فیروزه


انگشتر قدیمی فیروزه نفیس شجر نیشابوری کد 1379

2,300,000 تومان

                    ..

انگشتر کهنه فیروزه شجر تراش اشکی کد 1374

2,000,000 تومان

                    نگین : فیروزه نیشابوری شجری رنگ محک تراش اشکی قدیمیابعاد جواهر :  24 در 14 میلیمترنوع تراش اشکی قدیمیر..

انگشتر فیروزه سوغات شخصی کشور مصر کد 992

460,000 تومان

            فیروزه تمام عیار مصریرکاب نقره مصریتراش استادان سنگ تراش مصریسوغات کشور مصرسایز 67وزن 12قیمت 460 هزار تومان ..

انگشتر فیروزه کد 1060

460,000 تومان

            انگشتر زیباو پاک فیروزه صحرای سینا  با رنگ عالی رکاب : نقره دستساز مجید کیمیا استون تهرانسایز :62وزن : 12 گرمقیمت : 460 هزار تومان..

انگشترفیروزه پاک نیشابوری و رکاب ایینه کاری کد 1020

980,000 تومان

               انگشتر فیروزه پاک نیشابوری رکاب : نقره عیار 950شخصی ساز با مهر و امضا سازنده M.R ایینه کاری ابعاد سنگ : 8 در 10 میلیمتروزن ان..

انگشتر فاخر فیروزه شجر دامغانی کد 1026

800,000 تومان

            انگشتر فاخر فیروزه شجری دامغانیابعاد نگین : 29 در 20 میلیمترقطر سنگ : 14 میلیمتررکاب : اشکی شخصی ساز فتحیان طهران سایز : 64 وزن : 31 گرم ..

انگشتر فیروزه شجری اعلا کد : 937

600,000 تومان

            انگشتر فیروزه اعلای شجری و رنگ فوق العاده رکاب : نقره 925 دست ساز سفارشی کیمیا استون سایز :60 قیمت : 600 هزارتومان ..

فیروزه نیشابوری کد 855

550,000 تومان

                     نگین : فیروزه نیشابوری رکاب : نقره 925 وزن : 9 گرم سایز : 60 قیمت : 550 هزار توم..

فیروزه شجر نیشابور کد 799

700,000 تومان

                  نگین : فیروزه شجر نیشابوری رکاب : هنر دست استاد شاکری وزن : 12 گرم سایز : 61 قیمت : 700 هزار توما..

انگشتر فیروزه نیشابوری کد723

600,000 تومان

                 نگین : فیروزه نیشابوری  رکاب : نقره دست ساز بدون مهر سایز :62 وزن : 7 گرم قیمت : 600 هزار توم..

انگشترفیروزه شجر سبز حسینی نیشابور کد 725

750,000 تومان

            نگین : فیروزه درشت شجر نیشابوری با رنگ فیروزه سبز سیر حسینی (رنگ خاص و استثنایی) بیضی شکل  23در 15 میلیمتر  رکاب : نقره سای..

انگشتر فیروزه شجری نیشابوری کد716

700,000 تومان

         انگشتر فیروزه شجری نیشابور حجیم و گوشتیسایز : 62وزن :11 گرم قیمت :700  هزار تومان۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر فیروزه نیشابوری کد562

600,000 تومان

   نگین : فیروزه  نیشابوری خوشرنگ رکاب : نقره وزن : 9 گرم سایز : 59 قیمت : 600 هزار تومان ..

انگشتر فیروزه شجری نیشابور کد 317

600,000 تومان

   نگین : فیروزه شجر نیشابوری 12 در 8 میلیمتر رکاب : کار دستی  از استاد لسانیسیاه قلم وزن : 9 گرم سایز : 62 قیمت : 600 هزار تومان ..

انگشتر فیروزه شجری نیشابور کد 154

550,000 تومان

   نگین : فیروزه شجر نیشابوری رکاب : نقره دست ساز بدون مهر وزن : 10 گرم سایز : 61 قیمت : 550 هزار تومان ..

انگشتر فیروزه شجری نیشابور کد 267

700,000 تومان

      نگین : فیروزه شجر نیشابوری با رنگ عالی رکاب : نقره دست ساز استاد لسانی وزن : 9 گرم سایز : 61 قیمت : 700 هزار تومان ..

انگشتر فاخر فیروزه پاک مصری : کد 306

1,500,000 تومان

نگین : فیروزه پاک مصری رکاب : نقره کار برجسته ای از استاد محمد تبریز وزن : 37 گرم سایز : 68 ..

فیروزه نفیس شجری نیشابور با رکاب مجید کیمیا استون کد1347

1,100,000 تومان

                 نگین : فیروزه نیشابوری شجری درشتابعاد جواهر :  22 در 16 میلیمترنوع تراش تخت مستطیلیرکاب : نقره دست ساز است..

انگشتر فاخر فیروزه خوشرنگ نیشابوری کد 1324

2,600,000 تومان

                       نگین : فیروزه نیشابوری شجری رنگ کاربنی ابعاد جواهر 28  در  18 در 13 میلیمترنوع تراش ..

انگشتر فیروزه شجر نیشابور کد 1317

500,000 تومان

                 نگین : سنگ زیبای فیروزه نیشابوری خوشرنگرکاب : نقره قدیمی ساز سایز : 62  وزن : 12 گرم قیمت :500 هزار توم..

انگشتر فیروزه نفیس عجمی نیشابوری

3,000,000 تومان

انگشتر فیروزه نفیس عجمی نیشابوریرکاب نقره دستسازسایز 60 وزن 12 گرم ..

انگشتر فیروزه سبز آبی صاف نیشابوری کد 1302

500,000 تومان

               نگین : سنگ فیروزه سبز آبی نیشابوری صافرکاب : نقره دستساز عباس با مهر و امضا سایز : 61  وزن : 11 گرم قیمت :500 هزار..

انگشتر فیروزه نیشابوری کد 262

500,000 تومان

نگین : فیروزه نیشابوری رکاب : کار دستی  استاد عرفانی مشهد وزن : 7 گرم سایز : ۶۱ قیمت 500 هزار تومان ..

انگشتر فیروزه شجری نیشابوری کد 278

360,000 تومان

      نگین : فیروزه شجر نیشابور رکاب : نقره دست ساز تهرانی سایز :59  وزن : 9 گرم قیمت :360 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر فیروزه مصری کد 310

400,000 تومان

      نگین : فیروزه مصریرکاب :  نفره دست ساز سید محمد وزن : 15 گرم سایز : 65 قیمت : 400هزار تومان ..

انگشتر فیروزه مصری کد394

370,000 تومان

            نگین : فیروزه پاک مصری 11 در 8 میلیمتر رکاب : نقره سایز :61 وزن : 9 گرم قیمت :370 هزار تومان ..

فیروزه نیشابور کد 259

500,000 تومان

       نگین : فیروزه نیشابوری بیضی شکل 8در 12 میلیمتر  رکاب : نقره 900 دستساز علی سایز :63 وزن : 7 گرم قیمت :500 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر فیروزه سبز کد 561

500,000 تومان

نگین : فیروزه سبز بیضی شکل 19در 12 میلیمتر  رکاب : نقره 900 دست ساز استاد بهمنی سایز :64 وزن : 21 گرم قیمت :500 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر فیروزه شجری نیشابوری کد249

400,000 تومان

   نگین : فیروزه صاف نیشابوری رکاب : نقره دست ساز بدون مهر وزن : 9 گرم سایز : 62 قیمت : 400 هزار تومان ..

فیروزه زیبای شجر نیشابوری کد 1266

900,000 تومان

              نگین : سنگ زیبا و کم نظیر فیروزه نیشابوری خوشرنگرکاب : نقره دستساز عباس با مهر و امضا سایز : 61  وزن : 15 گرم قیمت :90..

انگشتر فیروزه نیشابوری کد 1287

300,000 تومان

           انگشتر فیروزه صاف و یکدست نیشابوریرکاب : نقره مشهدسایز 59 وزن 9 گرمقیمت  سیصد هزارتومان ..

فیروزه کوچک نیشابوری کد 1171

150,000 تومان

      انگشتر اسپرت فیروزه کوچک نیشابوری کد 1171رکاب : نقرهوزن 5 گرمسایز 58قیمت 150 هزار تومان ..

انگشترفیروزه پاک نیشابوری کد 1054

1,200,000 تومان

                  انگشتر فیروزه پاک نیشابوری رکاب : نقره عیار 950شخصی ساز با مهر و امضا سازنده M.R ابعاد سنگ : 9 در 12 میلیمتروز..

انگشتر فاخر فیروزه شجری نیشابور کد1035

2,700,000 تومان

         انگشتر فاخر فیروزه شجری نیشابور تراش کاسابعاد نگین : 26 در 20 میلیمتررکاب : سیاه قلم شخصی ساز سید محمد با امضا سایز : 70 وزن : 23 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر فیروزه شجری نیشابوری کد486

170,000 تومان

     نگین : فیروزه  نیشابوری رکاب : نقره وزن : 5 گرم سایز : 59 انگشتر فیروزه  , رکاب نقره5 گرمی , فیروزه نیشابوری , اسپرت ,  انگشتر ارزان قیمت ..

انگشتر فیروزه نیشابوری کد280

200,000 تومان

   نگین : فیروزه شجر نیشابوری رکاب : نقره وزن : 3.5 گرم سایز :60 انگشتر فیروزه  , رکاب نقره , انگشتر فیروزه نیشابوری , اسپرت ,  انگشتر ارزان قیمت , ..

انگشتر فیروزه شجری نیشابوری کد569

170,000 تومان

      نگین : فیروزه  نیشابوری رکاب : نقره وزن : 4 گرم سایز : 59 انگشتراسپرت فیروزه  , رکاب نقره4 گرمی , فیروزه نیشابوری ,  انگشتر ارزان قیمت ..

انگشتر فیروزه شجری نیشابوری کد 563

170,000 تومان

      نگین : فیروزه  نیشابوریرکاب : سیلندری نفره وزن : 5 گرم سایز : 62 انگشتر فیروزه  , رکاب نقره , فیروزه نیشابوری , اسپرت ,  انگشتر ارزان قیمت ..

نمایش 101 تا 138 از 138 (2 صفحه)

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout

logo-samandehi