عقیق


انگشتر عقیق سرخ کد 217

250,000 تومان

         نگین : عقیق سرخ رکاب : نقره 925 سایز :59 وزن :7 گرم قیمت :250 هزارتومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر حرز جوادالائمه علیه السلام و عقیق یمنی

1,200,000 تومان

انگشتر  حرز جوادالائمه علیه السلام و عقیق یمنینگین : عقیق سرخ یمانی و همراه با حرز امام جواد علیه السلام رکاب : نقره دستساز ساخت رکاب و قلمزنی :  نامیسایز : 63 وزن :11 گرمابعاد سن..

انگشتر عقیق سفید با رکاب دست کد 360

600,000 تومان

         نگین : عقیق سفید رکاب : نقره دست ساز با مهر و امضا سایز :64 وزن :21 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق زرد کد 526

370,000 تومان

               نگین : عقیق زرد رکاب : نقره با مهر امیر فرهاد سایز :63 وزن : 18 گرم قیمت :370 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق کد 293

270,000 تومان

   نگین : عقیق سرخ  رکاب : نقره 925 سایز :56 وزن :9 گرم قیمت :270 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سرخ پرتقالی و رکاب نقره

400,000 تومان

            انگشتر عقیق سرخ پرتقالی و رکاب نقره نگین : عقیق سرخ تراش عبدالرزاقی رکاب : نقره سایز :62 وزن :21 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق قرمز کد 166

350,000 تومان

   نگین : عقیق سرخ رکاب : نقره با طرح یا حسین در دو طرف سایز :65 وزن :7گرم قیمت :350 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق درشت دانه اناری

550,000 تومان

انگشتر عقیق درشت دانه اناری نگین : عقیق سرخ بیضی :  23 در 18 میلیمتر  رکاب : نقره 925 سایز :63 وزن : 22 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق درشت سرخ کلاه دار

500,000 تومان

            انگشتر عقیق درشت سرخ کلاه دارنگین : عقیق سرخ درشت بیضی 27 در 18 میلیمتر  رکاب : نقره سایز :63 وزن : 25 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲..

انگشتر عقیق درشت کد 528

390,000 تومان

نگین : عقیق سرخ درشت گرد  21  میلیمتر  رکاب : نقره 925 سایز :61 وزن : 22 گرم قیمت :390 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق درشت سلیمانی اب دارکم نظیر در رنگ

900,000 تومان

انگشتر عقیق درشت سلیمانی اب دارکم نظیر در رنگنگین : عقیق سرخ درشت بیضی  27  در 19 میلیمتر  رکاب : نقره دست ساز استاد دهقان سایز :63 وزن : 27 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق درشت پرتقالی رنگ

500,000 تومان

انگشتر عقیق درشت پرتقالی رنگ نگین : عقیق سرخ درشت گرد  20  میلیمتر  رکاب : نقره  سایز :63 وزن : 25 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه ابدار

800,000 تومان

         انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه ابدارنگین : عقیق سرخ یمنی گرد 13 میلیمتر  رکاب : نقره دست ساز سایز :66 وزن : 25 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشترخطی عقیق نارنجی کد 1281

500,000 تومان

            انگشتر عقیق نارنجی خطمتن خط : کلمه الله هی العلیارکاب یس ایران با مهر و امضا وزن انگشتر : 12 گرمسایز : 62 ..

انگشتر عقیق خراسانی کد 1285

300,000 تومان

            انگشتر عقیق سرخ خراسانی تراش الماسی با رکاب شیک نقره دست ساز استاد رحمانی بدون مهر سایز :61 وزن : 11 گرم قیمت :300 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سرخ خطی یمنی یارب الکریم

900,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ خطی یمنی متن خط :یارب الکریم خط مجدرکاب : نقره دستساز تک مشهد با مهر و امضا سایز :65 وزن : 19 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق دریایی کد 1273

1,200,000 تومان

  انگشتر عقیق دریایی نگین : سنگ خاص و کم نظیر عقیق دریاییرکاب : نقره دستساز شیخ احمدی دقت زنجان با امضاو مهر سایز : 65  وزن : 23 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشترخوشرنگ عقیق سرخ یمنی کد 1304

1,800,000 تومان

              نگین : سنگ بسیار خوشرنگ وچشم نواز و آبدار و تراش دامله عقیق سرخ یمنیرکاب : نقره قلمزنی طراحی نقش اژدها در دو طرف سایز : 63 ..

انگشتر عقیق زرد همراه با حرز جواد الائمه ع

500,000 تومان

انگشتر عقیق زرد همراه با حرز جواد الائمه عنگین : عقیق زرد همراه با حرز رکاب : نقره فیلی سایز :63 وزن : 13 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر فاخر عقیق زرد شرف الشمس کد 672

800,000 تومان

                   نگین : عقیق زرد حکاکی :دعای شرف الشمس روی انگشتر و اذکار سه گانه *ماشالله* لا قوه الا با الله *استغفرالله*..

انگشتر فاخر عقیق خطی یمنی سنگین و ناد علیا مظهرالعجائب

3,000,000 تومان

            انگشتر فاخر عقیق خطی یمنی سنگین و ترکیب شیرمتن خط:دعای کامل ناد علیا مظهرالعجائب ...ناد علیا مظهرالعجایبتجده عونا لک فی النوایبکل هم و غم سینجعل..

انگشتر عقیق کبود یمنی و تراش تخت کد1040

450,000 تومان

            انگشتر عقیق کبود یمنی و تراش تخت کد1040نگین : عقیق کبود یمنی رکاب : نقره شیخ احمد دستساز محمدی تهران سایز :61 وزن : 19 گرمقیمت : 450..

انگشتر عقیق سرخ کهنه یمنی

700,000 تومان

            انگشتر عقیق سرخ کهنه یمنی نوع رکاب : دستساز فیلی سایز : 59 وزن : 9 گرم قیمت : 600  هزار تومان ..

انگشتر عقیق زرد کد 751

400,000 تومان

                  نگین : عقیق زرد رکاب : نقره دست ساز محرمی زنجان سایز 61وزن :  13 گرمقیمت : 400 هزار تومان   ..

انگشتر عقیق سرخ یمنی و رکاب رسول

1,200,000 تومان

            نگین : عقیق سرخ یمانی رکاب : نقره دست ساز استاد رسول تهران سایز :59 وزن :22 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سفید کد 540

300,000 تومان

      نگین : عقیق سفید رکاب : نقره سیلندری سایز :60 وزن : 15 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق فاخر کد 263

700,000 تومان

                        نگین : عقیق سرخ یمانی گرد:  13 میلیمتر  رکاب : نقره..

انگشتر عقیق کبود کد 541

200,000 تومان

            نگین : عقیق کبود رکاب : نقره سیلندری سایز :60 وزن : 16 گرم قیمت :200 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق کد 551

320,000 تومان

نگین : عقیق سرخ رکاب : نقره با مهر امیر فرهاد سایز :63 وزن :16 گرم قیمت :320 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سرخ کد 553

200,000 تومان

            نگین : عقیق سرخ رکاب : نقره سیلندری سایز :61 وزن :21 گرم قیمت :200 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سرخ آبدار کد252

500,000 تومان

      نگین : عقیق سرخ یمنی ابدار رکاب : نقره دست هنر استاد حامد سایز :64 وزن : 25 گرم قیمت :500 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر فاخر عقیق سرخ درشت یمنی کد 1238

1,600,000 تومان

                    نگین : عقیق سرخ طوق دار یمنی بادامی شکل 28در17 میلیمتر  رکاب : نقره دستساز بدون مهر&nb..

انگشتر عقیق سرخ کد1232

300,000 تومان

            انگشترعقیق سرخ قدیمی رکاب : نقره 925 وزن انگشتر : 19 گرمسایز :64 قیمت : 300 هزارتومان ..

انگشتر عقیق سرخ رنگ شده کد 1232

240,000 تومان

         انگشتر عقیق سرخ رنگ شده (لطفا توضیحات حقیر را در مورد عقیق رنگ شده را مطالعه کنید) رکاب : نقره شخصی سازاستاد جباری تبریز با مهرو امضا وزن انگشتر : 14 گرم..

انگشتر عقیق خطی یمنی خاص یا رقیه

800,000 تومان

انگشتر عقیق خطی یا رقیه نگین : سنگ سرخ عقیق یمنرکاب : نقره متن خطیا رقیهسایز :59 وزن : 14 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر حرز امام جواد ع و عقیق یمانی

350,000 تومان

انگشتر حرز امام جواد ع و  عقیق یمانی رکاب : نقره فیلیوزن 10 گرمسایز 62ابعاد نگین : 15 در 12 میلیمتر ..

انگشتر عقیق قدیمی کد 1150

220,000 تومان

         انگشترعقیق قدیمی سرخ که نقاط زرد دارد رکاب : نقره قدیمی ساز سنگین وزن انگشتر : 20 گرمسایز :67 قیمت : 220 هزارتومان ..

انگشتر عقیق یمنی کهنه و حکاکی یا علی بن الحسین ع

900,000 تومان

انگشتر عقیق یمنی  کهنه و حکاکی یا علی بن الحسین عنگین خطی  و عقیق یمنی خالدار کهنه رکاب : نقره دست ساز قدیمی فاخر بدون مهر سازنده وزن : 25 گرم سایز: 64 ..

انگشتر اسپرت عقیق سبز با تراش عبدالرزاقی کد 1184

230,000 تومان

      انگشتر اسپرت عقیق سبز با تراش عبدالرزاقی رکاب ،: نقره دست ساز بدون مهر سایز :60 وزن : 15 گرمقیمت :230 هزار تومان ..

انگشتر عقیق سبز با رکاب فتحیان طهران کد 1146

320,000 تومان

            انگشتر عقیق سبز با رکاب فتحیان طهران وزن انگشتر : 15 گرمسایز :61 قیمت : 320 هزارتومان ..

انگشتر نفیس عقیق هندی درشت کد 1136

400,000 تومان

            انگشتر نفیس عقیق سرخ هندی رکاب : نقره شبکه 925 وزن انگشتر : 16 گرمسایز :67 قیمت : 400 هزارتومان ..

انگشتر نفیس عقیق جزع شجر یمنی کد 1165

1,700,000 تومان

  انگشتر نفیس عقیق  شجر و رکاب سنگین فرهاد               رکاب : نقره دست ساز فاخر و هنری فرهاد سایز 64وزن :  28 گرم  ..

انگشتر عقیق آبدار یمنی کد 376

700,000 تومان

            انگشتر فاخر عقیق سرخ یمنی آبداررکاب : نقره عیار بالای 950 سایز 66وزن :  23 گرم  ..

انگشتر عقیق سبز کد 1133

340,000 تومان

            انگشتر عقیق سبزرکاب : نقره دست ساز مقدم سایز 61وزن :  17 گرمقیمت : سیصد و چهل هزار تومان ..

انگشتر عقیق سرخ تراش الماسی کد 1132

660,000 تومان

            انگشتر عقیق سرخ  تراش الماسیرکاب : نقره دست ساز مقدم سایز 61وزن :  17 گرم  ..

انگشتر فاخر عقیق زرد یمنی کد 1055

560,000 تومان

            انگشتر فاخر عقیق زرد یمنی با نگین تراش دامله رکاب : نقره عیار بالا 950 وزن انگشتر : 18 گرمسایز :65 قیمت : 560 هزارتومان ..

انگشتر عقیق کبود فاخر یمنی کد : 1033

630,000 تومان

                 انگشتر عقیق فاخر کبود  یمنی و تراش عبدارزاقی رکاب : نقره  دستسازبا مهرو امضاسایز :66وزن : 15 گرمقیمت : ..

انگشتر عقیق کبود کد 1032

700,000 تومان

              انگشتر عقیق کبود  رکاب : نقره  دستسازبا مهر احمد ریسایز :60وزن : 18 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سبز کد1012

320,000 تومان

             انگشتر عقیق سبز  رکاب : نقره اشکی دستسازبدون مهرسایز :62وزن : 17 گرمقیمت : 320 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق عسلی کد 1039

350,000 تومان

            انگشتر عقیق عسلی رکاب : نقره قلمزنی یا علی مدد در دو طرف سایز 65وزن :  14 گرمقیمت : سیصدو پنجاه هزار تومان ..

انگشتر فاخر عقیق سرخ یمنی کهنه

800,000 تومان

               انگشتر فاخر عقیق سرخ یمنی کهنهرکاب : نقره قدیمی ساز سایز 68وزن :  16 گرم ..

انگشتر عقیق با خال سیاه یمنی کد 1014

970,000 تومان

               انگشتر فاخر عقیق سرخ یمنی با خال سیاه رکاب : نقره دست ساز طرح قدیمی بدون مهر سازنده سایز 66وزن :  26 گرمقیمت : 970 هزار..

انگشتر عقیق درشت سرخ یمنی جواهر کاری شده

2,300,000 تومان

                     انگشتر عقیق درشت سرخ یمنی جواهر کاری شده انگشتر عقیق یمنی سرخ جواهر کاری شده با یاقوت سرخ وزمرد و..

انگشتر عقیق کد 222

260,000 تومان

            نگین : عقیق سرخ رکاب :  نقره 950 سایز : 64وزن :8 گرمقیمت :260 هزار تومان ..

انگشترمردانه عقیق سرخ یمن کد 663

230,000 تومان

      نگین : عقیق سرخ  یمنی رکاب : نقره دست ساز قدیمی سایز : 66 وزن :12 گرم قیمت : 230هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق کبود و رکاب طرح هخامنشی کد 1125

430,000 تومان

            انگشتر عقیق کبود خوش تراش با رنگ شفاف رکاب : نقره قدیمی و طرح برجسته سرباز و پادشاه هخامنشی سایز :64 وزن : 18 گرمقیمت :430 هزار تومان ..

عقیق یمانی سرخ با رکاب شمس کد 1081

1,200,000 تومان

         انگشتر عقیق فاخریمنی نگین : عقیق یمنی پاک خوشرنگ قرمز رکاب :  اثرزیبای  استاد شمس با مهر و امضا سایز :63 وزن : 28 گرمقیمت : یک میلیون ودو..

انگشتر فاخر عقیق سرخ پرتقالی کهنه یمنی کد 1038

1,800,000 تومان

                       انگشتر فاخر عقیق سرخ خوشرنگ و خوشتراش کهنه یمانی  کد 1038رکاب :  شخصی ساز قدیمی ق..

عقیق پرتقالی رکاب دست و دلبرکد 1007

430,000 تومان

            انگشتر عقیق سرخ پرتقالی رکاب : نقره دست ساز دست و دلبر استاد جباری تبریز با مهر سازنده وزن انگشتر : 11 گرمسایز :63 قیمت : 430 هزارتومان ..

انگشتر عقیق درشت دامله سرخ با رکاب نقره تهرانی

550,000 تومان

انگشتر عقیق درشت  دامله سرخ با رکاب نقره تهرانینگین : عقیق سرخ درشت بیضی :  26 در 18 میلیمتر  رکاب : نقره دست ساز با مهر و امضا حسین تهرانی سایز :61 وزن : 26 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸..

انگشتر عقیق سرخ کد 959

230,000 تومان

         انگشتر عقیق سرخ رگه دار رکاب : نقره 925 شبکه ای وزن انگشتر : 15 گرمسایز :61 قیمت : 230 هزارتومان ..

انگشتر عقیق کد 546

270,000 تومان

نگین : عقیق بیضی شکل  23در 17 میلیمتر  رکاب : نقره سایز :61 وزن : 21 گرم قیمت :270 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق قلمزنی کد 446

230,000 تومان

نگین : عقیق  سرخ رکاب : نقره دست ساز قلمزنییک طرف یا حسین جان  و یک طرف یاابو فاضل6طرع علی دور تا دور نگین سایز :59 وزن :8 گرم قیمت :230هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سرخ یمنی و رکاب شمایل

350,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ یمنی و رکاب شمایلنگین : عقیق  سرخ یمنی رکاب : نقره یکطرف رکاب شمایل ویکطرف دیگر یاثارالله سایز :64 وزن :10 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق قرمز کد 917

500,000 تومان

            نگین : عقیق قرمز رکاب : نقره کار شده نقش شکار گاه گوزن و اهو سایز :60 وزن : 18 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق جزع یمانی کد 924

800,000 تومان

            انگشتر  عقیق جزع یمانی  کد 924نگین :جزع یمنی رکاب : نقره  سایز : 61 وزن : 19 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق عسلی کلاهدار

950,000 تومان

انگشتر عقیق عسلی کلاهدار نگین : عقیق کمیاب و نادر عسلی رکاب : نقره  سفارشی  950سایز : 62وزن : 27 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سبز کد 922

320,000 تومان

               نگین : عقیق سبز خوش رنگ طبیعی رکاب : نقره  سفارشی دست ساز 950سایز : 65وزن : 16 گرم قیمت :320 هزار تومان ۰۹۱۲۱..

انگشتر عقیق سبز کد 926

600,000 تومان

                        نگین : عقیق سبز خوش رنگ طبیعی رکاب : نقره  سفارشی دست ساز 950سایز : 65وزن ..

انگشتراسپرت عقیق سرخ کهنه خوش رنگ یمنی و رکاب قدیمی کد 916

450,000 تومان

         انگشتراسپرت عقیق سرخ کهنه خوش رنگ یمنی و رکاب قدیمینگین : عقیق سرخ بسیار خوش رنگ یمن کهنه رکاب : نقره فابریک قدیمیسایز : 58وزن : 9 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشترکهنه عقیق یمنی کد 868

400,000 تومان

                        نگین : عقیق سرخ کهنه یمنی خوشرنگ یکدست رکاب : نقره طرح رکاب اسفندیا..

انگشتر عقیق یمنی پرتقالی پاک با رکاب ولایتی

800,000 تومان

                         نگین : عقیق پرتغالی یمنی پاک و یکدست رکاب : نقره دستساز ا..

انگشتر عقیق پرتقالی کد 465

500,000 تومان

            نگین : عقیق رنگ پرتقالی رکاب : نقره دست هنر استاد رسول تهران سایز :60 وزن : 16 گرم قیمت :500 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سرخ رکاب رسول کد 503

1,200,000 تومان

نگین : عقیق سرخ یمانی رکاب : نقره دست ساز استاد رسول تهران سایز :59 وزن :18 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشترعقیق سرخ کهنه یمنی

400,000 تومان

نگین : عقیق سرخ کهنه یمنی رکاب : نقره سیلندری با نقش طاووس سایز :60 وزن : 8 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سرخ رکاب آقا کد 474

400,000 تومان

نگین : عقیق سرخ رکاب : نقره دست ساز آقا سایز :66 وزن :8گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سرخ کد 430

300,000 تومان

نگین : عقیق سرخ رکاب : نقره سیلندری سایز :60 وزن :15 گرم قیمت :300 هزارتومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق کبود کد 429

375,000 تومان

نگین : عقیق کبود گرد  17میلیمتر  رکاب : نقره دست ساز سایز :64 وزن : 25 گرم قیمت :375 هزار  تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷  ..

انگشتر عقیق قواره درشت عقیق مرجانی

1,200,000 تومان

انگشتر عقیق قواره درشت عقیق مرجانی ابعد سنگ :  30در 20 میلیمتر  رکاب : نقره  شبکه سایز :67 وزن :34 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سرخ کد 130

380,000 تومان

نگین : عقیق سرخ رکاب : نقره دست ساز امضا دار سایز :59 وزن : 18 گرم قیمت :380 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سرخ دو رنگ حکاکی هوالرزاق

400,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ دو رنگ حکاکی  هوالرزاقنگین : عقیق سرخ با متن هو الرزاق رکاب : نقره سایز :54 وزن :11 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق درشت پرتقالی و رکاب سنگین نقره

700,000 تومان

انگشتر عقیق درشت پرتقالی و رکاب سنگین نقره  نگین : عقیق سرخ درشت گرد  26  در 15 میلیمتر  رکاب : نقره با مهر احمد ری سایز :63 وزن : 37 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

نمایش 501 تا 582 از 582 (6 صفحه)

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout

logo-samandehi