حراجی


حلقه ازدواج نقره نگین دار

150,000 تومان

مشخصات حلقه ازدواج نقره : حلقه ازدواج  نقره نگین دار وزن انگشتر 6 گرم سایز رکاب 57   حلقه ازدواج نقره , انگشتر نقره , نگین دار,  خرید و فروش انگشتر,  رکاب ..

انگشترارزان قیمت عقیق باباغوری و رکاب نقره

130,000 تومان

مشخصات انگشتر : انگشترارزان قیمت عقیق باباغوری و رکاب نقره وزن انگشتر 7 گرم سایز رکاب 60   انگشتر باباغوری , انگشتر نقره , نی نی دار, عقیق,  خرید و فروش انگشتر, ..

انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق اونیکس و رکاب نقره

100,000 تومان

مشخصات انگشتر : انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق اونیکس و رکاب نقره وزن انگشتر 3 گرم سایز رکاب 61   انگشتر اسپرت , انگشتر نقره , اونیکس, عقیق سیاه,  خرید و فروش انگشتر,&n..

انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق زرد و رکاب نقره

70,000 تومان

مشخصات انگشتر : انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق زرد و رکاب نقره وزن انگشتر 2 گرم سایز رکاب 52   انگشتر دخترانه , انگشتر نقره , عقیق زرد,  خرید و فروش انگشتر,  رکاب ..

انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق زرد با حکاکی شرف الشمس و رکاب نقره

120,000 تومان

مشخصات انگشتر : انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق زرد با حکاکی شرف الشمس و رکاب نقره وزن انگشتر 5 گرم سایز رکاب 59   انگشتر اسپرت , انگشتر نقره , عقیق زرد, شرف الشمس,  خری..

انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق زرد با حکاکی شرف الشمس و رکاب نقره

120,000 تومان

مشخصات انگشتر : انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق زرد با حکاکی شرف الشمس و رکاب نقره وزن انگشتر 4 گرم سایز رکاب 63   انگشتر اسپرت , انگشتر نقره , عقیق زرد, شرف الشمس,  خری..

انگشترارزان قیمت اسپرت حدید و رکاب نقره

120,000 تومان

  مشخصات انگشتر : انگشترارزان قیمت اسپرت حدید و رکاب نقره وزن انگشتر 11 گرم سایز رکاب 58   انگشتر اسپرت , انگشتر نقره , زنانه مردانه, حدید,  خرید و فروش انگش..

انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق سبز و رکاب نقره

120,000 تومان

  مشخصات انگشتر : انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق سبز و رکاب نقره وزن انگشتر 6 گرم سایز رکاب 63   انگشتر اسپرت , انگشتر نقره , زنانه مردانه, عقیق سبز,  خرید و فر..

انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق سبز تراش نیمه دامله و رکاب نقره

120,000 تومان

مشخصات انگشتر : انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق سبز تراش نیمه دامله و رکاب نقره وزن انگشتر 6 گرم سایز رکاب 58   انگشتر اسپرت , انگشتر نقره , عقیق سبز, تراش نیمه دامله,  خ..

انگشترارزان قیمت اسپرت در شفاف نجف و رکاب نقره

180,000 تومان

مشخصات انگشتر : انگشترارزان قیمت اسپرت در شفاف نجف و رکاب نقره وزن انگشتر 7 گرم سایز رکاب 59   انگشتر اسپرت , انگشتر نقره , در نجف, شفاف,  خرید و فروش انگشتر,  ..

انگشترارزان قیمت اسپرت فیروزه و رکاب نقره

140,000 تومان

مشخصات انگشتر : انگشترارزان قیمت اسپرت فیروزه و رکاب نقره وزن انگشتر 3 گرم سایز رکاب 57   انگشتر اسپرت , انگشتر نقره , فیروزه پاک, خوش رنگ,  خرید و فروش انگشتر, ..

انگشترارزان قیمت اسپرت فیروزه و رکاب نقره

110,000 تومان

مشخصات انگشتر : انگشترارزان قیمت اسپرت فیروزه و رکاب نقره وزن انگشتر 4 گرم سایز رکاب 58   انگشتر اسپرت , انگشتر نقره , فیروزه شجر, خوش رنگ,  خرید و فروش انگشتر, ..

انگشترارزان قیمت اسپرت فیروزه و رکاب نقره

160,000 تومان

مشخصات انگشتر : انگشترارزان قیمت اسپرت فیروزه و رکاب نقره وزن انگشتر 3 گرم سایز رکاب 58   انگشتر اسپرت , انگشتر نقره , فیروزه شجر, خوش رنگ,  خرید و فروش انگشتر, ..

انگشترارزان قیمت اسپرت فیروزه و رکاب نقره

170,000 تومان

مشخصات انگشتر : انگشترارزان قیمت اسپرت فیروزه و رکاب نقره وزن انگشتر 6 گرم سایز رکاب 57   انگشتر اسپرت , انگشتر نقره , فیروزه, خوش رنگ,  خرید و فروش انگشتر,  رک..

انگشترارزان قیمت اسپرت فیروزه و رکاب نقره

170,000 تومان

مشخصات انگشتر : انگشترارزان قیمت اسپرت فیروزه و رکاب نقره وزن انگشتر 6 گرم سایز رکاب 62   انگشتر اسپرت , انگشتر نقره , فیروزه, فیروزه ایران,  خرید و فروش انگشتر,&nbs..

انگشترارزان قیمت اسپرت فیروزه و رکاب نقره

180,000 تومان

  مشخصات انگشتر : انگشترارزان قیمت اسپرت فیروزه و رکاب نقره وزن انگشتر 6 گرم سایز رکاب 61   انگشتر اسپرت , انگشتر نقره , فیروزه, فیروزه ایران,  خرید و فروش ا..

انگشتراسپرت عقیق زرد و ذکر شرف الشمس و رکاب نقره

100,000 تومان

مشخصات انگشتر : انگشتراسپرت عقیق زرد و ذکر شرف الشمس و رکاب نقره وزن انگشتر 4 گرم سایز رکاب 62   انگشتر اسپرت , انگشتر نقره , ذکرشرف الشمس, حکاکی,  خرید و فروش انگشت..

انگشتر عقیق زرد و ذکر یا ابا عبدالله الحسین ع و رکاب نقره

250,000 تومان

مشخصات انگشتر : انگشتر عقیق زرد و ذکر یا ابا عبدالله الحسین ع و رکاب نقره وزن انگشتر 7 گرم سایز رکاب 62   انگشتر اسپرت , انگشتر نقره , ذکر, حکاکی,  خرید و فروش انگشت..

انگشتراسپرت عقیق سرخ خطی و رکاب نقره حکاکی : یا حسین شهید

130,000 تومان

مشخصات انگشتر : انگشتراسپرت عقیق سرخ خطی و رکاب نقره حکاکی : یا حسین شهید وزن انگشتر 4 گرم سایز رکاب 57   انگشتر عقیق, انگشتر نقره ,عقیق سرخ خطی, حکاکی,  خرید و..

انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق سرخ خطی و رکاب نقره

140,000 تومان

  مشخصات انگشتر : انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق سرخ خطی و رکاب نقره حکاکی اسامی پنج تن وزن انگشتر 9 گرم سایز رکاب 60   انگشتر اسپرت , انگشتر نقره ,عقیق سرخ خطی, ..

انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق زرد و رکاب نقره

130,000 تومان

مشخصات انگشتر : انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق زرد و رکاب نقره وزن انگشتر 9 گرم سایز رکاب 63   انگشتر اسپرت , انگشتر نقره , عقیق, عقیق زرد,  خرید و فروش انگشتر,  ر..

انگشترارزان قیمت اسپرت یاقوت سرخ و رکاب نقره

330,000 تومان

مشخصات انگشتر : انگشترارزان قیمت اسپرت یاقوت سرخ و رکاب نقره وزن انگشتر 9 گرم سایز رکاب 58   انگشتر اسپرت , انگشتر نقره , یاقوت, یاقوت سرخ,  خرید و فروش انگشتر, ..

انگشترارزان قیمت اسپرت یاقوت سرخ و رکاب نقره

150,000 تومان

  مشخصات انگشتر : انگشترارزان قیمت اسپرت یاقوت سرخ و رکاب نقره وزن انگشتر 8 گرم سایز رکاب 62   انگشتر اسپرت , انگشتر نقره , یاقوت, یاقوت سرخ,  خرید و فروش ان..

انگشترارزان قیمت اسپرت یاقوت سرخ و رکاب نقره

170,000 تومان

مشخصات انگشتر : انگشترارزان قیمت اسپرت یاقوت سرخ و رکاب نقره وزن انگشتر 5 گرم سایز رکاب 57   انگشتر اسپرت , انگشتر نقره , یاقوت, یاقوت سرخ,  خرید و فروش انگشتر, ..

انگشترارزان قیمت اسپرت یاقوت سرخ و رکاب نقره

230,000 تومان

  مشخصات انگشتر : انگشترارزان قیمت اسپرت یاقوت سرخ و رکاب نقره وزن انگشتر 18 گرم سایز رکاب 60   انگشتر اسپرت , انگشتر نقره , یاقوت, یاقوت سرخ,  خرید و فروش ا..

انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق سرخ و رکاب نقره

130,000 تومان

  مشخصات انگشتر : انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق سرخ و رکاب نقره وزن انگشتر 3 گرم سایز رکاب 60   انگشتر اسپرت , انگشتر نقره , عقیق, عقیق سرخ,  خرید و فروش انگشت..

انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق سرخ و رکاب نقره

150,000 تومان

مشخصات انگشتر : انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق سرخ و رکاب نقره وزن انگشتر 7 گرم سایز رکاب 61   انگشتر اسپرت , انگشتر نقره , عقیق, عقیق سرخ,  خرید و فروش انگشتر,  ر..

انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق سرخ و رکاب نقره

170,000 تومان

مشخصات انگشتر : انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق سرخ و رکاب نقره وزن انگشتر 7 گرم سایز رکاب 58   انگشتر اسپرت , انگشتر نقره , عقیق, عقیق سرخ,  خرید و فروش انگشتر,  ر..

انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق سرخ و رکاب نقره

160,000 تومان

مشخصات انگشتر : انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق سرخ و رکاب نقره وزن انگشتر 7 گرم سایز رکاب 60   انگشتر اسپرت , انگشتر نقره , عقیق, عقیق سرخ,  خرید و فروش انگشتر,  ر..

انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق سرخ و رکاب نقره

160,000 تومان

مشخصات انگشتر : انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق سرخ و رکاب نقره وزن انگشتر 8 گرم سایز رکاب 55   انگشتر اسپرت , انگشتر نقره , عقیق, عقیق سرخ,  خرید و فروش انگشتر,  ر..

انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق سرخ و رکاب نقره

170,000 تومان

مشخصات انگشتر : انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق سرخ و رکاب نقره وزن انگشتر 5 گرم سایز رکاب 63   انگشتر اسپرت , انگشتر نقره , عقیق, عقیق سرخ,  خرید و فروش انگشتر,  ر..

انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق سرخ و رکاب نقره

160,000 تومان

  مشخصات انگشتر : انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق سرخ و رکاب نقره وزن انگشتر 4 گرم سایز رکاب 61   انگشتر اسپرت , انگشتر نقره , عقیق, عقیق سرخ,  خرید و فروش انگشت..

انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق سرخ و رکاب نقره

180,000 تومان

مشخصات انگشتر : انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق سرخ و رکاب نقره وزن انگشتر 15 گرم سایز رکاب 64   انگشتر اسپرت , انگشتر نقره , عقیق, عقیق سرخ,  خرید و فروش انگشتر,  ..

انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق سرخ و رکاب نقره

150,000 تومان

مشخصات انگشتر : انگشترارزان قیمت اسپرت عقیق سرخ و رکاب نقره وزن انگشتر 6 گرم سایز رکاب 53   انگشتر اسپرت , انگشتر نقره , عقیق, عقیق سرخ,  خرید و فروش انگشتر,  ر..

انگشتر اسپرت عقیق زرد اب دار

250,000 تومان

مشخصات انگشتر: انگشتر اسپرت عقیق زرد اب دار رکاب : نقره دست ساز وزن انگشتر : 9 گرم سایز رکاب :61 ابعاد سنگ : 18 در 14 میلیمتر    انگشتر , عقیق زرد اب دار ,..

انگشتردرشت جزع دورنگ سیاه و سرخ

300,000 تومان

مشخصات انگشتر: انگشتردرشت جزع دورنگ سیاه و سرخ رکاب : نقره ماشینی (خوره وشکستگی رکاب ) وزن انگشتر : 15 گرم سایز رکاب :67 ابعاد سنگ : 28 در 20 میلیمتر    انگشتر..

انگشترعقیق سبز آب دار

240,000 تومان

مشخصات انگشتر :  انگشترعقیق سبز آب دار رکاب : نقره شبکه زیبا  وزن انگشتر : 11 گرم  سایز رکاب : 63  ابعاد سنگ : 10  در 7 میلیمتر   انگشتر ..

انگشتراسپرت عقیق سرخ آب دار

350,000 تومان

مشخصات انگشتر :  انگشتراسپرت عقیق سرخ آب دار رکاب : نقره شبکه زیبا  وزن انگشتر : 14 گرم  سایز رکاب : 62  ابعاد سنگ : 11  در 15 میلیمتر   ا..

انگشتر عقیق سرخ

350,000 تومان

مشخصات انگشتر :   انگشتر عقیق قرمز ظریف خراسانی   رکاب : نقره   وزن انگشتر : 8 گرم   سایز رکاب : 58   ابعاد سنگ : 9 در 13 میلیمتر   ..

انگشتر عقیق سرخ یمنی دخترانه کد 5022

200,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ یمنی دخترانه اسپرت ..

انگشتر نقره یوز پلنگ ایرانی کد 5014

140,000 تومان

انگشتتر نقره یوز پلنگ ایرانی رکاب : نقره سایز رکاب  : 60 وزن انگشتر : 7 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

فیروزه نیشابوری کد : 440

250,000 تومان

فیروزه نیشابوری و رکاب مظاهری وزن: ۶.۲۷۰ و سایز : ۶۱ ..

انگشتر نقره کد 1636

190,000 تومان

  مشخصات انگشتر :نگین :  ندارد رکاب : نقره سایز انگشتر  : 65 وزن کل : 13 گرم ..

انگشتر نقره قلمزنی تبرزین کد 1637

190,000 تومان

  مشخصات انگشتر :نگین :  ندارد رکاب : نقره قلمزنی با نقش تبرزینسایز انگشتر  : 59 وزن کل : 8 گرم ..

انگشتر نقره و نگین صنعتی کد 1447

120,000 تومان

              مشخصات انگشتر :نگین :  لعل صنعتی زرد رکاب : نقره با مهر سازندهسایز انگشتر  : 64 وزن کل : 9 گرم قیمت :یکصد و بی..

انگشترپنج نگین کد 1441

160,000 تومان

        مشخصات انگشتر :نگینها :  سه نگین عقیق سرخ و دو نگین فیروزه رکاب : نقره دستساز بدون مهر اسپرتسایز انگشتر  : 58 وزن کل : 9 گرم قیمت :یکصد و ش..

انگشتر عقیق و رکاب چهار چنگ نجفی کد 1424

380,000 تومان

         نگین : عقیق سرخ رکاب : نقره چهار چنگ نجفی سایز :63 وزن :9 گرم  ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتریاقوت سرخ قدیمی کد 1423

150,000 تومان

         نگین : یاقوت سرخ صنعتی رکاب : نقره قدیمی سایز :64 وزن : 7 گرم ..

انگشتر عقیق زردکد 1399

400,000 تومان

      نگین : عقیق زرد رکاب : نقره دست و دلبر سایز :70 وزن :7 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر ظریف عقیق و نقره کد 1395

400,000 تومان

         نگین : عقیق سرخ رکاب : نقره سایز :58 وزن :5 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتراسپرت عقیق سرخ یمن کد314

190,000 تومان

      انگشتراسپرت عقیق سرخ یمن کد314نگین : عقیق سرخ یمنی رکاب : نقره سایز : 60 وزن :6 گرم قیمت : 190هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سرخ کد 945

200,000 تومان

            انگشتر عقیق سرخ رکاب : نقره 925با قلمزنی تبرزین در دو طرف وزن انگشتر : 14 گرمسایز :64 انگشتر عقیق سرخ  , رکاب قلمزنی , انگشتر  ..

انگشتر یاقوت سرخ کد 402

150,000 تومان

      نگین : یاقوت سرخ رکاب : نقره سیلندری 925 سایز :  62 وزن : 7 گرم قیمت :150 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

در شفاف نجفی کد 319

180,000 تومان

   نگین : در شفاف نجفی رکاب : نقره چنگی سایز : 67 وزن : 10 گرم قیمت :180 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر در شفاف نجف کد 498

200,000 تومان

   نگین : دُّر  نجف اشرف رکاب : نقره سایز ۶۲ وزن :  11 گرم   ..

انگشتر در شفاف نجف کد 445

150,000 تومان

      نگین : دُّر  نجف اشرف رکاب : نقره با طرح علی (علیه السلام) سایز 61وزن :  4 گرم   ..

انگشتر عقیق شجر کد 456

170,000 تومان

      نگین : عقیق شجری رکاب : نقره سایز : 57 وزن : 7 گرم قیمت : 170 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق شجر کد 480

170,000 تومان

      نگین : عقیق شجری رکاب : نقره سایز : 57 وزن : 6 گرم انگشتر عقیق شجر  , رکاب نقره , انگشتر  , عقیق   ,  انگشتر ارزان قیمت ,  ۰۹۱۲۱..

انگشتر فیروزه شجری نیشابوری کد486

300,000 تومان

     نگین : فیروزه  نیشابوری رکاب : نقره وزن : 5 گرم سایز : 59 انگشتر فیروزه  , رکاب نقره5 گرمی , فیروزه نیشابوری , اسپرت ,  انگشتر ارزان قیمت ..

انگشتر اسپرت فیروزه نیشابوری کد 276

120,000 تومان

     نگین : فیروزه شجر نیشابوری رکاب : نقره وزن : 3 گرم سایز : 53 ..

انگشتر فیروزه نیشابوری کد280

300,000 تومان

   نگین : فیروزه شجر نیشابوری رکاب : نقره وزن : 3.5 گرم سایز :60 انگشتر فیروزه  , رکاب نقره , انگشتر فیروزه نیشابوری , اسپرت ,  انگشتر ارزان قیمت , ..

انگشتر اسپرت فیروزه کد 564

170,000 تومان

      نگین : فیروزه رکاب : نقره وزن : 5.5 گرم سایز : 61 ..

انگشتر فیروزه شجری نیشابوری کد569

370,000 تومان

      نگین : فیروزه  نیشابوری رکاب : نقره وزن : 4 گرم سایز : 59 انگشتراسپرت فیروزه  , رکاب نقره4 گرمی , فیروزه نیشابوری ,  انگشتر ارزان قیمت ..

انگشتر فیروزه شجری نیشابوری کد 563

270,000 تومان

      نگین : فیروزه  نیشابوریرکاب : سیلندری نفره وزن : 5 گرم سایز : 62 انگشتر فیروزه  , رکاب نقره , فیروزه نیشابوری , اسپرت ,  انگشتر ارزان قیمت ..

انگشتر لعل زرد کد 384

موجود نیست

      نگین : لعل زرد  رکاب : نقره دست سازترکیه سایز :67 وزن :13 گرم قیمت : 120 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق زرد شرف الشمس کد 240

200,000 تومان

      نگین : عقیق زرد باحکاکی دعای شرف الشمس رکاب : نقره سایز 61وزن : 9 گرمانگشتر  , عقیق زردشرف الشمس  ,  انگشتر ارزان قیمت     ..

انگشتر عقیق زرد شرف الشمس کد 408

150,000 تومان

      نگین :عقیق زرد شرف الشمس رکاب : نقره سایز :63 وزن : 4 گرم انگشتر  , عقیق زردشرف الشمس  ,  انگشتر ارزان قیمت   ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷   ..

انگشتر عقیق مشکی کد346

200,000 تومان

      نگین : عقیق سیاه انیکس رکاب : نقره ساخت ترکیه سایز :61 وزن : 7 گرم انگشتر عقیق مشکی  , رکاب نقره , انگشتر نامی , عقیق سیاه  ,  انگشتر ارزان ..

انگشتر عقیق بابا غوری کد 713

190,000 تومان

      نگین : عقیق باباغوری رکاب : نقره سیلندری سایز :61 وزن :8 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر توپاز کد 232

200,000 تومان

                  نگین :توپاز خوشرنگ ابی سایز : 62 وزن : 7گرم  ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق مشکی کد 395

180,000 تومان

      نگین : عقیق سیاه انیکس رکاب : نقره 90 نامی سایز :62 وزن : 7 گرم انگشتر عقیق مشکی  , رکاب نقره , انگشتر نامی , عقیق سیاه  ,  انگشتر ارزان ق..

انگشتر عقیق کهنه باباغوری کد 712

160,000 تومان

      نگین : عقیق سفید کهنه باباغوری رکاب : نقره سیلندری سایز :56 وزن : 6 گرم انگشتر عقیق سفید  , رکاب نقره , انگشتر باباغوری , عقیق کهنه  ,  انگشتر ..

انگشتر عقیق باباغوری کد 406

140,000 تومان

            نگین : عقیق باباغوری رکاب : نقره سایز : 60 وزن : 7 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

حلفه نقره کد 825

90,000 تومان

            حلقه نقرهسایز : 61 با قابلیت سایز های بالاتروزن : 4.5 گرمقیمت : 90 هزار تومان ..

انگشتر عقیق سرخ کد 808

150,000 تومان

            انگشترعقیق سرخ نوع رکاب :  نقره سیلندری  سایز : 69 وزن : 5 گرم انگشتر عقیق سرخ  , رکاب سیلندری , انگشتر  , عق..

انگشتر گارنت ترک کد 668

210,000 تومان

                  نگین : گارنت تراش ترکیه رکاب : نقره (رکاب ترک ) سایز : 62 وزن : 8 گرم قیمت : 210 هزار تومان..

انگشتر گارنت با رکاب ترک کد 450

200,000 تومان

      نگین : گارنت تراش ترکیه رکاب : نقره (رکاب ترک ) سایز : 60 وزن : 9 گرم قیمت : 200 هزار تومان ..

انگشتر اسپرت عقیق و فیروزه کد 769

70,000 تومان

انگشتر اسپرت عقیق  و فیروزه نوع رکاب : نقره سیلندری سایز : 56 وزن : 3 گرم ..

انگشتر اسپرت یاقوت سرخ اتشین کد 410

250,000 تومان

            نگین : یاقوت سرخ آتشین رکاب : نقره شبکه ای سایز :59 وزن : 5 گرم ..

انگشتر یاقوت ترک کد 449

110,000 تومان

نگین : یاقوت کبود تراش ترکیه رکاب : نقره (رکاب ترک ) سایز : 61 وزن : 8 گرم قیمت : 110 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

حلقه نقره با نگین زمرد کد : 617

70,000 تومان

  نگینها : زمرد  سایز : ۶۴ وزن : ۶ گرم و۲۰۰ صوت ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷   ..

حلقه نقره کد : 669

40,000 تومان

نگین : ندارد رکاب : نقره سایز : 64 وزن : 4.5 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر یاقوت ترک کد436

140,000 تومان

نگین : یاقوت کبود تراش ترکیه رکاب : نقره (رکاب ترک ) سایز : 62 وزن : 9 گرم قیمت : 140 هزار تومان ..

انگشتر یاقوت ترک کد 492

100,000 تومان

نگین : یاقوت کبود تراش ترکیه رکاب : نقره (رکاب ترک ) سایز : 60 وزن : 7گرم قیمت : 100 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر یاقوت ترک کد 320

200,000 تومان

نگین : یاقوت کبود تراش ترکیه رکاب : نقره (رکاب ترک ) سایز : 64 وزن :7 گرم قیمت : 200 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر یاقوت ترک کد 294

200,000 تومان

نگین : یاقوت کبود تراش ترکیه رکاب : نقره (رکاب ترک ) سایز : 64 وزن : 11 گرم قیمت : 200 هزار تومان ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق شجر کد 324

130,000 تومان

نگین : عقیق  شجر رکاب : نقره سایز : 63 وزن : 8 گرم انگشتر عقیق شجر  , رکاب نقره , انگشتر  , عقیق   ,  انگشتر ارزان قیمت ,  ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سبز با رکاب نامی کد 415

160,000 تومان

نگین : عقیق سبز رکاب : نقره نامی سایز :58 وزن :5 گرم انگشتر  , عقیق سبز  ,  انگشتر ارزان قیمت ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق زرد سلیمانی کد 500

200,000 تومان

نگین : عقیق زرد سلیمانی رکاب : نقره سیلندری سایز :62 وزن : 9 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ انگشتر  , عقیق زرد سلیمانی  ,  انگشتر ارزان قیمت ..

انگشتر عقیق اسپرت رکاب ترک کد 409

200,000 تومان

نگین : عقیق سرخ تراش ترکیه رکاب : نقره (رکاب ترک ) سایز : 62 وزن : 7 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر زنانه کد 665

80,000 تومان

نگین : یاقوت صنعتی رکاب : نقره وزن :8.5 گرم سایز : 53 ..

انگشتر اسپرت یاقوت رکاب ترک کد336

130,000 تومان

نگین : یاقوت کبود تراش ترکیه رکاب : نقره (رکاب ترک ) سایز : 63 وزن : 5 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر اسپرت فیروزه کد202

170,000 تومان

نگین : فیروزه  نیشابوری رکاب : نقره وزن : 5 گرم سایز :62 ..

انگشتر اسپرت عقیق باباغوری کد 485

100,000 تومان

نگین : عقیق باغوری رکاب : نقره سیلندری سایز : 54 وزن : 4 گرم ..

انگشتر عقیق سلیمانی کد479

300,000 تومان

نگین : عقیق سلیمانی رکاب : نقره سایز : 60 وزن : 7 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

نمایش 1 تا 95 از 95 (1 صفحه)

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout

logo-samandehi