محصولات فروخته شده


حالت نمایش:
نمایش سریع

انگشترنفیس ممتازعقیق سرخ کرزی یمنی درشت دامله پاک و ابدار و رکاب فاخر ستونی طلا و فدیوم استاد رسول محمدی تهران

(0)

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس ممتازعقیق سرخ کرزی یمنی درشت دامله پاک و ابدار و رکاب فاخر ستونی طلا و فدیوم استاد رسول محمدی تهران نگین این انگشتر عقیق سرخ کرزی یمنی درشت دامله پاک و ابدار به ابعاد 28 در 16 میلیمتر است رکاب این انگشتر مدل ستونی گوارسه طلا از جنس فدیوم و طلای 22 عیار است که استاد رسول محمدی ساخته و تماما کار دست و همراه با حک مهرهای ..

نمایش سریع

انگشترنفیس سفارشی ساز دُرّسرخ حسینی نجف رکاب چهار چنگ نجفی طهران لطفی

(0)

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس سفارشی ساز دُرّسرخ حسینی نجف رکاب چهار چنگ نجفی طهران لطفیرکاب نقره دست سازامیرلطفینگین » دُرّسرخ حسینی نجف به ابعاد 20 در 15 میلیمترسایز رکاب » 61 وزن » 17 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس سفارشی ساز دُرّسرخ حسینی نجف رکاب طهران لطفی

(0)

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس سفارشی ساز دُرّسرخ حسینی نجف رکاب طهران لطفیتراش سنگ » رضا ایجیرکاب چهار چنگ نجفی» امیرلطفیطهران لطفینگین » دُرّسرخ حسینی نجف به ابعاد 22 در 17 میلیمترسایز رکاب » 64 وزن » 19 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس خاص فاخرعقیق ناب ابدار یمنی حکاکی حدیث قدسی لافتی الا علی لاسیف الا ذوالفقار خط اقل میرزا حکاکی استاد محمدمجتبی اتشباز رکاب شیرازی استاد سید حسن هاشمی

(0)

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس خاص فاخرعقیق ناب ابدار یمنی حکاکی حدیث قدسی لافتی الا علی لاسیف الا ذوالفقار خط اقل میرزا حکاکی استاد محمدمجتبی اتشباز رکاب شیرازی استاد سید حسن هاشمی حکاکی روی نگین » حدیث قدسی در معرفی مولا علی علیه السلاملا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقارفتوت و جوانمردی با علی شناخته میشود و شمشیر با ذوالفقار علیحکاکی » محمد مجتبی ات..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی و رکاب فاخر هشت پر استاد حسین جم رضایی و سه مهر

(0)

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی و رکاب فاخر هشت پر استاد حسین جم رضایی و سه مهر نگین این انگشترعقیق سرخ یمنی به قطر 14  میلیمتر است رکاب این انگشتر مدل هشت پر معروف جم رضایی است که استاد حسین جم رضایی ساخته و تماما کار دست و همراه با حک سه مهر ایشان است تراش سنگ دامله است سایز انگشتر » 62 وزن انگشتر» 21 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سوسنی یمنی دامله تراش بادومی و رکاب فاخر هشت پر رولکسی استاد حسین جم رضایی و سه مهر

(0)

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سوسنی یمنی دامله تراش بادومی و رکاب فاخر هشت پر رولکسی استاد حسین جم رضایی و سه مهر نگین این انگشتر عقیق سوسنی یمنی دامله تراش بادومی به ابعاد 22 در 12 میلیمتر است رکاب این انگشتر مدل هشت پر معروف جم رضایی است که استاد حسین جم رضایی ساخته و تماما کار دست و همراه با حک سه مهر ایشان است تراش سنگ دامله است سایز انگشتر..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سبز کاهویی و رکاب فاخر هشت پر استاد حسین جم رضایی و سه مهر

(0)

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سبز کاهویی و رکاب فاخر هشت پر استاد حسین جم رضایی و سه مهر نگین این انگشترعقیق سبز کاهویی به ابعاد 18 در 12 میلیمتر است رکاب این انگشتر مدل هشت پر معروف جم رضایی است که استاد حسین جم رضایی ساخته و تماما کار دست و همراه با حک سه مهر ایشان است تراش سنگ دامله است سایز انگشتر » 62 وزن انگشتر» 22 ..

نمایش سریع

انگشترنفیس سفارشی سازعقیق سرخ کهنه یمنی رکاب بی نقص فدیوم طلای مجید شایقی طهران شایقی

(0)

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس سفارشی سازعقیق سرخ کهنه یمنی رکاب بی نقص فدیوم طلای مجید شایقی طهران شایقیرکاب فاخر دست ساز زیبا و بی نقصمحید شایقیطهران شایقینگین » عقیق سرخ کهنه ابدار یمنی به ابعاد 24 در 18 میلیمترسایز رکاب » 63 وزن » 28 گرم..

نمایش سریع

انگشتر فاخر و نفیس و چشم نوازعقیق عسلی کهنه یمنی تراش تلویزیونی حکاکی یاحبیب الله محمد نبی الرحمه همراه غبار نویسی استاد میرزا خط اقل میرزا و رکاب نفیس سید حسن شیرازی

(0)

مشخصات انگشتر :انگشتر فاخر و نفیس و چشم نوازعقیق عسلی کهنه یمنی تراش تلویزیونی حکاکی یاحبیب الله محمد نبی الرحمه همراه غبار نویسی استاد میرزا خط اقل میرزا و رکاب نفیس سید حسن شیرازینگین این انگشتر عقیق عسلی کهنه یمنی ابدار پاک به ابعاد 22 در 15 میلیمتراست  و استاد محمد مجتبی اتشباز با توقیع اقل میرزا نام مقدس یا حبیب الله محمد نبی الله ص ب..

نمایش سریع

گردن آویز اسماء الله سنگ یشم اعلای حکاکی ایت الکرسی و صد اسم مقدس الله

(0)

گردن آویز اسماء الله سنگ یشم اعلای حکاکی ایت الکرسی و صد اسم مقدس اللهمشخصات :حکاکی ممتاز و شبکه بندی بسیار دقیق روی سنگ درشت یشم اعلاقاب نقره عبدالله آذریوزن گردن اویز 110 گرم وزن قاب نقره 70 گرمابعاد سنگ : 80 در 55 میلیمترابعاد با قاب نقره طهران آذری : 89 در 64 میلیمتر رنگ سنگ: سبز..

نمایش سریع

انگشترنفیس اسپرت عقیق پرتقالی یمنی کهنه و حکاکی شهید حاج حسین حکاکان و ذکر الله و پنج تن با رکاب ظریف دستساز نقره فابریک

(0)

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس اسپرت عقیق پرتقالی یمنی کهنه و حکاکی شهید حاج حسین حکاکان و ذکر الله و پنج تن با رکاب ظریف دستساز نقره فابریکنگین این انگشتر عقیق پرتقالی یمنی کهنه است و شهید حاج حسین حکاکان معروف به حاج حسین شهید ذکر اسماء مقدس الله و محمد و علی و فاطمه وحسن و حسین را با کمان وبسیار زیبا و استثنایی در ترکیبی عالی و استفاده از تمامی ف..

نمایش سریع

انگشترفاخر و نفیس عقیق سرخ یمنی پاک ذکر صلوات حکاکی اعلای استاد مجتبی اتشباز خط میرزا و رکاب عزیزی شیراز

(0)

مشخصات انگشتر :انگشترفاخر و نفیس عقیق سرخ  یمنی  پاک ذکر صلوات حکاکی اعلای استاد مجتبی اتشباز خط میرزا و رکاب عزیزی شیراز نگین این انگشتر عقیق درشت و پاک و سرخ یمنی به ابعاد 26در 18 میلیمتراست  و استاد مجتبی اتشباز با توقیع میرزا ذکر اللهم صلعلی محمد و آل محمد را به رسم الخط نستعلیق حکاکی کرده استرکاب این انگشتر را عزیزی شیراز به..

نمایش سریع

انگشترنفیس و فاخر و کلکسیونی عقیق سبز آب دار زمردی کهنه و رکاب عقربی طلا و فدیوم شهرام خادمی

(0)

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس و فاخر و کلکسیونی عقیق سبز آب دار زمردی کهنه و رکاب عقربی طلا و فدیوم شهرام خادمی نگین این انگشتر عقیق سبز آب دار زمردی کهنه است رکاب عقربی طلا و فدیوم شهرام خادمی گوارسه طلا و همراه با چهار مهر طلای تهران f خادمی F هستابعاد سنگ 23 در 14 میلیمتر استتراش سنگ بادومی دامله است سایز انگشتر » 62 و..

نمایش سریع

انگشترنفیس و فاخر و کلکسیونی عقیق سرخ آب دار یمنی و رکاب عقربی طلا و فدیوم محمد کاوه

(0)

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس و فاخر و کلکسیونی عقیق سرخ آب دار یمنی و رکاب عقربی طلا و فدیوم محمد کاوه نگین این انگشتر عقیق سرخ آب دار یمنی است رکاب عقربی طلا و فدیوم محمد کاوه گوارسه طلا و همراه با چهار مهر طلای محمد کاوه استابعاد سنگ 24 در 14 میلیمتر استتراش سنگ بادومی دامله است سایز انگشتر » 63 وزن انگشتر» 23 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ طوق دار و اب دار یمنی و رکاب نقره سنگین قلمزنی

(0)

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سرخ طوق دار و اب دار یمنی و رکاب نقره سنگین قلمزنی نگین این انگشتر عقیق سرخ طوق دار و اب دار یمنی است رکاب این انگشتر با وزن سنگین نقره همراه با قلمزنی استاد ناشناس هستقطر سنگ 18 میلیمتر استتراش سنگ گرد دامله است سایز انگشتر » 70 وزن انگشتر» 31 گرم..

نمایش 1 تا 15 از 93 (7 صفحه)