تسبیح


تسبیح صد و یک دانه کشکول کهنه برنج و نقره کوبی شانزده گل با دو شیخک بلند و کوتاه و نشاندار

4,000,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه کشکول کهنه برنج و نقره کوبی شانزده گل با دو شیخک بلند و کوتاه و نشاندارمشخصات :وزن تسبیح : 55 گرمطول حلقه : 45 سانتیمترجنس تسبیح » کشکول کهنه برنج و نقره کوبیرنگ تسبیح: قهوه ای..

تسبیح صد و یک دانه شاه مقصود سبز افغانستان

1,200,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه شاه مقصود سبز افغانستان مشخصات : وزن تسبیح : 42 گرم طول حلقه : 44 سانتیمتر جنس تسبیح » شاه مقصود تراش دست افعانی رنگ تسبیح: سبز اندازه متوسط هر دانه : 8 ..

تسبیح صد و یک دانه سندلوس اصیل معطر خوش رنگ

1,200,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه سندلوس اصیل معطر خوش رنگ مشخصات : وزن تسبیح : 36 گرم طول حلقه : 29 سانتیمتر جنس تسبیح » سندلوس رنگ تسبیح: سرخ صورتی اندازه متوسط هر دانه : 5 میلیمتر ..

تسبیح صد و یک دانه برنز کوب شانزده گل میخ سید اردبیل

2,900,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه برنز کوب شانزده گل میخ سید اردبیل مشخصات : وزن تسبیح : 27 گرم طول حلقه : 32 سانتیمتر جنس تسبیح » نا مشخص بدلیل پوشش برنزی رنگ تسبیح: سیاه تعداد گل میخ در..

تسبیح سی و سه دانه کشکول کهنه نقره کوب مرصع

500,000 تومان

تسبیح سی و سه دانه کشکول کهنه نقره کوب مرصع مشخصات : وزن تسبیح : 42 گرم طول حلقه : 28 سانتیمتر اندازه متوسط هر دانه : 14 میلیمتر  یکی از دانه ها ایراد جزیی دارد ..

تسبیح سی و سه دانه یسر عربی نقره کوب مرصع

1,400,000 تومان

تسبیح سی و سه دانه یسر عربی نقره کوب مرصع مشخصات : وزن تسبیح : 71 گرم طول حلقه : 39 سانتیمتر اندازه متوسط هر دانه : 18 میلیمتر..

تسبیح صد و یک دانه کهنه زرد شاه مقصود تاجری افغانی

3,500,000 تومان

    تسبیح صد و یک دانه کهنه زرد شاه مقصود تاجری افغانی   مشخصات :   وزن تسبیح : 42 گرم   طول حلقه : 43 سانتیمتر   رنگ : زرد یک دست..

تسبیح سی و سه دانه کهربا

600,000 تومان

تسبیح سی و سه دانه کهربا مشخصات : وزن تسبیح : 26 گرم طول حلقه : 20 سانتیمتر رنگ : پرچمی اندازه متوسط هر دانه : 8 میلیمتر   ..

تسبیح سی و سه دانه کهربا پرچمی کهنه

600,000 تومان

تسبیح سی و سه دانه کهربا پرچمی کهنه مشخصات : وزن تسبیح : 37 گرم طول حلقه : 22 سانتیمتر رنگ : پرچمی اندازه متوسط هر دانه : 10 میلیمتر..

تسبیح صدویک دانه سندلوس سرمه ای

1,000,000 تومان

تسبیح صدویک دانه سندلوس سرمه ای مشخصات : وزن تسبیح : 70 گرم طول حلقه : 48 سانتیمتر رنگ : سرمه ای اندازه متوسط هر دانه : 8 میلیمتر ..

تسبیح صدویک دانه سندلوس عسلی

1,300,000 تومان

تسبیح صدویک دانه سندلوس عسلی مشخصات : وزن تسبیح : 80 گرم طول حلقه : 52 سانتیمتر رنگ : عسلی اندازه متوسط هر دانه : 9 میلیمتر ..

تسبیح سی و سه دانه درشت کلکسیونی کهنه زرد کهربا یکدست

2,000,000 تومان

تسبیح سی و سه دانه درشت کلکسیونی کهنه زرد کهربا یکدست مشخصات : وزن تسبیح : 282 گرم طول حلقه : 60 سانتیمتر رنگ : زرد یک دست اندازه متوسط هر دانه : 18 میلیمتر ..

تسبیح سی و سه دانه کهنه قرمز کهربا یکدست

1,400,000 تومان

تسبیح سی و سه دانه کهنه قرمز کهربا یکدست مشخصات : وزن تسبیح : 210 گرم طول حلقه : 32 سانتیمتر رنگ : زرد یک دست اندازه متوسط هر دانه : 16 میلیمتر ..

تسبیح سی و سه دانه کهنه قرمز کهربا یکدست

1,200,000 تومان

تسبیح سی و سه دانه کهنه قرمز کهربا یکدست مشخصات : وزن تسبیح : 210 گرم طول حلقه : 30 سانتیمتر رنگ : زرد یک دست اندازه متوسط هر دانه : 15 میلیمتر ..

تسبیح صد و یک دانه کهنه زرد شاه مقصود تاجری افغانی یکدست

2,600,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه کهنه زرد شاه مقصود تاجری افغانی یکدست مشخصات : وزن تسبیح : 24 گرم طول حلقه : 37 سانتیمتر رنگ : زرد یک دست اندازه متوسط هر دانه : 8 میلیمتر..

تسبیح صد و یک دانه نقره کوب یسر مکه قدیمی

1,300,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه نقره کوب یسر مکه قدیمی مشخصات : وزن تسبیح : 20 گرم طول حلقه : 36 سانتیمتر رنگ : مشکی ..

تسبیح بلند صد و یک دانه سبز کاهویی

700,000 تومان

تسبیح بلند صد و یک دانه سبز کاهویی مشخصات : وزن تسبیح : 60 گرم طول حلقه : 53 سانتیمتر رنگ : سبز شیخک این تسبیح از جنس دانه ها نیست . جنس دانه ها رو نمیشماسم . عدسی ها از نقره است..

تسبیح 101 دانه مرجان سرخ

300,000 تومان

  تسبیح 101 دانه مرجان سرخ   یکدست و سالم   25 گرم   طول حلقه 30 سانتیمتر   جنس شیخک مرجان نیست ..

تسبیح آنتیک یسرمکه صدویک دانه

3,000,000 تومان

تسبیح آنتیک یسرمکه صدویک دانه کهنه تراش بادومی نقره کوبی  اصیل و فاخر 48 گرم طول حلقه تسبیح با شیخک » 64 سانتیمتر   ..

تسبیح یسر عربی صدویک دانه

800,000 تومان

تسبیح یسر عربی صدویک دانه سالم و یکدست 35 گرم طول حلقه تسبیح با شیخک » 44 سانتیمتر ..

تسبیح 17 عددی جید سرخ

500,000 تومان

      تسبیح 17 عددی جید سرخ یکدست و سالم 104 گرم طول حلقه 19 سانتیمتر ..

تسبیح یسر قدیمی

900,000 تومان

      تسبیح یسر قدیمی یکدست و سالم 35 گرم طول حلقه با شیخک 44 سانتیمتر ..

تسبیح یسر نقره کوبی مرصع

1,200,000 تومان

      تسبیح یسر نقره کوبی مرصع یکدست و سالم 32 گرم طول حلقه با شیخک 42 سانتیمتر ..

تسبیح یسر نقره کوبی

1,200,000 تومان

تسبیح یسر نقره کوبی یکدست و سالم 55 گرم طول حلقه با شیخک 44 سانتیمتر..

تسبیح کهربا کهنه المانی

3,600,000 تومان

      تسبیح کهربا کهنه المانی یکدست و سالم 91 گرم طول حلقه با شیخک 47 سانتیمتر ..

تسبیح 101 دانه کشکول

400,000 تومان

تسبیح 101 دانه کشکول ..

تسبیح 101 دانه عقیق

120,000 تومان

تسبیح 101 دانه عقیق ..

تسبیح 101 دانه عقیق کبود

150,000 تومان

تسبیح 101 دانه عقیق کبود ..

تسبیح 101 دانه حدید

140,000 تومان

تسبیح 101 دانه حدید ..

تسبیح 101 دانه عقیق پرتقالی

200,000 تومان

تسبیح 101 دانه عقیق پرتقالی ..

تسبیح 33 دانه چوبی دستساز معطر

240,000 تومان

تسبیح 33 دانه چوبی دستساز معطر ..

تسبیح درشت و سنگین کهربا

2,800,000 تومان

تسبیح درشت و سنگین کهربا کهربای پرچمی کلکسیونی 206 گرم سالم و بکر ..

تسبیح بذرالبنج سبز

700,000 تومان

تسبیح بذرالبنج سبز نفیس و یکدست وکم نظیر شیخک این تسبیح شکسته است ..

تسبیح بذرالبنج زیتونی

1,200,000 تومان

تسبیح بذرالبنج زیتونی نفیس و یکدست و سالم وکم نظیر ..

تسبیح بذرالبنج درشت

2,000,000 تومان

تسبیح بذرالبنج درشت نفیس و یکدست و سالم وکم نظیر..

تسبیح شانزده دانه کهربای سیاه معروف به شبق

250,000 تومان

تسبیح شانزده دانه کهربای سیاه معروف به شبق ..

تسبیح هفتاد دانه هسته خرما نقره کوب

500,000 تومان

تسبیح هفتاد دانه هسته خرما نقره کوب ..

تسبیح ریز سی و سه دانه نقره کوب یسر عربی

300,000 تومان

تسبیح ریز سی و سه دانه نقره کوب یسر عربی ..

تسبیح شامقصود افغانی نفیس

500,000 تومان

تسبیح شامقصود افغانی نفیس..

تسبیح کهنه شاه مقصود افغانستان

600,000 تومان

تسبیح کهنه شاه مقصود افغانستان..

تسبیح سی و سه دانه کهربای زرد

800,000 تومان

تسبیح سی و سه دانه کهربای زرد مشخصات : وزن تسبیح : 60 گرم طول حلقه : 25 سانتیمتر رنگ : زرد اندازه متوسط هر دانه : 14 میلیمتر ..

تسبیح صد و یک دانه شاه مقصود افغانی ریز

600,000 تومان

 تسبیح صد و یک دانه شاه مقصود افغانی ریز   مشخصات :   وزن تسبیح : 11 گرم   طول حلقه : 28 سانتیمتر   رنگ : سبزکاهویی   تسبیح صد و یک دا..

تسبیح صدو یک دانه کشکول

500,000 تومان

تسبیح صدو یک دانه کشکول مشخصات : وزن تسبیح : 19 گرم طول حلقه : 60 سانتیمتر رنگ : قهوه ای کشکول , تراش گندمی, رنگ چوب  ,فهوه ای, خوشدست , صدویک دانه , تسبیح  ,شیخک ..

تسبیح سی و سه دانه قدیمی سندلوس دودی رنگ

550,000 تومان

تسبیح سی و سه دانه قدیمی سندلوس دودی رنگ مشخصات : وزن تسبیح : 69 گرم طول حلقه : 28 سانتیمتر رنگ : دودی سندلوس , قدیمی, دودی  ,سبز, خوشدست , سی و سه دانه , تسبیح  ,ش..

تسبیح سی و سه دانه یسرنقره کوب

600,000 تومان

تسبیح سی و سه دانه یسرنقره کوب مشخصات : وزن تسبیح : 56 گرم طول حلقه : 31 سانتیمتر رنگ : مشکی یسر , نقره کوب, مشکی  ,درشت, سی و سه دانه , تسبیح  ,شیخک  ,تسبیح ی..

تسبیح صد و یک دانه یسرنقره کوب

600,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه یسرنقره کوب مشخصات : وزن تسبیح : 21 گرم طول حلقه : 48 سانتیمتر رنگ : مشکی یسر , نقره کوب, مشکی  ,گندمی, صدو یک دانه , تسبیح  ,شیخک  ,تسبیح ی..

تسبیح صد و یک دانه شاه مقصود افغانی سبز

1,000,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه شاه مقصود افغانی سبز مشخصات : وزن تسبیح : 26 گرم طول حلقه : 37 سانتیمتر رنگ : سبز اندازه متوسط هر دانه : 7 میلیمتر تسبیح صد و یک دانه شاه مقصود افغانی سب..

تسبیح صد و یک دانه عقیق سبز

300,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه عقیق سبز مشخصات : وزن تسبیح : 33 گرم طول حلقه : 34 سانتیمتر رنگ : سبز اندازه متوسط هر دانه : 6 میلیمتر تسبیح صد و یک دانه عقیق سبز, عقیق, عقیق سبز , خوش..

تسبیح سی و سه دانه سنگین وزن سبز با محافظ نقره عیار پایین

600,000 تومان

تسبیح سی و سه دانه سنگین وزن سبز با محافظ نقره عیار پایین مشخصات : وزن تسبیح : 57 گرم طول حلقه : 23 سانتیمتر رنگ : سبز یشمی اندازه متوسط هر دانه : 10 میلیمتر جنس این تسبیح ..

تسبیح سی و سه دانه کهربا

350,000 تومان

تسبیح سی و سه دانه کهربا مشخصات : وزن تسبیح : 45 گرم طول حلقه : 32 سانتیمتر رنگ : زرد و قهوه ای اندازه متوسط هر دانه : 16 میلیمتر  کهربا , المانی, زرد قهوه ای, زیبا , ..

تسبیح سی و سه دانه کهربا

350,000 تومان

تسبیح سی و سه دانه کهربا مشخصات : وزن تسبیح : 45 گرم طول حلقه : 32 سانتیمتر رنگ : زرد و قهوه ای اندازه متوسط هر دانه : 16 میلیمتر  کهربا , المانی, زرد قهوه ای رنگ, زیب..

تسبیح صدویک دانه کهربای زرد

300,000 تومان

تسبیح صدویک دانه کهربای زرد مشخصات : وزن تسبیح : 27 گرم طول حلقه : 36 سانتیمتر رنگ : زرد اندازه متوسط هر دانه : 8 میلیمتر تسبیح کهربای زرد , تسبیح, خوش رنگ  ,زرد, کهربا , ص..

تسبیح صدویک دانه کهربای زرد

300,000 تومان

تسبیح صدویک دانه کهربای زرد مشخصات : وزن تسبیح : 25 گرم طول حلقه : 36 سانتیمتر رنگ : زرد اندازه متوسط هر دانه : 8 میلیمتر تسبیح کهربای زرد , تسبیح, خوش رنگ  ,زرد, کهرب..

تسبیح صد و یک دانه کهنه سبز انگوری سندلوس المانی

700,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه کهنه سبز انگوری سندلوس المانی مشخصات : وزن تسبیح : 100 گرم طول حلقه : 50 سانتیمتر رنگ : سبز انگوری اندازه متوسط هر دانه : 8 میلیمتر سندلوس , المانی, کهنه &nb..

تسبیح زیبای کلکسیونی هسته خرما

140,000 تومان

تسبیح زیبای کلکسیونی هسته خرما هر دانه تسبیح از سه عدد هسته تراش خورده دستی درست شده..

تسبیح تراش دست ممتازهسته خرما تعداد دانه ها 115

400,000 تومان

تسبیح تراش دست ممتازهسته خرما تعداد دانه ها 115 ویژگی : بسیار خوش دست وزن محصول 46 گرم طول 35 سانتیمتر تسبیح دست ساز تراش دست هسته خرما ناب جواهر ..

تسبیح نقره کوبی هسته خرما دست ساز

760,000 تومان

تسبیح نقره کوبی هسته خرما دست ساز تعداد دانه ها 142 هر دانه 3 میخ نقره در یک طرف دارد تراش یک مصرع شعر در یک طرف تسبیح رفاقت قصه تلخی است که از نامش گریزانم وزن محصول 46 گرم..

تسبیح برنج کوبی و نقره کوبی هسته خرما دست ساز

300,000 تومان

تسبیح برنج کوبی و نقره کوبی هسته خرما دست ساز تعداد دانه ها 93 هر دانه دو میخ برنج و یک میخ نقره دارد در جای چشمان مار یاقوت سرخ کار شده تراش دو پوست وزن محصول 34 گرم طول ..

تسبیح کهربای پرچمی الوان

550,000 تومان

تسبیح کهربای پرچمی الوان 33 دانه تراش منصور کرد سفارشی ناب جواهر وزن : 75 گرم طول حلقه : 27 سانتیمتر   تسبیح  , کهربا ,  پرچمی ,  الوان  ,  3..

تسبیح کهربای پرچمی الوان

520,000 تومان

تسبیح کهربای پرچمی الوان 45 دانه تراش منصور کرد سفارشی ناب جواهر وزن : 70 گرم طول حلقه : 32 سانتیمتر   تسبیح  , کهربا ,  پرچمی ,  الوان  ,  چ..

تسبیح کهربای پرچمی الوان

540,000 تومان

تسبیح کهربای پرچمی الوان 45 دانه تراش منصور کرد سفارشی ناب جواهر وزن : 70 گرم طول حلقه : 32 سانتیمتر   تسبیح  , کهربا ,  پرچمی ,  الوان  ,  چ..

تسبیح آبنوس تراش

800,000 تومان

تسبیح آبنوس تراش سی و سه دانه تراش دستی وزن : 38 گرم طول حلقه : 28 سانتیمتر   تسبیح آبنوس تراش خورده سی و سه دانه ناب جواهر فروشگاه آنلاین تسبیح انگشتر ..

تسبیح عاج فیل نقره کوبی شده

700,000 تومان

تسبیح عاج فیل نقره کوبی شده سی و سه دانه نقره کوبی قدیمی دقیق و ممتاز وزن : 47 گرم طول حلقه : 28 سانتیمتر   تسبیح عاج فیل نقره کوبی شده سی و سه دانه نقره کوبی قدیمی دقیق م..

تسبیح شاهمقصود 101 دانه افغانی شکلاتی کد 2165

1,000,000 تومان

 تسبیح شکلاتی تیره رنگ تراش دستی شاه مقصود افغانستانتعداد دانه ها : 101 طول حلقه تسبیح : 44 سانتیمتروزن تسبیح : 47 گرم ..

تسبیح کشکول دانه گندمی 101 دانه رنگ تیره کد 2158

1,000,000 تومان

تسبیح کشکول دانه گندمی رنگ تیره تعداد دانه ها : 101 طول حلقه تسبیح : 45 سانتیمتروزن تسبیح : 14 گرم ..

تسبیح کهنه شاه مقصود سبز صیقل یافته افغانی کد 2155

1,900,000 تومان

تسبیح سبز کهنه صیقل یافته تراش دستی شاه مقصود افغانستانتعداد دانه ها : 101 طول حلقه تسبیح : 46 سانتیمتروزن تسبیح : 68 گرم تسبیح  , شاه مقصود  ,   صدو یک دانه ,  افغانی ,..

تسبیح شاه مقصود اعلای افغانی کد 2154

3,000,000 تومان

تسبیح یک دست فاخر و اعلا تراش دستی شاه مقصود افغانستانتعداد دانه ها : 101 طول حلقه تسبیح : 36 سانتیمتروزن تسبیح : 24 گرم ..

تسبیح شاه مقصود یکدست افغانی تراش دستی کد 2152

1,600,000 تومان

تسبیح یک دست تراش دستی شاه مقصود افغانستانتعداد دانه ها : 101 طول حلقه تسبیح : 30 سانتیمتروزن تسبیح : 15 گرم ..

تسبیح شاه مقصود افغانی اعلا کد 2146

2,400,000 تومان

تسبیح اعلای شاه مقصود زرد افغانستانتعداد دانه ها : 101 طول تسبیح : 44 سانتیمتروزن تسبیح : 48 گرم ..

تسبیح شاه مقصود افغانی

600,000 تومان

تسبیح شاه مقصود افغانستانتعداد دانه ها : 101 طول تسبیح : 48 سانتیمتروزن تسبیح : 63 گرمدانه های این تسبیح یکدست نیست ..

تسبیح شاه مقصود افغانی تراش دستگاهی کد 2139

500,000 تومان

تسبیح شاه مقصود افغانستان تراش دستگاهیتعداد دانه ها : 101 طول تسبیح : 49 سانتیمتروزن تسبیح : 57 گرم ..

تسبیح شاه مقصود تراش دستی کد 2142

2,000,000 تومان

تسبیح تراش دستی شاه مقصود افغانستانتعداد دانه ها : 101 طول تسبیح : 46 سانتیمتروزن تسبیح : 52 گرم ..

تسبیح شاه مقصودکهنه یکدست افغانی

1,600,000 تومان

تسبیح شاه مقصود افغانستانتعداد دانه ها : 101 طول تسبیح : 38 سانتیمتروزن تسبیح : 39 گرم ..

تسبیح 101 دانه یاقوت سیلان کد 2144

950,000 تومان

تسبیح یاقوت سیلان سرختعداد دانه ها : 101 طول تسبیح : 32 سانتیمتروزن تسبیح : 41 گرم ..

تسبیح 101 دانه عقیق سبز کد 2149

300,000 تومان

تسبیح عقیق سبزتعداد دانه ها : 101 طول تسبیح : 32 سانتیمتروزن تسبیح : 32 گرم ..

تسبیح صدویک دانه شاهمقصود افغانی کد 2136

1,400,000 تومان

تسبیح صدویک دانه شاهمقصود افغانی  ..

تسبیح صد و یک دانه هسته خرما

250,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه هسته خرما مشخصات : وزن تسبیح : 23 گرم طول حلقه : 25 سانتیمتر رنگ : شکلاتی تسبیح هسته خرما , تسبیح, خوش دست  ,شکلاتی, خرما , صدویک  دانه , تسبیح  ,ش..

تسبیح صد و یک دانه عقیق شجر

240,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه عقیق شجر مشخصات : وزن تسبیح : 25 گرم طول حلقه : 30 سانتیمتر اندازه متوسط هر دانه : 6 میلیمتر تسبیح صد و یک دانه عقیق شجر, تسبیح عقیق,عقیق شجر , خوش دست , صد..

تسبیح بسیار درشت کلکسیونی شامقصود افغانی کهنه کد 2126

1,400,000 تومان

این تسبیح 175 سانتیمتر طول دارد و طول حلقه آن 85 سانتیمتر است. صدو یک دانه کامل است و دانه ها از ریز به درشت ..

تسبیح یاقوت سرخ سیلان کد 2124

1,400,000 تومان

تسبیح یاقوت سرخ سیلان ..

تسبیح صد و یک دانه کهنه زیتونی شاه مقصود افغانی

1,200,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه کهنه زیتونی شاه مقصود افغانی مشخصات : وزن تسبیح : 27 گرم طول حلقه : 36 سانتیمتر رنگ : سبز زیتونی اندازه متوسط هر دانه : 8 میلیمتر تسبیح شاه مقصود افغانی ..

تسبیح خوش دست عقیق سلیمانی

570,000 تومان

  مشخصات تسبیح :سی و پنج دانه مهره صیقلی و صاف وکهنه سلیمانی و چهار مهره به عنوان شیخک ..

تسبیح عقیق سبز تراش گرد

450,000 تومان

تسبیح عقیق سبز تراش گرد مشخصات : وزن تسبیح : 42 گرم طول حلقه : 24 سانتیمتر رنگ : سبز اندازه متوسط هر دانه : 8 میلیمتر عقیق سبز,سبز, تسبیح عقیق سبز ,  تراش گرد, ت..

تسبیح ریز 101 دانه شاه مقصود افغانی کد 2109

500,000 تومان

تسبیح ریز 101 دانه شاه مقصود افغانی تسبیح ریز 101 دانه شاه مقصود افغانی با رنگ قهوه ای سیر ..

تسبیح صد و یک دانه شاه مقصود بسیار ریز و خوش دست

400,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه شاه مقصود بسیار ریز و خوش دست مشخصات : وزن تسبیح : 15 گرم طول حلقه : 29 سانتیمتر رنگ : قهوه ای اندازه متوسط هر دانه : 4 میلیمتر تسبیح بسیار ریز و خوش د..

تسبیح نادر سی و پنج دانه مغز نارگیل

700,000 تومان

تسبیح نادر سی و پنج دانه مغز نارگیل مشخصات : وزن تسبیح : 50 گرم طول حلقه : 28 سانتیمتر رنگ : سفید کرم اندازه متوسط هر دانه : 14 میلیمتر تسبیح نادرمغز نارگیل , تسبیح, خوش دست&nb..

تسبیح 33 دانه یسر عربی با نقره کوبی کد 2103

600,000 تومان

مشخصات تسبیح : تعداد دانه ها: 35 عدد دو عدد خلیفهتمام دانه ها و شیخک با فیروزه  و نقره  مرصع کاری شده است    ..

تسبیح درشت و سنگین عقیق سلیمانی

350,000 تومان

تسبیح درشت و سنگین عقیق سلیمانی مشخصات : وزن تسبیح : 180 گرم طول حلقه : 28 سانتیمتر رنگ : قرمز اندازه متوسط هر دانه : 15 میلیمتر تسبیح , عقیق سلیمانی, درشت ,سرخ, سنگین , ..

تسبیح درشت عقیق سبز سلیمانی کد 2098

440,000 تومان

تسبیح درشت عقیق سبز سلیمانی    ..

تسبیح شاه مقصود افغانی کد2022

1,400,000 تومان

تسبیح صدویک دانه سنگ شاه مقصود زرد و یکدست  افغانستان طول حلقه : 40 سانتیمتر وزن تسبیح : 37 گرماندازه دانه های تسبیح حدودا بین 7 تا 10 میلیمتر ..

تسبیح شا مقصود نفیس کد 2075

900,000 تومان

  تسبیح صد و یک دانه نفیس خوشرنگ و خوشتراشوزن تسبیح : 41 گرمطول حلقه : 42 سانتیمتراندازه دانه های تسبیح حدودا بین 7 تا 9 میلیمتر ..

تسبیح شاه مقصود کد 2006

2,800,000 تومان

  تسبیح صدویک دانه سنگ شاه مقصود افغانستانطول حلقه : 40 سانتیمتر دانه هاش بین 6 تا 10 میلیمتروزن تسبیح : 36 گرم ..

تسبیح شاه مقصود یکدست افغانی اعلا

1,400,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه کهنه شاه مقصود افغانی مشخصات : وزن تسبیح : 37 گرم طول حلقه : 40 سانتیمتر رنگ : زرد اندازه متوسط هر دانه : 8 میلیمتر تسبیح شاه مقصود افغانی , افغانست..

تسبیح صد و یک دانه نفیس یاقوت سرخ سیلان

1,250,000 تومان

  تسبیح صد و یک دانه نفیس یاقوت سرخ سیلانوزن تسبیح : 42 گرمطول حلقه : 26 سانتیمتر..

تسبیح شا مقصود افغانستان کد 2080

1,600,000 تومان

   تسبیح صد و یک دانه نفیس شامقصود تراش افغانوزن تسبیح : 27 گرمطول حلقه : 37 سانتیمتر ..

تسبیح صد و یک دانه کهنه شاه مقصود افغانی

1,200,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه کهنه شاه مقصود افغانی مشخصات : وزن تسبیح : 28 گرم طول حلقه : 39 سانتیمتر رنگ : سبز اندازه متوسط هر دانه : 8 میلیمتر تسبیح شاه مقصود افغانی , افغانستان,..

تسبیح صد و یک دانه کهنه شاه مقصود افغانی کد 2082

900,000 تومان

  تسبیح صد و یک دانه کهنه شاه مقصود افغانی مشخصات : وزن تسبیح : 26 گرم طول حلقه : 37 سانتیمتر رنگ : زرد اندازه متوسط هر دانه : 7 میلیمتر تسبیح شاه مقصود افغانی , افغان..

تسبیح شا مقصود افغانستان کد 2079

800,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه شامقصود تراش افغانوزن تسبیح : 26 گرمطول حلقه : 37 سانتیمتر..

تسبیح صد و یک دانه کهنه شاه مقصود افغانی کد 2076

900,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه کهنه شاه مقصود افغانی مشخصات : وزن تسبیح : 28 گرم طول حلقه : 37 سانتیمتر رنگ : زرد اندازه متوسط هر دانه : 7 میلیمتر تسبیح شاه مقصود افغانی , افغانستان, ..

تسبیح صد و یک دانه کهنه شاه مقصود افغانی کد 2078

700,000 تومان

  تسبیح صد و یک دانه کهنه شاه مقصود افغانی مشخصات : وزن تسبیح : 24 گرم طول حلقه : 36 سانتیمتر رنگ : زرد اندازه متوسط هر دانه : 7 میلیمتر تسبیح شاه مقصود افغانی , افغان..

نمایش 1 تا 100 از 141 (2 صفحه)

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout

logo-samandehi