عقیق( agate )


عقیق سرخ خراسانی و رکاب مهر دار قلمزنی برجسته کد 5034

400,000 تومان

انگشتتر عقیق سرخ خراسانی ابعاد سنگ : 20 در 15 میلیمتررکاب : نقره قلم برجسته یاعلی با مهر سازندهسایز رکاب  : 61 وزن انگشتر : 16 گرمقیمت : چهارصد هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق خراسانی کد 5020

360,000 تومان

انگشتتر عقیق ابعاد سنگ : 22 در 15 میلیمتررکاب : نقره با مهر میثمسایز رکاب  : 61 وزن انگشتر : 22 گرمقیمت : سیصد و شصت هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سرخ خراسانی کد 5019

360,000 تومان

انگشتتر عقیق سرخ خراسانی ابعاد سنگ : 22 در 17 میلیمتررکاب : نقره با مهر و امضا میثمسایز رکاب  : 61 وزن انگشتر : 22 گرمقیمت : 360 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق زرد خراسان کد 5005

400,000 تومان

انگشتتر عقیق زرد خراسانی ابعاد سنگ : 22 در 17 میلیمتررکاب : نقره دست ساز میثم با مهر و امضاسایز رکاب  : 62 وزن انگشتر : 23 گرمقیمت : 400 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سرخ خراسان کد 5006

450,000 تومان

انگشتتر عقیق سرخ خراسانی ابعاد سنگ : 22 در 17 میلیمتررکاب : نقره دست ساز میثم با مهر و امضاسایز رکاب  : 61 وزن انگشتر : 22 گرمقیمت : 450 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سفید ایرانی کد 5004

450,000 تومان

انگشتتر عقیق سفید ایرانی ابعاد سنگ : 20 در 15 میلیمتررکاب : نقره دست ساز میثم با مهر و امضاسایز رکاب  : 62 وزن انگشتر : 18 گرمقیمت : 450 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر فاخر عقیق کهنه یمنی با تراش خاص قلندری کد 1994

600,000 تومان

انگشتتر فاخرعقیق کهنه سرخ یمنی با تراش فوق العاده ابعاد سنگ : قطر قاعده 10 و ارتفاع 8 میلیمتررکاب : نقره دست ساز قدیمی بدون مهرسایز رکاب  : 645 وزن انگشتر : 7 گرمقیمت : 600 هزار تومان ..

انگشتر عقیق زرد درشت با رکاب قلمزنی دستی کد 1985

1,000,000 تومان

انگشتتر عقیق درشت زرد دامله ابعاد سنگ : 32 در 22 میلیمتررکاب : نقره دست ساز و قلمزنی برجسته بدون مهر و امضاسایز رکاب  : 65 وزن انگشتر : 45 گرمقیمت : یک میلیون تومان ..

انگشتر عقیق کبود سوسنی درشت با رکاب قلمزنی دستی کد 1984

1,300,000 تومان

انگشتتر عقیق درشت کبود سوسنی ابعاد سنگ : 32 در 24 میلیمتررکاب : نقره دست ساز و قلمزنی برجسته بدون مهر و امضاسایز رکاب  : 67 وزن انگشتر : 45 گرمقیمت : یک میلیون و سیصد هزار تومان ۰۹۱۲..

انگشتر اسپرت عقیق خوشرنگ ابدار کد 1976

400,000 تومان

انگشتتر عقیق اب دار خوشرنگ صورتی ابعاد سنگ : 20 در 15 میلیمتررکاب : نقره سایز رکاب  : 58 وزن انگشتر : 10 گرمقیمت : 400 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر درشت عقیق سرخ خراسانی و رکاب شمس کد 1973

700,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق سرخ خراسانی آبدار دامله تراشابعاد سنگ : 26 در 18 میلیمتر رکاب : نقره دستساز شمس با مهر و امضا وزن کل : 32 گرمسایز انگشتر  : 61 ارتفاع سنگ : 12 میلی..

انگشتر عقیق سرخ یمنی کد 1970

500,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق سرخ یمنی کلاه دار تراش داملهابعاد سنگ 14 در 10 میلیمتر رکاب : نقره خیاره ای وزن کل : 12 گرمسایز انگشتر  : 58 قیمت :500 هزار تومان ..

انگشتر عقیق سرخ ممتاز و رکاب دست نامی کد 1968

1,000,000 تومان

انگشتتر عقیق سرخ یمنی ممتاز ابعاد سنگ : 18 در 14 میلیمتررکاب : نقره دست ساز حاج محمد نامی با مهر و امضاسایز رکاب  : 63 وزن انگشتر : 22 گرمهدیه : یک میلیون تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر فاخر عقیق سرخ یمنی کهنه کد 1042

1,400,000 تومان

               انگشتر عقیق درشت سرخ یمنی با رگه مشکی رکاب : نقره دستساز با مهر و امضا ری احمد سایز :61 وزن : 47 گرمقیمت : یک م..

انگشتر عقیق سبز و رکاب حاجی کد 1903

600,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق سبز گرد قلندری رکاب : نقره دستساز حاجی با مهر و امضا وزن کل : 24 گرمسایز انگشتر  : 64 قطر سنگ : 15 میلیمتر قیمت :600 هزار تومان ..

انگشتر عقیق سبز آب دار کد 1899

600,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق سبز آب دار رکاب : نقره اشکی وزن کل : 23 گرمسایز انگشتر  : 65 ابعاد سنگ : 15 در 20 میلیمتر قیمت :600 هزار تومان ..

انگشتر عقیق زرد با رگه های سرخ و رکاب هشت پر نقره کد 1888

400,000 تومان

انگشتر با نگینی از سنگ عقیق زرد با رگه های سرخ یال اسبی زیبا رکاب : نقره ابعاد سنگ : 10 در 15 میلیمتر و تراش دامله وزن انگشتر : 12 گرمسایز :60 قیمت : 400 هزارتومان ..

انگشتر عقیق نارنجی چهارگوش دامله آب دار و رکاب دست کد 1887

550,000 تومان

انگشتر با نگینی از سنگ عقیق نارنجی چهار گوش رکاب : نقره دست ساز بدون مهر و امضا ابعاد سنگ : 15 در 12 میلیمتر وزن انگشتر : 17 گرمسایز :64 قیمت : 550 هزارتومان ..

انگشترعقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی باغ گل استاد حمیدرضاجنگی کد 1846

2,800,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی برجسته باغ گل استاد جنگیابعاد نگین : 15  در 10 میلیمتر قلمزنی و رکاب : استاد جنگی با مهر و امضابه وزن  14 گرم و سایز 63متن قلم :دسته گل ..

انگشتر عقیق سبز کهنه کد 1884

200,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق سبز کهنه همراه با حرز ابعاد سنگ : 15 در 10 میلیمتررکاب :  نقره وزن کل : 5 گرم قیمت :دویست هزار تومانسایز انگشتر  : 64 ..

انگشتر عقیق سوسنی یمنی با رکاب مرصع صفوی کد 1881

900,000 تومان

انگشتر عقیق سوسنی یمنی و رکاب مرصع با برلیانابعاد نگین : 16  در 12 میلیمتر رکاب : ایینه کاری و مرصع مشهدبه وزن  21 گرم و سایز 62قیمت : نهصد هزار تومن ..

انگشترعقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی باغ گل استاد حمیدرضا جنگی کد1879

3,200,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی برجسته باغ گل استادحمیدرضا جنگیابعاد نگین : 17  در 13 میلیمتر قلمزنی  : استاد جنگی با مهر و امضارکاب : مهدی رحمانیبه وزن  17 گرم و سایز 62متن قلم :ب..

انگشتر عقیق پرتقالی و رکاب قلم استاد جنگی کد 1877

2,100,000 تومان

انگشتر عقیق پرتقالی یمنی و رکاب قلمزنی برجسته گل سرخ استاد جنگیابعاد نگین : 20  در 17 میلیمتر قلمزنی و رکاب : استاد جنگی با مهر و امضابه وزن  17 گرم و سایز 63متن قلم :گل سرخانگشتر , عقیق س..

انگشتر عقیق سرخ کد 1871

400,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ هندیابعاد سنگ : 24 در 18 میلیمتررکاب : نقره دست ساز مهدی تبریز با مهر m tوزن انگشتر 26 گرمسایز 62قیمت :چهارصد هزار تومان ..

انگشتر عقیق کبود و رکاب قلمزنی ماشینی کد 1869

450,000 تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق کبود هندیابعاد سنگ : 18 در 12 میلیمتررکاب : نقره قلمزنی ماشینیوزن انگشتر 19 گرمسایز 65قیمت :چهارصد و پنجاه هزار تومان ..

انگشترعقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی عصر عاشورای استاد جنگی کد 1866

4,000,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی برجسته عصر عاشورایاستاد جنگیابعاد نگین : 24  در 18 میلیمتر قلمزنی و رکاب : استاد محسن جنگی با مهر و امضابه وزن  31 گرم و سایز 65متن قلم :یک طرف : قلمزنی ..

انگشترعقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی گل گندم استاد جنگی کد 1865

5,000,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی برجسته گل گندماستاد جنگیابعاد نگین : 20  در 16 میلیمتر قلمزنی و رکاب : استاد جنگی با مهر و امضابه وزن  26 گرم و سایز 65متن قلم :گل گندم برجسته اعلا انگ..

انگشترعقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی گل گندم استاد جنگی کد 1847

3,200,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی برجسته گل گندم استاد جنگیابعاد نگین : 18  در 23 میلیمتر قلمزنی و رکاب : استاد جنگی با مهر و امضابه وزن  27 گرم و سایز 65متن قلم :گل گندم ولالهانگشتر, ..

انگشترعقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی باغ گل استاد حمیدجنگی کد 1848

3,200,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی برجسته باغ گل استاد حمیدرضاجنگیابعاد نگین : 10  در 13 میلیمتر قلمزنی و رکاب : استاد جنگی با مهر و امضابه وزن  14 گرم و سایز 61متن قلم :باغ گل ..

انگشترعقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی خط برجسته استاد محسن جنگی کد 1843

2,000,000 تومان

نگشتر عقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی برجسته خطی استاد محسن جنگیابعاد نگین : 18  در 12 میلیمتر قلمزنی و رکاب : استاد جنگی با مهر و امضابه وزن  14 گرم و سایز 63متن قلم :یک طرف : یا حبیبی حسین ع..

تخفیف نمایش سریع

انگشتر فاخر عقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی خط برجسته استاد جنگی کد 1835

1,200,000 تومان 2,000,000 تومان -40%

انگشتر عقیق سرخ و رکاب قلمزنی برجسته خطی استاد جنگیابعاد نگین : 20  در 15 میلیمتر قلمزنی و رکاب : استاد جنگی با مهر و امضابه وزن  26 گرم و سایز 64متن قلم :یک طرف : یا ساقی کوثر مددییک طرف ..

انگشترعقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی مرغ و طاووس استادحمید جنگی کد 1836

4,000,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی طاووس حمیدرضاجنگیابعاد نگین : 20  در 15 میلیمتر قلمزنی  : استاد جنگی با مهر و امضارکاب : استاد مهدی رحمانیبه وزن  22 گرم و سایز 66متن قلم :دسته گل ب..

انگشترعقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی خط برجسته استاد محسن جنگی کد 1833

2,200,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ یمنی و رکاب قلمزنی برجسته خطی استاد محسن جنگیابعاد نگین : 16  در 12 میلیمتر قلمزنی و رکاب : استاد جنگی با مهر و امضابه وزن  18 گرم و سایز 62متن قلم :یک طرف دعا و ذکر : یارب ..

انگشتر عقیق سرخ آب دار کد 1818

680,000 تومان

انگشتر عقیق ابدار سرخ ابعادسنگ : 20 در 15 میلیمتررکاب : نقره قلمکاری به وزن  21 گرم و سایز 63هدیه : 680 هزار تومان ..

انگشتر خطی اعلا بر عقیق زرد یمنی کد 1810

1,350,000 تومان

انگشتر عقیق زرد یمنی درشت خطی ابعاد نگین : 22 در 16 میلیمتر و داملهحکاکی : شمس الحکاکینمتن خط : یا عباس و قطره اشک با ریز نویسی یازهرارکاب : نقره شیخ احمدی زنجانبه وزن  25 گرم و سایز 64  ..

عقیق کبود یمنی و رکاب دستساز فیلی سایز کوچک کد 1800

600,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین : عقیق کبود یمنی و رکاب دستساز فیلی سایز کوچک ابعاد نگین : 15 در 20 میلیمتررکاب : نقره دست ساز حمید تهرانسایز انگشتر  : 50 وزن کل : 17 گرم قیمت : 600 هزار توم..

حرز یمانی کد 1797

400,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین : عقیق سرخ یمنی حرز دار ابعاد نگین : 15 در 12 میلیمتررکاب : نقره صفویسایز انگشتر  : 61 وزن کل : 7 گرم قیمت :  400 هزار تومان ..

عقیق سبز خوشرنگ و رکاب دست ساز کد 1798

300,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین : عقیق خوشرنگ سبز ابعاد نگین : 15 در 20 میلیمتررکاب : نقره دست ساز بدون امضاسایز انگشتر  : 60 وزن کل : 15 گرم قیمت :  300 هزار تومان ..

عقیق درشت سرخ سلیمانی و رکاب احمد ری کد1789

1,400,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :   عقیق طبیعی سلیمانی خوشرنگ سرخ با رگه زرد آب دار ابعاد نگین : 30 در 20 میلیمتررکاب : نقره دستساز  استاد احمد با مهر و امضاسایز انگشتر  : 66 و..

انگشتر عقیق سرخ کبدی و رکاب صفوی کد 1793

600,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :   عقیق خراسانی رنگ کبدی ابعاد نگین : 24 در 18 میلیمتررکاب : نقره صفویسایز انگشتر  : 62 وزن کل : 17 گرم قیمت : 600 هزار تومان ..

انگشتر عقیق سرخ پرتقالی قدیمی کد 1790

500,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :   عقیق سرخ پرتقالی هندی کهنه ابعاد نگین : 20 در 15 میلیمتررکاب : نقره فیلیسایز انگشتر  : 62 وزن کل : 20 گرم قیمت : 500 هزار تومان ..

انگشتر قدیمی فاخر سنگین و درشت عقیق کبود کد 1766

2,000,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین : عقیق کبود سوسنی یمن کهنه ابعاد نگین : 32 در 22 میلیمتررکاب : نقره دستساز اعلا و فاخر بدون مهر درشت و سنگینسایز انگشتر  : 69 وزن کل : 53 گرم قیمت :دو میلیون&..

انگشتر درشت عقیق طبیعی زرد کد 1768

1,800,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :   عقیق طبیعی ابر وباد زرد خوشرنگ تراش دامله ابعاد نگین : 28 در 18 میلیمتررکاب : نقره دستساز بدون مهرسایز انگشتر  : 67 وزن کل : 40 گرم قیمت :یک میل..

عقیق سرخ درشت با رکاب احمد ری کد 1757

700,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :   عقیق خراسانی خوشرنگ و خوش طبع ابعاد نگین : 24 در 18 میلیمتررکاب : نقره دستساز  استاد احمد با مهر و امضاسایز انگشتر  : 63 وزن کل : 37 گرم قیم..

انگشتر فاخر عقیق سبز طبیعی کد 1740

1,000,000 تومان

انگشتر نقره و عقیق سبز ابدار طبیعیرکاب : نقره دست ساز ری احمد با مهر و امضا وزن 31 گرمسایز: 63 قیمت یک میلیون تومان ..

انگشتر فاخر عقیق سرخ یمن کد 1746

1,200,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنهرکاب : نقره 950 استاد احمد ری با نام و امضا سازندهسایز رکاب  : 64 وزن انگشتر : 32 گرمقیمت : یک میلیون و 200 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر فاخر عقیق سرخ یمن کد 1735

800,000 تومان

انگشتر نقره و عقیق سرخ ابدار یمنیرکاب : نقره دست ساز ایلیا تبریز با مهر و امضا وزن 23 گرمسایز: 60 قیمت  800 هزار تومان ..

انگشتر فاخر عقیق سرخ کد 1741

1,000,000 تومان

انگشتر نقره و عقیق سرخ ابدار رکاب : نقره دست ساز ری احمد با مهر و امضا وزن 35 گرمسایز 68قیمت یک میلیون تومان ..

انگشتر فاخر عقیق سرخ یمنی کد 1736

1,200,000 تومان

انگشتر نقره و عقیق سرخ یمنی با تراش داملهرکاب : نقره دست ساز ری احمد با مهر و امضا وزن 39 گرمسایز 66قیمت یک میلیون و  200 هزار تومان ..

انگشتر فاخر عقیق سرخ یمنی و رکاب سید کد 1732

1,000,000 تومان

نگین : عقیق سرخ کلاه دار یمنی فوق العاده زیبا و آب دار ابعاد سنگ :15 در 10 میلیمتر تراش دامله رکاب : نقره دست ساز استاد برجسته رکابساز سید سایز : 63 وزن : 25 گرم قیمت : یک میلیون تومان ۰۹..

عقیق استثنایی و کمیاب دو رنگ عبدالرزاقی کد 1730

2,000,000 تومان

مشخصات نگین و رکاب :نگین : عقیق دورنگ استثنایی و نادر و با تراش اعلای عبدالرزاقی سایز نگین : 26 در 20 میلیمتررکاب : نقره 4 اشکیسایز انگشتر : 64 وزن : 26 گرم قیمت  : دو میلیون تومان ..

عقیق سرخ یمنی و رکاب خراسان کد 1726

480,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق یمنی سرخ رکاب : نقره دستسازشبکه با مهر سازنده وزن کل :  گرم قیمت : 480 هزار تومانسایز انگشتر  : 62 ..

عقیق سرخ یمنی کد 1717

500,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق یمنی سرخ رکاب : نقره دستسازشبکه با مهر سازنده وزن کل : 23 گرم قیمت : 500 هزار تومانسایز انگشتر  : 62 ..

انگشتر عقیق یمنی کهنه کد 1714

1,200,000 تومان

مشخصات نگین و رکاب :نگین : عقیق سرخ جگری آبدار و کهنه یمنی  سایز نگین : 17 در 14 میلیمتررکاب : نقره قدیمی دستسازصدوقی با مهر و امضاسایز انگشتر : 63 وزن : 31 گرم قیمت  : یک میلیون..

انگشتر عقیق زرد عسلی کد 1715

940,000 تومان

مشخصات نگین و رکاب :نگین : عقیق زرد آبدار و خوشتراش  سایز نگین : 25 در 18 میلیمتررکاب : نقره دستسازM.T با مهر و امضاسایز انگشتر : 61 وزن : 28 گرم قیمت  : 940 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳..

انگشتر عقیق یمنی کد 1699

480,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق یمنی سرخ ابعاد نگین : 15 در 25 میلیمتررکاب : نقره دستسازشبکه با مهر سازندهسایز انگشتر  : 62 وزن کل : 23 گرم قیمت : 480 هزار تومان ..

انگشتر عقیق کبود یمنی کد 1700

450,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق کبود یمنی ابعاد نگین : 18 در 23 میلیمتررکاب : نقره دستسازشبکه با مهر سازندهسایز انگشتر  : 64 وزن کل : 24 گرم قیمت : 450 هزار تومان ..

عقیق آبدار یمنی و رکاب قلمزنی فاخر کد 1697

1,200,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق یمنی بسیار خوش رنگ  و آبدار ابعاد نگین : 15 در 20 میلیمتررکاب : نقره دستسازقلمزنی گل لاله توسط استادحسینیان با مهر و امضاسایز انگشتر  : 66 و..

عقیق کبود فاخر یمنی کد 1657

1,800,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق کبود فاخر یمنی رکاب : نقره دستساز فیلی قدیمی بدون مهرسایز انگشتر  : 64 وزن کل : 22 گرم قیمت :یک میلیون و هشتصد هزار تومان ..

عقیق سرخ یمنی اعلا کد 1644

1,100,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق سرخ کلاه دار یمنی بسیار خوشرنگ رکاب : نقره دستساز تبریز Rسایز انگشتر  : 62 وزن کل : 31 گرم قیمت :یک میلیون و صد هزار تومان ..

عقیق سبز ابدار رکاب سید کد 1646

700,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق سبز ابدار رکاب : نقره دستساز حصیری ریز سیدسایز انگشتر  : 63 وزن کل :  گرم قیمت :700 هزار تومان ..

عقیق آب دار زرد درشت دامله کد 1630

700,000 تومان

  مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق زرد ابدار و بسیار خوشرنگ رکاب : نقره دستساز قلمزنی با نام مبارک امیر المومنین عسایز انگشتر  : 61 وزن کل : 23 گرم قیمت..

عقیق پرتقالی و رکاب دست ساز کد 1618

900,000 تومان

  مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق پرتقالی رکاب : نقره دستساز سفارشی افتخاریسایز انگشتر  : 61 وزن کل : 13 گرم هدیه :900 هزار تومان ..

عقیق سوسنی یمنی کد 1624

950,000 تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق یاسی معروف به سوسنی یمنی به ابعاد 23 در 19 میلیمتر رکاب : نقره دستساز مهردارسایز انگشتر  : 64 وزن کل : 20 گرم هدیه :950 هزار تومانروی نگین یک برس ..

انگشتر سنگین و درشت عقیق یمن و رکاب سیاوش کد 1616

3,000,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ کلاه دار و ابدار یمنی و تراش دامله اعلا و رکاب دست ساز و فاخر دو مهره سیاوش سایز رکاب 70 و وزن انگشتر حدود 55 گرم و ابعاد نگین 26   در 20 میلیمتر استقیمت :سه می..

انگشتر عقیق سرخ خراسانی کد 1602

500,000 تومان

                 انگشترعقیق سرخرنگ فاخر خراسانی  ابعاد سنگ : 23 در 17 میلیمتررکاب : نقره دستساز فیلی بدون نام سازندهسایز رکاب..

انگشتر عقیق سرخ کهنه یمنی کد 1601

1,200,000 تومان

                    انگشتر عقیق سرخ جگری یمنی و تراش دامله و رکاب بینام دست ساز سایز رکاب 64 و وزن انگشتر حدود 23 گرم و قطر..

انگشتر عقیق سبز ابدار کد 1593

450,000 تومان

                       انگشتر نقره رکاب شبکه عقیق اب دار سبزنگین : عقیق سبز تراش دامله رکاب : نقره سایز :65..

انگشتر عقیق سبز و زمرد کد 1592

900,000 تومان

                       انگشتر نقره رکاب سنگین عقیق اب دار سبزنگین : عقیق سبز درشت تراش دامله و چهار نگین درشت ا..

عقیق سرخ یمنی با رکاب سنتی امین کد : 248

700,000 تومان

               انگشترعقیق سرخ آبداریمنی تراش دامله  ابعاد سنگ : 15 در 12 میلیمتررکاب : نقره دستساز فاخر دو مهر امین سایز رکاب ..

انگشتر عقیق فاخر سرخ یمنی جدید کد 1552

850,000 تومان

ا                   انگشترعقیق سرخرنگ فاخر یمنی جدید ابعاد سنگ : 25 در 18 میلیمتررکاب : نقره دستساز شمس با مهر و امضاسایز رکاب..

انگشتر عقیق سرخ کد 212

350,000 تومان

      نگین : عقیق  سرخ رکاب : نقره دست ساز شبکه سایز :63 وزن :20 گرم قیمت :350 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق فاخر سرخ یمنی جدید کد 1551

800,000 تومان

               انگشترعقیق سرخرنگ فاخر یمنی جدید رکاب : نقره دستساز شمس با مهر و امضاسایز رکاب  : 62 وزن انگشتر : 32 گرمقیمت : هشتصد..

انگشتر عقیق فاخر سرخ یمنی کد 1528

900,000 تومان

                 مشخصات انگشتر :انگشتر کهنه عقیق سرخ یمنابعاد نگین : 25 در 20 میلیمتررکاب : نقره دست ساز کهنه بدون مهر سازندهوزن انگشتر:..

انگشتر عقیق فاخر سرخ یمنی آبدار کد 1558

900,000 تومان

                  انگشترعقیق سرخرنگ فاخر یمنی قدیمی ابعاد سنگ : 21 در 17 میلیمتررکاب : نقره دستساز عاقل با مهر و امضاسایز رکا..

انگشتر عقیق فاخر سرخ یمنی جدید کد 1555

800,000 تومان

            انگشترعقیق سرخرنگ فاخر یمنی جدید ابعاد سنگ : 28 در 18 میلیمتررکاب : نقره دستساز شمس با مهر و امضاسایز رکاب  : 61 وزن انگشتر : 31 گرمقیمت :..

انگشتر عقیق فاخر عسلی کد 1549

500,000 تومان

                    انگشترعقیق رنگ عسلی فاخر ابعاد سنگ : 23 در 18 میلیمتررکاب : نقره سایز رکاب  : 62 وزن انگشتر..

انگشتر عقیق فاخر سرخ آبدار کد 1543

760,000 تومان

                مشخصات انگشتر :انگشترعقیق سرخ آبدار و یکدست قله ایرکاب : نقره دست ساز سنگین حاجی با مهر سازندهوزن انگشتر:  گرمسایز : 66ق..

انگشتر عقیق درشت زرد کد 1513

380,000 تومان

           مشخصات انگشتر :نگین : عقیق زرد درشت طبیعی به ابعاد 25 در 17 میلیمتر رکاب : نقره شبکهسایز انگشتر  : 65 وزن کل : 23 گرم ..

انگشتر عقیق سرخ کهنه کد 1421

320,000 تومان

              مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق سرخ کهنه تراش دامله رکاب : نقره قدیمیسایز انگشتر  :66 وزن کل : 12 گرم قیمت :سیصد و..

عقیق سرخ درشت و سنگین کد 1199

500,000 تومان

           مشخصات انگشتر عقیق آبدار سرخ :نگین :  عقیق سرخ به ابعاد 20 در 25 میلیمتر رکاب : نقره دستساز با امضاسایز انگشتر  : 64 وزن ک..

انگشتر عقیق سرخ با رکاب جامی کد 1506

300,000 تومان

                 مشخصات انگشتر :نگین : عقیق سرخ به ابعاد 20 در 15 میلیمتر رکاب : نقره جامی با مهر سایز انگشتر  : 63 ..

انگشتر کم نظیر آبدار عقیق سرخ ابری کد 1503

1,800,000 تومان

            مشخصات انگشتر کم نظیر عقیق آبدار سرخ ابری:ابعاد نگین :  30 در 20 میلیمتر رکاب : نقره دستساز فاخرتک مشهد با مهر و امضاسایز ا..

عقیق فاخر سبز کد 876

700,000 تومان

                                     نگ..

انگشتر فاخر عقیق کبدی یمن کد 1416

500,000 تومان

         نگین : عقیق سرخ یمنی خال دار رکاب : نقره دست ساز بدون امضا سازنده سایز :57 وزن :9 گرم قیمت :500 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سرخ با رکاب نقره سیلندری کد 1435

240,000 تومان

      نگین : عقیق سرخ معدنی رکاب : نقره ساخت ماشینی سایز :61 وزن :10 گرم قیمت :240 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق و رکاب چهار چنگ نجفی کد 1424

180,000 تومان

         نگین : عقیق سرخ رکاب : نقره چهار چنگ نجفی سایز :63 وزن :9 گرم قیمت :180 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سرخ درشت طبیعی آبدار کد 1455

1,000,000 تومان

               نگین :عقیق سرخ درشت طبیعی آب دار  رکاب : نقره سنگین دست ساز منحصر بفرد بدون مهر سایزرکاب : 66 وزن انگشتر : 41 گرم ..

انگشتر عقیق سرخ یمنی آبدارکد 1451

2,000,000 تومان

                        نگین :عقیق سرخ آب دار خوشرنگ تراش عبدالرزاقی  رکاب : نقره سنگین دست ساز فا..

انگشتر عقیق زرد طبیعی درشت کد 1430

2,400,000 تومان

                       نگین : عقیق زرد طبیعی درشت تراش دامله آبدار رکاب : نقره دست ساز فخاری زنجان سایز :68 وز..

انگشترعقیق سرخ یمنی کهنه کد 1419

250,000 تومان

         نگین : عقیق سرخ کهنه یمنی رکاب ،: نقره سایز :64 وزن :6 گرم قیمت :250 هزار تومان   ..

انگشتر عقیق سرخ عالی کد 1429

240,000 تومان

         نگین : عقیق سرخ عالی رکاب : نقره قدیمی سایز :61 وزن : 10 گرم قیمت :240 هزار تومان ..

انگشترعقیق سرخ قدیمی قدیمی کد 1428

250,000 تومان

         نگین : عقیق سرخ رکاب : نقره سایز :63 وزن : 11 گرم قیمت :250 هزار تومان ..

انگشتر عقیق استخوانی کد 1420

200,000 تومان

            نگین : عقیق کهنه طبیعی استخوانی رکاب : نقره سایز :64 وزن : 12گرم قیمت :200 هزار تومان ..

انگشترعقیق زرد با رکاب نقره کد 1411

200,000 تومان

           نگین : عقیق زرد طبیعی رکاب : نقره طرح صدف زنجان سایز :64 وزن : 9 گرم قیمت :200 هزار تومان..

انگشترعقیق سرخ و رکاب طرح صدف کد 1408

200,000 تومان

              نگین : عقیق سرخ طبیعی رکاب : نقره طرح صدف زنجان سایز :62 وزن : 12گرم قیمت :200 هزار تومان..

انگشتر عقیق سرخ طبیعی قدیمی کد 1406

180,000 تومان

            نگین : عقیق سرخ کهنه طبیعی رکاب : نقره قدیمی سایز :63 وزن : 12گرم قیمت :180 هزار تومان ..

انگشتر عقیق زردکد 1399

140,000 تومان

      نگین : عقیق زرد رکاب : نقره دست و دلبر سایز :70 وزن :7 گرم قیمت :140 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر ظریف عقیق و نقره کد 1395

120,000 تومان

         نگین : عقیق سرخ رکاب : نقره سایز :58 وزن :5 گرم قیمت :120 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

عقیق کهنه یمانی کد : 433

400,000 تومان

  نگین : عقیق کهنه یمانی بیضی شکل  ۲۲در ۱۸ میلیمتر  رکاب : نقره دست ساز کهنه سایز : ۶۴ وزن : ۸ گرم و ۱۵۰ صوت قیمت : 400 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

نمایش 301 تا 400 از 533 (6 صفحه)

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout