشتر با نگینی از سنگ عقیق نارنجی چهار گوش رکاب : نقره دست ساز بدون مهر و امضا ابعاد سنگ : 15 در 12 میلیمتر وزن انگشتر : 17 گرمسایز :64 قیمت : 550 هزارتومان ..

انگشترعقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی باغ گل استاد حمیدرضاجنگی کد 1846

2,800,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی برجسته باغ گل استاد جنگیابعاد نگین : 15  در 10 میلیمتر قلمزنی و رکاب : استاد جنگی با مهر و امضابه وزن  14 گرم و سایز 63متن قلم :دسته گل ..

انگشتر عقیق سبز کهنه کد 1884

200,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق سبز کهنه همراه با حرز ابعاد سنگ : 15 در 10 میلیمتررکاب :  نقره وزن کل : 5 گرم قیمت :دویست هزار تومانسایز انگشتر  : 64 ..

انگشتر عقیق سوسنی یمنی با رکاب مرصع صفوی کد 1881

900,000 تومان

انگشتر عقیق سوسنی یمنی و رکاب مرصع با برلیانابعاد نگین : 16  در 12 میلیمتر رکاب : ایینه کاری و مرصع مشهدبه وزن  21 گرم و سایز 62قیمت : نهصد هزار تومن ..

انگشترعقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی باغ گل استاد حمیدرضا جنگی کد1879

3,200,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی برجسته باغ گل استادحمیدرضا جنگیابعاد نگین : 17  در 13 میلیمتر قلمزنی  : استاد جنگی با مهر و امضارکاب : مهدی رحمانیبه وزن  17 گرم و سایز 62متن قلم :ب..

انگشتر عقیق پرتقالی و رکاب قلم استاد جنگی کد 1877

2,100,000 تومان

انگشتر عقیق پرتقالی یمنی و رکاب قلمزنی برجسته گل سرخ استاد جنگیابعاد نگین : 20  در 17 میلیمتر قلمزنی و رکاب : استاد جنگی با مهر و امضابه وزن  17 گرم و سایز 63متن قلم :گل سرخانگشتر , عقیق س..

انگشتر عقیق سرخ کد 1871

400,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ هندیابعاد سنگ : 24 در 18 میلیمتررکاب : نقره دست ساز مهدی تبریز با مهر m tوزن انگشتر 26 گرمسایز 62قیمت :چهارصد هزار تومان ..

انگشتر عقیق کبود و رکاب قلمزنی ماشینی کد 1869

450,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق کبود هندیابعاد سنگ : 18 در 12 میلیمتررکاب : نقره قلمزنی ماشینیوزن انگشتر 19 گرمسایز 65قیمت :چهارصد و پنجاه هزار تومان ..

انگشترعقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی عصر عاشورای استاد جنگی کد 1866

4,000,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی برجسته عصر عاشورایاستاد جنگیابعاد نگین : 24  در 18 میلیمتر قلمزنی و رکاب : استاد محسن جنگی با مهر و امضابه وزن  31 گرم و سایز 65متن قلم :یک طرف : قلمزنی ..

انگشترعقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی گل گندم استاد جنگی کد 1865

5,000,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی برجسته گل گندماستاد جنگیابعاد نگین : 20  در 16 میلیمتر قلمزنی و رکاب : استاد جنگی با مهر و امضابه وزن  26 گرم و سایز 65متن قلم :گل گندم برجسته اعلا انگ..

انگشترعقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی گل گندم استاد جنگی کد 1847

3,200,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی برجسته گل گندم استاد جنگیابعاد نگین : 18  در 23 میلیمتر قلمزنی و رکاب : استاد جنگی با مهر و امضابه وزن  27 گرم و سایز 65متن قلم :گل گندم ولالهانگشتر, ..

انگشترعقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی باغ گل استاد حمیدجنگی کد 1848

3,200,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی برجسته باغ گل استاد حمیدرضاجنگیابعاد نگین : 10  در 13 میلیمتر قلمزنی و رکاب : استاد جنگی با مهر و امضابه وزن  14 گرم و سایز 61متن قلم :باغ گل ..

انگشترعقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی خط برجسته استاد محسن جنگی کد 1843

2,000,000 تومان

نگشتر عقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی برجسته خطی استاد محسن جنگیابعاد نگین : 18  در 12 میلیمتر قلمزنی و رکاب : استاد جنگی با مهر و امضابه وزن  14 گرم و سایز 63متن قلم :یک طرف : یا حبیبی حسین ع..

انگشتر فاخر عقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی خط برجسته استاد جنگی کد 1835

2,000,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ و رکاب قلمزنی برجسته خطی استاد جنگیابعاد نگین : 20  در 15 میلیمتر قلمزنی و رکاب : استاد جنگی با مهر و امضابه وزن  26 گرم و سایز 64متن قلم :یک طرف : یا ساقی کوثر مددییک طرف ..

انگشترعقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی مرغ و طاووس استادحمید جنگی کد 1836

4,000,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی طاووس حمیدرضاجنگیابعاد نگین : 20  در 15 میلیمتر قلمزنی  : استاد جنگی با مهر و امضارکاب : استاد مهدی رحمانیبه وزن  22 گرم و سایز 66متن قلم :دسته گل ب..

انگشترعقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی خط برجسته استاد محسن جنگی کد 1833

2,200,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی برجسته خطی استاد محسن جنگیابعاد نگین : 16  در 12 میلیمتر قلمزنی و رکاب : استاد جنگی با مهر و امضابه وزن  18 گرم و سایز 62متن قلم :یک طرف دعا و ذکر : یارب ..

انگشتر عقیق سرخ آب دار کد 1818

680,000 تومان

انگشتر عقیق ابدار سرخ ابعادسنگ : 20 در 15 میلیمتررکاب : نقره قلمکاری به وزن  21 گرم و سایز 63هدیه : 680 هزار تومان ..

عقیق کبود یمنی و رکاب دستساز فیلی سایز کوچک کد 1800

600,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین : عقیق کبود یمنی و رکاب دستساز فیلی سایز کوچک ابعاد نگین : 15 در 20 میلیمتررکاب : نقره دست ساز حمید تهرانسایز انگشتر  : 50 وزن کل : 17 گرم قیمت : 600 هزار توم..

حرز یمانی کد 1797

400,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین : عقیق سرخ یمنی حرز دار ابعاد نگین : 15 در 12 میلیمتررکاب : نقره صفویسایز انگشتر  : 61 وزن کل : 7 گرم قیمت :  400 هزار تومان ..

عقیق سبز خوشرنگ و رکاب دست ساز کد 1798

300,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین : عقیق خوشرنگ سبز ابعاد نگین : 15 در 20 میلیمتررکاب : نقره دست ساز بدون امضاسایز انگشتر  : 60 وزن کل : 15 گرم قیمت :  300 هزار تومان ..

عقیق درشت سرخ سلیمانی و رکاب احمد ری کد1789

1,400,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :   عقیق طبیعی سلیمانی خوشرنگ سرخ با رگه زرد آب دار ابعاد نگین : 30 در 20 میلیمتررکاب : نقره دستساز  استاد احمد با مهر و امضاسایز انگشتر  : 66 و..

انگشتر عقیق سرخ کبدی و رکاب صفوی کد 1793

600,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :   عقیق خراسانی رنگ کبدی ابعاد نگین : 24 در 18 میلیمتررکاب : نقره صفویسایز انگشتر  : 62 وزن کل : 17 گرم قیمت : 600 هزار تومان ..

انگشتر عقیق سرخ پرتقالی قدیمی کد 1790

500,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :   عقیق سرخ پرتقالی هندی کهنه ابعاد نگین : 20 در 15 میلیمتررکاب : نقره فیلیسایز انگشتر  : 62 وزن کل : 20 گرم قیمت : 500 هزار تومان ..

انگشتر قدیمی فاخر سنگین و درشت عقیق کبود کد 1766

2,000,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین : عقیق کبود سوسنی یمن کهنه ابعاد نگین : 32 در 22 میلیمتررکاب : نقره دستساز اعلا و فاخر بدون مهر درشت و سنگینسایز انگشتر  : 69 وزن کل : 53 گرم قیمت :دو میلیون&..

انگشتر درشت عقیق طبیعی زرد کد 1768

1,800,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :   عقیق طبیعی ابر وباد زرد خوشرنگ تراش دامله ابعاد نگین : 28 در 18 میلیمتررکاب : نقره دستساز بدون مهرسایز انگشتر  : 67 وزن کل : 40 گرم قیمت :یک میل..

عقیق سرخ درشت با رکاب احمد ری کد 1757

700,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :   عقیق خراسانی خوشرنگ و خوش طبع ابعاد نگین : 24 در 18 میلیمتررکاب : نقره دستساز  استاد احمد با مهر و امضاسایز انگشتر  : 63 وزن کل : 37 گرم قیم..

انگشتر فاخر عقیق سبز ابدار طبیعی

1,200,000 تومان

انگشتر فاخر عقیق سبز ابدار طبیعیرکاب : نقره دست ساز ری احمد با مهر و امضا وزن 31 گرمسایز: 63 ابعاد نگین : 22 در 17 میلیمتر  ..

انگشتر فاخر عقیق سرخ یمن کد 1746

1,200,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنهرکاب : نقره 950 استاد احمد ری با نام و امضا سازندهسایز رکاب  : 64 وزن انگشتر : 32 گرمقیمت : یک میلیون و 200 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سرخ ابدار یمنی

900,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ ابدار یمنیرکاب : نقره دست ساز ایلیا تبریز با مهر و امضا وزن 23 گرمسایز: 60  ..

انگشتر نقره مرصع عقیق کهنه ابداریمنی

2,200,000 تومان

انگشتر نقره مرصع  عقیق کهنه ابداریمنیو حدود  40 قطعه زمرد مخراجی شده اعلارکاب : نقره دست ساز صدوقی با مهر و امضا وزن 35 گرمسایز 69 ..

انگشتر فاخر عقیق سرخ کد 1741

1,000,000 تومان

انگشتر نقره و عقیق سرخ ابدار رکاب : نقره دست ساز ری احمد با مهر و امضا وزن 35 گرمسایز 68قیمت یک میلیون تومان ..

انگشتر فاخر عقیق سرخ یمنی کد 1736

1,200,000 تومان

انگشتر نقره و عقیق سرخ یمنی با تراش داملهرکاب : نقره دست ساز ری احمد با مهر و امضا وزن 39 گرمسایز 66قیمت یک میلیون و  200 هزار تومان ..

انگشتر فاخر عقیق سرخ یمنی و رکاب سید کد 1732

1,000,000 تومان

نگین : عقیق سرخ کلاه دار یمنی فوق العاده زیبا و آب دار ابعاد سنگ :15 در 10 میلیمتر تراش دامله رکاب : نقره دست ساز استاد برجسته رکابساز سید سایز : 63 وزن : 25 گرم قیمت : یک میلیون تومان ۰۹..

عقیق استثنایی و کمیاب دو رنگ عبدالرزاقی کد 1730

2,000,000 تومان

مشخصات نگین و رکاب :نگین : عقیق دورنگ استثنایی و نادر و با تراش اعلای عبدالرزاقی سایز نگین : 26 در 20 میلیمتررکاب : نقره 4 اشکیسایز انگشتر : 64 وزن : 26 گرم قیمت  : دو میلیون تومان ..

انگشتر عقیق سرخ یمنی و رکاب شبکه موفق

300,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ یمنی و رکاب شبکه موفقنگین :  عقیق یمنی سرخ رکاب : نقره دستسازشبکه با مهر سازنده وزن کل :  19  گرمابعاد سنگ 18 12 میلیمتر سایز انگشتر ..

عقیق سرخ یمنی کد 1717

500,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق یمنی سرخ رکاب : نقره دستسازشبکه با مهر سازنده وزن کل : 23 گرم قیمت : 500 هزار تومانسایز انگشتر  : 62 ..

انگشتر عقیق یمنی کهنه کد 1714

1,200,000 تومان

مشخصات نگین و رکاب :نگین : عقیق سرخ جگری آبدار و کهنه یمنی  سایز نگین : 17 در 14 میلیمتررکاب : نقره قدیمی دستسازصدوقی با مهر و امضاسایز انگشتر : 63 وزن : 31 گرم قیمت  : یک میلیون..

انگشتر عقیق زرد عسلی کد 1715

940,000 تومان

مشخصات نگین و رکاب :نگین : عقیق زرد آبدار و خوشتراش  سایز نگین : 25 در 18 میلیمتررکاب : نقره دستسازM.T با مهر و امضاسایز انگشتر : 61 وزن : 28 گرم قیمت  : 940 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳..

انگشتر عقیق یمنی مرصع با یاقوت و زمرد

1,400,000 تومان

انگشتر خاص عقیق یمنی مرصع با نگینهای اصیل18 یاقوت زرد تراش الماسی در دو بازوی رکاب دو نگین زمرد درشت در دو طرف رکاب : نقره 950 استاد بخشی با نام و امضا سازندهسایز رکاب  : 68 وزن ..

انگشتر عقیق یمنی کد 1699

480,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق یمنی سرخ ابعاد نگین : 15 در 25 میلیمتررکاب : نقره دستسازشبکه با مهر سازندهسایز انگشتر  : 62 وزن کل : 23 گرم قیمت : 480 هزار تومان ..

انگشتر عقیق کبود یمنی کد 1700

450,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق کبود یمنی ابعاد نگین : 18 در 23 میلیمتررکاب : نقره دستسازشبکه با مهر سازندهسایز انگشتر  : 64 وزن کل : 24 گرم قیمت : 450 هزار تومان ..

عقیق آبدار یمنی و رکاب قلمزنی فاخر کد 1697

1,200,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق یمنی بسیار خوش رنگ  و آبدار ابعاد نگین : 15 در 20 میلیمتررکاب : نقره دستسازقلمزنی گل لاله توسط استادحسینیان با مهر و امضاسایز انگشتر  : 66 و..

عقیق کبود فاخر یمنی کد 1657

1,800,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق کبود فاخر یمنی رکاب : نقره دستساز فیلی قدیمی بدون مهرسایز انگشتر  : 64 وزن کل : 22 گرم قیمت :یک میلیون و هشتصد هزار تومان ..

عقیق سرخ یمنی اعلا کد 1644

1,100,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق سرخ کلاه دار یمنی بسیار خوشرنگ رکاب : نقره دستساز تبریز Rسایز انگشتر  : 62 وزن کل : 31 گرم قیمت :یک میلیون و صد هزار تومان ..

عقیق سبز ابدار رکاب سید کد 1646

700,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشترعقیق سبز ابدار رکاب تهران سید نگین :  عقیق سبز ابدار رکاب : نقره دستساز حصیری ریز سیدسایز انگشتر  : 63 ابعاد سنگ : 14 در 10 میلیمتر..

عقیق آب دار زرد درشت دامله کد 1630

700,000 تومان

  مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق زرد ابدار و بسیار خوشرنگ رکاب : نقره دستساز قلمزنی با نام مبارک امیر المومنین عسایز انگشتر  : 61 وزن کل : 23 گرم قیمت..

عقیق پرتقالی و رکاب دست ساز کد 1618

900,000 تومان

  مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق پرتقالی رکاب : نقره دستساز سفارشی افتخاریسایز انگشتر  : 61 وزن کل : 13 گرم هدیه :900 هزار تومان ..

عقیق سوسنی یمنی کد 1624

950,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق یاسی معروف به سوسنی یمنی به ابعاد 23 در 19 میلیمتر رکاب : نقره دستساز مهردارسایز انگشتر  : 64 وزن کل : 20 گرم هدیه :950 هزار تومانروی نگین یک برس ..

انگشتر فاخر عقیق ابی خطی و رکاب مرصع طهران افتخاری

1,500,000 تومان

                    مشخصات :نگین :  عقیق آبی یکدست تراش تخت به ابعاد 20 در 15 میلیمتر خط : استاد خضر با امضامت..

انگشتر سنگین و درشت عقیق یمن و رکاب سیاوش کد 1616

3,000,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ کلاه دار و ابدار یمنی و تراش دامله اعلا و رکاب دست ساز و فاخر دو مهره سیاوش سایز رکاب 70 و وزن انگشتر حدود 55 گرم و ابعاد نگین 26   در 20 میلیمتر است..

انگشتر عقیق سرخ خراسانی کد 1602

500,000 تومان

                 انگشترعقیق سرخرنگ فاخر خراسانی  ابعاد سنگ : 23 در 17 میلیمتررکاب : نقره دستساز فیلی بدون نام سازندهسایز رکاب..

انگشتر عقیق سرخ کهنه یمنی کد 1601

1,200,000 تومان

                    انگشتر عقیق سرخ جگری یمنی و تراش دامله و رکاب بینام دست ساز سایز رکاب 64 و وزن انگشتر حدود 23 گرم و قطر..

انگشتر عقیق سبز ابدار کد 1593

450,000 تومان

                       انگشتر نقره رکاب شبکه عقیق اب دار سبزنگین : عقیق سبز تراش دامله رکاب : نقره سایز :65..

انگشتر عقیق سبز و زمرد کد 1592

900,000 تومان

                       انگشتر نقره رکاب سنگین عقیق اب دار سبزنگین : عقیق سبز درشت تراش دامله و چهار نگین درشت ا..

عقیق سرخ یمنی با رکاب امین

800,000 تومان

               انگشترعقیق سرخ آبداریمنی تراش دامله  ابعاد سنگ : 15 در 12 میلیمتررکاب : نقره دستساز فاخر دو مهر امین سایز رکاب ..

انگشتر عقیق فاخر سرخ یمنی جدید کد 1552

850,000 تومان

ا                   انگشترعقیق سرخرنگ فاخر یمنی جدید ابعاد سنگ : 25 در 18 میلیمتررکاب : نقره دستساز شمس با مهر و امضاسایز رکاب..

انگشتر عقیق سرخ کد 212

350,000 تومان

      نگین : عقیق  سرخ رکاب : نقره دست ساز شبکه سایز :63 وزن :20 گرم قیمت :350 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق فاخر سرخ یمنی جدید کد 1551

800,000 تومان

               انگشترعقیق سرخرنگ فاخر یمنی جدید رکاب : نقره دستساز شمس با مهر و امضاسایز رکاب  : 62 وزن انگشتر : 32 گرمقیمت : هشتصد..

انگشتر عقیق فاخر سرخ یمنی کد 1528

900,000 تومان

                 مشخصات انگشتر :انگشتر کهنه عقیق سرخ یمنابعاد نگین : 25 در 20 میلیمتررکاب : نقره دست ساز کهنه بدون مهر سازندهوزن انگشتر:..

انگشتر عقیق فاخر سرخ یمنی آبدار

1,200,000 تومان

انگشترعقیق سرخ رنگ فاخر یمنی اب دار تراش دامله ابعاد سنگ : 21 در 17 میلیمتررکاب : نقره دستساز عاقل با مهر و امضاسایز رکاب  : 66 وزن انگشتر : 34 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق فاخر سرخ یمنی جدید کد 1555

800,000 تومان

            انگشترعقیق سرخرنگ فاخر یمنی جدید ابعاد سنگ : 28 در 18 میلیمتررکاب : نقره دستساز شمس با مهر و امضاسایز رکاب  : 61 وزن انگشتر : 31 گرمقیمت :..

انگشتر عقیق فاخر عسلی کد 1549

500,000 تومان

                    انگشترعقیق رنگ عسلی فاخر ابعاد سنگ : 23 در 18 میلیمتررکاب : نقره سایز رکاب  : 62 وزن انگشتر..

انگشتر عقیق کبود وخط نوشته یابقیه الله

900,000 تومان

            مشخصات انگشتر:انگشتر فاخر عقیق کبود (متمایل به رنگ آبی )  خطی رکاب :  نقره دست ساز هنری حجت تهران با مهر و امضا خط : خط امضا د..

انگشتر عقیق فاخر سرخ آبدار کد 1543

760,000 تومان

                مشخصات انگشتر :انگشترعقیق سرخ آبدار و یکدست قله ایرکاب : نقره دست ساز سنگین حاجی با مهر سازندهوزن انگشتر:  گرمسایز : 66ق..

نمایش 301 تا 400 از 555 (6 صفحه)

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout