محصولات فروخته شده


انگشترجواهری فیروزه نیشابوری

موجود نیست

مشخصات انگشتر :انگشترجواهری فیروزه نیشابوری نگین»  فیروزی طبع دار درشت نیشابوریرکاب » رکاب نقره دست ساز طهران امامیسایز انگشتر » 63 وزن انگشتر» 24 گرم..

انگشترنفیس عقیق سرخ ابدار یمنی تراش دامله رکاب نقره حاج حسین جدی

موجود نیست

انگشترنفیس عقیق سرخ ابدار یمنی تراش دامله رکاب نقره حاج حسین جدیرکاب فیلی نقره نفیس مرحوم استاد حاج حسین جدیوزن انگشتر » 18 گرم سایز رکاب » 63ابعاد سنگ نگین » 20 در 14 میلیمتر و ارتفاع 12 میل ..

انگشترنفیس عقیق سبز حکاکی آیه منتظر شهادت خط العبد حکاکی استاد پرنیا رکاب طهران امامی

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سبز حکاکی آیه منتظر شهادت خط العبد حکاکی استاد پرنیا رکاب طهران امامیحکاکی روی نگین » آیه منتظر شهادتمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ..

انگشترلوکس و شیک مرصع عقیق سرخ یمنی رکاب استاد ابوالفضل ابراهیمی ( قم میرزا)

موجود نیست

انگشترلوکس و شیک مرصع عقیق سرخ یمنی رکاب استاد ابوالفضل ابراهیمی ( قم میرزا)ابعاد سنگ نگین » 20 در 16 میلیمتروزن انگشتر » 24 گرم سایز رکاب » 62 گالری ناب جواهر..

انگشترخاص سنگ مرمرمزار حضرت اباالفضل العباس علیه السلام رکاب نقره ساخت آستان مقدس قمر بنی هاشم

موجود نیست

انگشترخاص سنگ مرمرمزار حضرت اباالفضل العباس علیه السلام رکاب نقره ساخت آستان مقدس قمر بنی هاشم..

انگشترخاص سنگ مرمرمزار حضرت اباالفضل العباس علیه السلام رکاب نقره ساخت آستان مقدس قمر بنی هاشم

موجود نیست

انگشترخاص سنگ مرمرمزار حضرت اباالفضل العباس علیه السلام رکاب نقره ساخت آستان مقدس قمر بنی هاشم..

انگشترخاص سنگ مرمرمزار حضرت اباالفضل العباس علیه السلام رکاب نقره ساخت آستان مقدس قمر بنی هاشم

موجود نیست

انگشترخاص سنگ مرمرمزار حضرت اباالفضل العباس علیه السلام رکاب نقره ساخت آستان مقدس قمر بنی هاشم..

انگشترنفیس عقیق ناب و قواره یمنی حکاکی دو متن ومن یتق الله وایت الکرسی خط استاد العبد و رکاب فاخر سید حسن

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق ناب و قواره یمنی حکاکی دو متن ومن یتق الله وایت الکرسی خط استاد العبد و رکاب فاخر سید حسنمتن اول » وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا ِ وَ يَرْزُقْهُ مِنْ ح..

انگشترنفیس عقیق آجری یمنی شرف الشمس کبیر معروف به هفت شرف حکاکی رضی اصفهان و رکاب طهران امامی

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق آجری یمنی شرف الشمس کبیر معروف به هفت شرف حکاکی رضی اصفهان و رکاب طهران امامیمتن حکاکی » 49 خانه یا هفت شرف یا شرف الشمس کبیرنگین » عقیق یمنی به ابعاد 17 در 17 میلیمت..

انگشترخاص عقیق سفید و رگه زعفرانی ذکر خاص یا مالک الملک

موجود نیست

 انگشترخاص عقیق سفید و رگه زعفرانیذکر خاص یا مالک الملکحکاکی همتیخط حم رکاب طهران امامی..

انگشترخاص سنگ مرمرمزار حضرت اباالفضل العباس علیه السلام رکاب نقره ساخت آستان مقدس قمر بنی هاشم

موجود نیست

  انگشترخاص سنگ مرمرمزار حضرت اباالفضل العباس علیه السلام رکاب نقره ساخت آستان مقدس قمر بنی هاشم..

انگشترخاص سنگ مرمرمزار سیدالشهدا علیه السلام رکاب نقره ساخت آستان مقدس قمر بنی هاشم

موجود نیست

انگشترخاص سنگ مرمرمزار سیدالشهدا علیه السلام رکاب نقره ساخت آستان مقدس قمر بنی هاشم..

انگشترنفیس در نجف ذکر یا ابا الفضل و شعر فارسی حکاکی محمد مجتبی آتشباز خط الراجی میرزا و رکاب فدیوم رسول تهران

موجود نیست

مشخصات انگشتر: انگشترنفیس در نجف ذکر یا ابا الفضل و شعر فارسی حکاکی محمد مجتبی آتشباز خط الراجی میرزا و رکاب فدیوم رسول تهران..

انگشترنفیس ممتازجواهری زمرد افغان ورکاب نقره دستسازاسماعیلی

موجود نیست

انگشترنفیس ممتازجواهری زمرد افغان ورکاب نقره دستسازاسماعیلیابعاد سنگ »11 در 8 میلیمتررکاب دستساز اسماعیلیوزن انگشتر » 18 گرمسایز رکاب » 67 گالری ناب جواهر..

انگشترنفیس عقیق ناب یمنی ذکر بسم الله الرحمن الرحیم حکاکی استادشمس ورکاب نقره طهران امامی

موجود نیست

انگشترنفیس عقیق ناب یمنی ذکر بسم الله الرحمن الرحیم حکاکی استادشمس ورکاب نقره طهران امامیرکاب دستساز وحید امامیوزن انگشتر »  گرم سایز رکاب » 63 گالری ناب جواهر..

انگشترنفیس عقیق سرخ پرتغالی یمنی لوح شرف الشمس حکاکی سید مدنی خط 110

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ پرتغالی یمنی لوح شرف الشمس حکاکی سید مدنی خط 110روی نگین » لوح شرف الشمس ذکر مبارک محمد و علیرکاب اسپرت نقره به وزن 6 گرمنگین » عقیق سرخ پرتغالی یمنی به ابعاد ..

انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی حکاکی دو طرف نگین ذکر ایت الکرسی و وان یکاد خط محمد مجتبی اتشبازامضا میرزا

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی حکاکی دو طرف نگین ذکر ایت الکرسی و وان یکاد خط محمد مجتبی اتشبازامضا میرزاروی نگین » ایت الکرسیپشت نگین » وان یکادرکاب فدیوم گوارسه طلا به وزن 23 گرمنگین ..

انگشترنفیس عقیق آجری یمنی شرف الشمس کبیر معروف به هفت شرف حکاکی رضی اصفهان و رکاب طهران امامی

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق آجری یمنی شرف الشمس کبیر معروف به هفت شرف حکاکی رضی اصفهان و رکاب طهران امامیروی نگین » 49 خانه یا هفت شرف یا شرف الشمس کبیررکاب فیلی حصیری نقره به وزن 22 گرمنگین..

انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی حکاکی ممتاز استاد العبد و آیات وسعت رزق و روزی خط ثلث ورکاب شیرازی عارف

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی حکاکی ممتاز استاد العبد و آیات وسعت رزق و روزی خط ثلث ورکاب شیرازی عارف روی نگین » وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا ِ وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَ..

انگشترنفیس عقیق سرخ کرزی یمنی تراش گود (توکاس) حکاکی دو متن ماشاالله صغیر و ومن یتق الله خط استاد سیدعباس ضابطی

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ کرزی یمنی تراش گود (توکاس) حکاکی دو متن ماشاالله صغیر و ومن یتق الله خط استاد سیدعباس ضابطی روی نگین » متن اول »ماشاءاَللَّـهُ لَاقوَهُ الَا بااَللَّـهُ استغفر..

انگشترنفیس عقیق شفه العبد کهنه یمنی ذکر مبارک یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا حکاکی جناب پرنیا خط العبد

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق شفه العبد کهنه یمنی ذکر مبارک یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا حکاکی جناب پرنیا خط العبدروی نگین »یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا رکاب دوقاب شیرازی فا..

انگشترمتبرک سنگ مزار حضرت سیدالشهدا علیه السلام منحصر تراش از سنگ قدیمی مرمر کربلا و رکاب دست سازامامی

موجود نیست

مشخصات انگشتر :انگشترمتبرک سنگ مزار حضرت سیدالشهدا علیه السلام منحصر تراش از سنگ قدیمی مرمر کربلا و رکاب دست سازامامینگین »  سنگ مرمر سبز منحصر 16 در 11 میلیمتررکاب » نقره دست سازطه..

انگشترمتبرک سنگ مزار حضرت سیدالشهدا علیه السلام منحصر تراش از سنگ قدیمی مرمر کربلا و رکاب دست سازامامی

موجود نیست

مشخصات انگشتر :انگشترمتبرک سنگ مزار حضرت سیدالشهدا علیه السلام منحصر تراش از سنگ قدیمی مرمر کربلا و رکاب دست سازامامینگین »  سنگ مرمر سبز منحصر 16 در 11 میلیمتررکاب » نقره دست سازطه..

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی ذکر مبارک یا کاشف الکرب ... حکاکی جناب پرنیا خط العبد

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی ذکر مبارک یا کاشف الکرب ... حکاکی جناب پرنیا خط العبدروی نگین »یا كاشِفَ الْكَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِكْشِفْ كَرْبى بِحَقِ اَخْیكَ الْحُسَیْنِرکاب ..

انگشترنفیس ممتازعقیق سرخ کهنه یمنی وذکر مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًاحکاکی استاد سعیدی منش خط مهر

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس ممتازعقیق سرخ کهنه یمنی وذکر مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًاحکاکی استاد سعیدی منش خط مهرروی نگین » مَا شَاءَ..

انگشترسفارشی سازحدید لوح شریف ستاره داوود و حرز سلیمانی حکاکی جناب جعفرزاده

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترسفارشی سازحدید لوح شریف ستاره داوود و حرز سلیمانی  حکاکی جناب جعفرزادهروی نگین » لوح شریف ستاره داوودپشت نگین » شرف الشمسرکاب دستساز طهران امامی نگین » عقیق سرخ یمنی به..

انگشترسفارشی سازعقیق سرخ یمنی لوح شریف عین علی حکاکی جناب جعفرزاده

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترسفارشی سازعقیق سرخ یمنی لوح شریف عین علی  حکاکی جناب جعفرزادهروی نگین » لوح شریف عین علی عپشت نگین » حرز حضرت سلیمان نبیرکاب دستساز طهران امامی نگین » عقیق سرخ یمنی به ابعاد ..

انگشترمتبرک سنگ مزار حضرت سیدالشهدا علیه السلام منحصر تراش از سنگ قدیمی مرمر کربلا و رکاب دست سازامامی

موجود نیست

مشخصات انگشتر :انگشترمتبرک سنگ مزار حضرت سیدالشهدا علیه السلام منحصر تراش از سنگ قدیمی مرمر کربلا و رکاب دست سازامامینگین »  سنگ مرمر سبز منحصر 16 در 11 میلیمتررکاب » نقره دست سازطه..

انگشترعقیق کهنه یمنی حکاکی ایت الکرسی خط نسخ (ثلث) اثر استاد العبد و رکاب دست سازدوقاب عارف شیرازی

موجود نیست

مشخصات انگشتر :انگشترعقیق کهنه یمنی حکاکی ایت الکرسی خط نسخ (ثلث) اثر استاد العبد و رکاب دست سازدوقاب عارف شیرازینگین »  سنگ عقیق کهنه یمنی 27 در 21 میلیمترآیت الکرسی اَللَّـهُ لَا إِلَـٰه..

انگشترمتبرک سنگ مزار حضرت سیدالشهدا علیه السلام منحصر تراش از سنگ قدیمی مرمر کربلا و رکاب دست سازامامی

موجود نیست

مشخصات انگشتر :انگشترمتبرک سنگ مزار حضرت سیدالشهدا علیه السلام منحصر تراش از سنگ قدیمی مرمر کربلا و رکاب دست سازامامینگین »  سنگ مرمر سبز منحصر 16 در 12 میلیمتررکاب » نقره دست سازطهران امامیسای..

انگشترمتبرک سنگ مزار حضرت سیدالشهدا علیه السلام منحصر تراش از سنگ قدیمی مرمر کربلا و رکاب دست سازامامی

موجود نیست

مشخصات انگشتر :انگشترمتبرک سنگ مزار حضرت سیدالشهدا علیه السلام منحصر تراش از سنگ قدیمی مرمر کربلا و رکاب دست سازامامینگین »  سنگ مرمر سبز منحصر 15 در 11 میلیمتررکاب » نقره دست سازطهران امامیسای..

انگشترممتازکوارتز سبز تراش فست رکاب اشکی نفیس جناب امامی

موجود نیست

انگشترممتازکوارتز سبز تراش فست رکاب اشکی نفیس جناب امامیرکاب اشکی نفیس جناب امامیوزن انگشتر » 23 گرمسایز رکاب » 62ابعاد سنگ نگین » 20 در 15 میلیمترگالری ناب جواهرعلاوه بر سایت اینترنتی با نماد اعتماد ..

انگشترنفیس عقیق زرد کهنه یمنی وذکردعای اللهم انی اسئلک بسمک یا بدیع یا رفیع یا سمیع یا رَبَّ حکاکی جناب پرنیا خط العبد

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق زرد کهنه یمنی وذکردعای اللهم انی اسئلک بسمک یا بدیع یا رفیع یا سمیع یا رَبَّ حکاکی جناب پرنیا خط العبدروی نگین » اللهم انی اسئلک بسمک یا بدیع یا رفیع یا سمیع یا ر..

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی ابداررکاب فدیوم استاد علی محمدی تهران محک

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی ابداررکاب فدیوم استاد علی محمدی تهران محک رکاب فدیوم طرح خیاره ای علی محمدی چهار مهرهمشخصات نگین » عقیق سرخ یمنی به قطر 15 میلیمترسازنده رکاب : علی م..

انگشترعقیق شفه العبد وذکر خاص روی نگین و اذکار خاص پشت نگین

موجود نیست

مشخصات انگشترخاتم:انگشترعقیق شفه العبد وذکر خاص روی نگین و اذکار خاص پشت نگین اذکار خاص به همراه آیهوَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا ي..

انگشترخاص عقیق کهنه سلیمانی وذکر خاص حکاکی پشت نگین

موجود نیست

مشخصات انگشتر خاتم سلیمانی:انگشترخاص عقیق کهنه سلیمانی وذکر خاص حکاکی پشت نگین رکاب نقرهنگین » عقیق سلیمانی به ابعاد 25 در 20 میلیمترمدل رکاب » شبکه دور چنگوزن انگشتر» 26 گرم ..

انگشترخاص کهنه عقیق سلیمانی وذکر خاص حکاکی پشت نگین

موجود نیست

مشخصات انگشتر خاتم سلیمانی:انگشترخاص کهنه عقیق سلیمانی وذکر خاص حکاکی پشت نگین رکاب نقرهنگین » عقیق سلیمانی به ابعاد 23 در 14 میلیمترمدل رکاب » قلمزنیوزن انگشتر» 16 گرم سایز ر..

انگشترخاص عقیق سلیمانی وذکر خاص حکاکی پشت نگین

موجود نیست

مشخصات انگشتر خاتم سلیمانی:انگشترخاص عقیق سلیمانی وذکر خاص حکاکی پشت نگین رکاب نقرهنگین » عقیق سلیمانی به ابعاد 29 در 18 میلیمترمدل رکاب » دور چنگ اشکیوزن انگشتر» 23 گرم سایز ..

انگشترنفیس خطی تورمالین دورنگ زرد و بنفش حکاکی النور رکاب حمید قم

موجود نیست

انگشترنفیس خطی تورمالین دورنگ زرد و بنفش حکاکی النور رکاب حمید قم تورمالین تراش جواهریحکاکی استاد نظری نیاالنوریا کافی المهماترکاب نقره دست ساز حمید قموزن انگشتر » 29 گرم سایز رکاب » 64ابعاد س..

انگشترعقیق کهنه سرخ ممتاز و رنگ کمنظیر یمنی با رکاب دست ساز نقره قدیمی بدون مهر

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترعقیق کهنه سرخ ممتاز و رنگ کمنظیر یمنی با رکاب دست ساز نقره قدیمی بدون مهرنگین » عقیق کهنه سرخ ممتاز و رنگ کمنظیر یمنی به ابعاد 15 در 12 میلیمترجنس رکاب » نقره و دست سازوزن انگشتر..

انگشتر خاص عقیق بسیار کهنه سرخ شن دار درشت دامله با رکاب دست ساز نقره قدیمی عربی

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشتر خاص عقیق بسیار کهنه سرخ شن دار درشت دامله با رکاب دست ساز نقره قدیمی عربینگین » عقیق بسیار کهنه سرخ شن دار درشت دامله به ابعاد 28 در 20 میلیمترجنس رکاب » نقره و دست سازوزن انگشت..

خرمهره

موجود نیست

خرمهرهتراش نخوردهوزن » 12 گرم ابعاد »  38 در 22 میلیمتر..

انگشترعقیق زرد رگه زعفرانی یمنی تراش دامله

موجود نیست

مشخصات انگشتر :انگشترعقیق زرد رگه زعفرانی یمنی تراش دامله همراه با شرف الشمسرکاب : نقره دست ساز استاد امامی تهران با مهر و امضاوزن انگشتر : 21 گرمسایز رکاب :64ابعاد سنگ : 21 در 15  میلیمتر&..

تسبیح صد و یک دانه اعلای کهنه سندلوس یشمی

موجود نیست

تسبیح صد و یک دانه اعلای کهنه سندلوس یشمیمشخصات :وزن تسبیح : 103 گرمطول حلقه : 52 سانتیمتررنگ : سبز یشمی اندازه متوسط هر دانه : 10 میلیمتر..

تسبیح صد و یک دانه اعلا ممتاز و تک دستساز ملات ملاعبدالله معروف به تسبیح عبداللهی رنگ سبززیتونی

موجود نیست

 تسبیح صد و یک دانه اعلا ممتاز و تک دستساز ملات ملاعبدالله معروف به تسبیح عبداللهی رنگ سبززیتونی مشخصات :وزن تسبیح : 69 گرمطول حلقه : 41 سانتیمتررنگ : سبز زیتونی اندازه مت..

تسبیح صد و یک دانه اعلا ممتاز و تک دستساز ملات ملاعبدالله معروف به تسبیح عبداللهی رنگ سبزیشمی

موجود نیست

تسبیح صد و یک دانه اعلا ممتاز و تک دستساز ملات ملاعبدالله معروف به تسبیح عبداللهی رنگ سبزیشمی مشخصات :وزن تسبیح : 94 گرمطول حلقه : 47 سانتیمتررنگ : سبز یشمی اندازه متوسط هر دانه : ..

انگشترنفیس ممتازعقیق سرخ کبدی یمانی حکاکی جناب سیدان رکاب فدیوم استاد مهدی جدی

موجود نیست

انگشترنفیس ممتازعقیق سرخ کبدی یمانی حکاکی جناب سیدان رکاب فدیوم استاد مهدی جدی نگین » عقیق سرخ کبدی یمن 12 در 12 میلیمترحکاک » استاد سیدعلی سیدان با توقیع صدرذکر » دعایی که جبرییل امین به ادم ابوا..

انگشترنفیس ممتازعقیق سرخ کبدی حکاکی یا حسن غریب مدینه استاد شمس زنجانی و رکاب فاخر شبکه جناب وحید امامی

موجود نیست

انگشترنفیس ممتازعقیق سرخ کبدی حکاکی یا حسن غریب مدینه استاد شمس زنجانی و رکاب فاخر شبکه جناب وحید امامینگین » عقیق سرخ و سیاه کبدی یمنی  26در 18 میلیمترمتن حکاکی » یا حسن غریب مدینهحکاک » اس..

انگشترنفیس عقیق شفه العبد یمنی و کف العباس علیه السلام حکاکی توکاس استاد سیدعباس ضابطی و رکاب بدون مهر جناب اسدی

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق شفه العبد یمنی و کف العباس علیه السلام حکاکی توکاس استاد سیدعباس ضابطی و رکاب بدون مهر جناب اسدیروی نگین » السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسی..

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه پرتقالی یمنی وذکر نام مقدس پنج تن آل عبا حکاکی توکاس استاد سیدعباس ضابطی و رکاب بدون مهر جناب اسدی

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه پرتقالی یمنی وذکر نام مقدس پنج تن آل عبا حکاکی توکاس استاد سیدعباس ضابطی و رکاب بدون مهر جناب اسدیروی نگین » الله محمد علی فاطمه حسن و حسینرکاب دستساز نقر..

انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی وحکاکی حدیث قدسی ولایت علی ابن ابیطالب و رکاب فاخررولکسی استاد امامی

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی وحکاکی حدیث قدسی ولایت علی ابن ابیطالب و رکاب فاخررولکسی استاد امامیمتن حکاکی » وَلَایَةُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ حِصْنِی فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِی أَمِنَ..

انگشترنفیس عقیق سرخ زجاجی وحکاکی پشت و روی نگین اسامی الله و چهارده معصوم علیهما السلام و حرز امام جواد و رکاب فاخر امامی

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ زجاجی وحکاکی پشت و روی نگین اسامی الله و چهارده معصوم علیهما السلام و حرز امام جواد و رکاب فاخر امامیروی نگین » الله محمد علی فاطمه حسن حسین علی محمد جعفر موسی..

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه پرتقالی یمنی وذکر لا إله إلا الله الملك الحق المبين و شرف الشمس حکاکی دوطرف نگین جناب پرنیا خط العبد

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه پرتقالی یمنی وذکر لا إله إلا الله الملك الحق المبين و شرف الشمس حکاکی دوطرف نگین جناب پرنیا خط العبدروی نگین » لا إله إلا الله الملك الحق المبينپشت نگین »..

انگشترنفیس عقیق پرتقالی زجاجی کهنه یمنی وحکاکی استاد محمد مجتبی آتشباز خط میرزا

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق پرتقالی زجاجی کهنه یمنی وحکاکی استاد محمد مجتبی آتشباز خط میرزا هویا علی غبارنویسی نام مقدس حسن و حسین علیهم السلامرکاب شیخ احمدی صدف زنجاننگین » عقیق کهنه یمنی به ابعاد..

انگشترنفیس ممتازعقیق زرد زجاجی کهنه یمنی وحکاکی استاد محمد مجتبی آتشباز خط اقل میرزا وذکر یا علی و رکاب فدیوم استاد خانی تهران

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس ممتازعقیق زرد زجاجی کهنه یمنی وحکاکی استاد محمد مجتبی آتشباز خط اقل میرزا وذکر یا علی و رکاب فدیوم استاد خانی تهراننگین » عقیق زرد زجاجی کهنه یمنی به ابعاد 26در 18 می..

انگشترنفیس عقیق زرد طبیعی وحکاکی استاد محمد مجتبی آتشباز خط اقل میرزا وذکر محمد نبی الرحمه و رکاب نفیس و شیک رولکسی وحید امامی

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق زرد طبیعی وحکاکی استاد محمد مجتبی آتشباز خط اقل میرزا وذکر محمد نبی الرحمه و رکاب نفیس و شیک رولکسی وحید امامینگین » عقیق زرد طبیعی به ابعاد 17 در 19 میلیمترحکاکی..

انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی وحکاکی استاد محمد مجتبی آتشباز خط اقل میرزا وذکر الحمدلله و رکاب نفیس و شیک رولکسی وحید امامی

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی وحکاکی استاد محمد مجتبی آتشباز خط اقل میرزا وذکر الحمدلله و رکاب نفیس و شیک رولکسی وحید امامینگین » عقیق سرخ یمنی به ابعاد 17 در 20 میلیمترحکاکی روی نگین ..

انگشتر عقیق شفه العبد یمنی و خاتم جمیع طلسمات

موجود نیست

 مشخصات انگشتر عقیق شفه العبد یمنی و خاتم جمیع طلسماترکاب : نقره دستسازداخل رکاب و زیر نگین:طلسم خاتم جمیع طلسمات از مرحوم شیخ بهایی که در 8 صفحه نقره حکاکی شده و به صورت لایه ایدر زیر نگین قرا..

نگین نفیس ممتازدر قرمز حسینی نجف تراش تلویزیونی مناسب برای ساخت گردن آویز

موجود نیست

نگین نفیس ممتازدر قرمز حسینی نجف تراش تلویزیونیمناسب برای ساخت گردن آویزوزن انگشتر » 161 قیراط ابعاد سنگ نگین » 33 در 33 میلیمترسنگ بسیار کم نظیر در نوع و حجم و وزن و خلوص و رنگگالری ناب جواهرعل..

انگشترنفیس عقیق زرد یمنی وحکاکی دکتر محمد مجتبی آتشباز خط میرزا و آیه فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ و رکاب سید راشد

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق زرد یمنی وحکاکی دکتر محمد مجتبی آتشباز خط میرزا و آیه فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ و رکاب سید راشدنگین » عقیق زرد یمنی به ابعاد 20 در 20میلیم..

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی وحکاکی استادخسروابادی خط ذکر وحرز نادعلی و رکاب سید راشد

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی وحکاکی استادخسروابادی خط ذکر وحرز نادعلی و رکاب سید راشدنگین » عقیق کهنه یمنی سرخ تراش تلویزیونیحکاکی روی نگین »نَادِ عَلِيّاً مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ، تَجِد..

انگشتر نفیس و فاخرعقیق سرخ ناب کهنه خالداریمنی وحکاکی محسن سعیدی منش خط دو امضا مهر و ایات رزق قرآن و رکاب فدیوم 4 مهرنقره سازان

موجود نیست

مشخصات انگشتر نفیس:انگشتر نفیس و فاخرعقیق سرخ ناب کهنه خالداریمنی وحکاکی محسن سعیدی منش خط دو امضا مهر و ایات رزق قرآن و رکاب فدیوم 4 مهرنقره سازان نگین » عقیق سرخ کهنه یمنی ناب خال دارحکاکی روی نگی..

گردن آویز نفیس و فاخرعقیق سرخ ناب کهنه درشت یمنی وحکاکی دکتر آتشباز خط المذنب میرزا وذکر یا اباالفضل و کف العباس

موجود نیست

مشخصات گردن آویز درشت المذنب میرزا:گردن آویز نفیس و فاخرعقیق سرخ ناب کهنه درشت یمنی وحکاکی دکتر آتشباز خط المذنب میرزا وذکر یا اباالفضل و کف العباس نگین » عقیق سرخ کهنه یمنی ناب درشت داملهحکاکی روی ن..

انگشترنفیس و کمنظیرعقیق سرخ کهنه یمنی وحکاکی دکتر آتشباز خط اقل میرزا وذکر صلوات با چهارده مرغ بهشتی

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس و کمنظیرعقیق سرخ کهنه یمنی وحکاکی دکتر آتشباز خط اقل میرزا وذکر صلوات با چهارده مرغ بهشتینگین » عقیق کهنه یمنی سرخ به ابعاد 24 در 18 میلیمترحکاکی روی نگین »اللهم صل علی محمد ..

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی وحکاکی دکتر آتشباز خط میرزا وذکر صلوات و رکاب عزیزی شیراز

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی وحکاکی دکتر آتشباز خط میرزا وذکر صلوات و رکاب عزیزی شیرازنگین » عقیق کهنه یمنی سرخ به ابعاد 25 در 15 میلیمترحکاکی روی نگین »اللهم صل علی محمد وآل محد و عجل..

انگشترنفیس عقیق زعفرانی کهنه یمنی وحکاکی دکتر آتشباز خط میرزا وذکر ماشاءالله صغیرو رکاب سیدحسین

موجود نیست

انگشترنفیس عقیق زعفرانی کهنه یمنی وحکاکی دکتر آتشباز خط میرزا وذکر ماشاءالله صغیرو رکاب سیدحسیننگین » عقیق کهنه یمنی زعفرانی به ابعاد 21 در 16 میلیمترحکاکی روی نگین »ماشاءالله استغفرالل..

انگشترعقیق زرد یمنی ذکر شرف الشمس حکاکی استاد سید عباس ضابطی و رکاب دست ساز فرهاد ری

موجود نیست

مشخصات انگشتر :انگشترعقیق زرد یمنی ذکر شرف الشمس حکاکی استاد سید عباس ضابطی و رکاب دست ساز فرهاد رینگین »  عقیق زرد یمنی خطی شرف الشمسحکاک » استاد سید عباس ضابطیخط سید عباسرکاب » رکاب دست سازفر..

انگشترعقیق زرد یمنی حکاکی استاد میرزا ذکر ماشاءالله صغیر و رکاب دست ساز عزیزی شیراز

موجود نیست

مشخصات انگشتر :انگشترعقیق زرد یمنی حکاکی استاد میرزا ذکر ماشاءالله صغیر و رکاب دست ساز عزیزی شیرازنگین »  عقیق زرد یمنی خطی ماشاءالله  لاحول ولا قوه الا بالله  استغفرالله حکاک » استاد..

انگشترعقیق سرخ یمنی خطی وحکاکی اللهم الرزقنی شفاعه الحسین یوم الورود اثر حکاک بزرگ معاصر استاد محمد مجتبی اتشباز خط میرزا و رکاب فاخر عزیزی شیراز

موجود نیست

 مشخصات انگشتر :انگشترعقیق سرخ یمنی خطی وحکاکی اللهم الرزقنی شفاعه الحسین یوم الورود اثر حکاک بزرگ معاصر استاد محمد مجتبی اتشباز خط میرزا و رکاب فاخر عزیزی شیرازنگین »  عقیق سرخ یمنی خطی..

انگشترعقیق سرخ یمنی خطی وحکاکی العظمه لله اثر حکاک بزرگ معاصر استاد محمد مجتبی اتشباز خط اقل میرزا و رکاب فاخرسید حسن شیراز

موجود نیست

مشخصات انگشتر :انگشترعقیق سرخ یمنی خطی وحکاکی العظمه لله اثر حکاک بزرگ معاصر استاد محمد مجتبی اتشباز خط اقل میرزا و رکاب فاخرسید حسن شیرازنگین »  عقیق سرخ یمنی آب دارخطیخط اقل میرزاالعظمه ل..

انگشتر نفیس عقیق کهنه یمنی وحکاکی کل قرآن در پشت نگین و حکاکی چهارده معصوم ع خط سبحان و رکاب طهران امامی

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشتر نفیس عقیق کهنه یمنی وحکاکی کل قرآن در پشت نگین و حکاکی چهارده معصوم ع  خط سبحان و رکاب طهران امامینگین » عقیق کهنه یمنی به ابعاد 23 در 18 میلیمترحکاکی پشت نگین » کل قران کر..

انگشترنفیس ممتازتوپاز سرخ حکاکی یا محمد رسول الله اثر استاد محمد مجتبی آتشباز خط میرزا رکاب سید حمید

موجود نیست

انگشترنفیس ممتازتوپاز سرخ حکاکی یا محمد رسول الله اثر استاد محمد مجتبی آتشباز خط میرزا رکاب سید حمیدوزن انگشتر » 22 گرم سایز رکاب » 65ابعاد سنگ نگین » 24 در 19 میلیمتر گالری ناب ج..

تسبیح فاخر درشت سندلوس معطر کهنه اپالین

موجود نیست

تسبیح فاخر کلکسیونی:تسبیح فاخر درشت سندلوس معطر کهنه اپالین114 گرم  ..

تسبیح فاخر درشت سندلوس زرد خشک کهنه استخوانی

موجود نیست

تسبیح فاخر کلکسیونی:تسبیح فاخر درشت سندلوس زرد خشک کهنه استخوانی113 گرم  ..

انگشتر نفیس درشفاف نجف وحکاکی استاد شمس زنجانی خط شمس و رکاب فاخر تهران امامی

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشتر نفیس درشفاف نجف وحکاکی استاد شمس زنجانی  خط شمس و رکاب فاخر تهران امامینگین » درشفاف نجف به ابعاد 26 در 23 میلیمترحکاکی روی نگین »ماشاالله لاحول ولاقوه الا بالله استغفرالله ح..

تسبیح کلکسیونی بسیار کمنظیراعلای صد و یک دانه یسر مکه بسیار کهنه و نقره کوبی شده

موجود نیست

تسبیح کلکسیونی بسیار کمنظیراعلای صد و یک دانه یسر مکه بسیار کهنه و نقره کوبی شدهمشخصات :وزن تسبیح : 57 گرمطول حلقه : 65 سانتیمترجنس تسبیح » یسر مکه بسیار کهنه و نقره کوبی شده ان..

نگین انگشتری خط متین حاج ابراهیم اصغرپور نفس المهموم لظلمنا تسبیح حدیث امام صادق ع

موجود نیست

نگین انگشتریخط متینحاج ابراهیم اصغرپورنفس المهموم لظلمنا تسبیح حدیث امام صادق ع..

انگشترزمرد هندی یکدست رنگ عالی و رکاب جواهری طهران امامی

موجود نیست

مشخصات انگشتر :انگشترزمرد هندی یکدست رنگ عالی و رکاب جواهری طهران امامینگین »  زمرد هندی یکدست رنگ عالی به ابعاد 15 در 10 میلیمتررکاب » رکاب جواهری طهران امامیسایز انگشتر » 64 ..

انگشتر نفیس عقیق یمانی اعلا وحکاکی استاد جواد حیدری خط طه دو امضا و رکاب سلمان و قلمزنی فاخر سلیمانی

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشتر نفیس عقیق یمانی اعلا وحکاکی استاد جواد حیدری خط طه دو امضا و رکاب سلمان و قلمزنی فاخر سلیمانینگین » عقیق یمانی اعلا به ابعاد 20 در 15 میلیمترذکر » الحقهمراه با تذهیب خاصحکاک » اس..

انگشتر نفیس بینظیرعقیق یمانی اعلا وحکاکی استاد جواد حیدری خط طه و رکاب صفوی اشکان لطفی و تهران مظهری

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشتر نفیس بینظیرعقیق یمانی اعلا وحکاکی استاد جواد حیدری خط طه و رکاب صفوی اشکان لطفی و تهران مظهرینگین » عقیق یمانی اعلا و بینظیربه ابعاد 25 در 22 میلیمترذکر » الواسعنام روزی دهنده خد..

انگشترعقیق زرد یمنی شرف الشمس زنانه حکاکی سید مهدی مدنی رکاب نقره

موجود نیست

انگشترعقیق زرد یمنی شرف الشمس زنانه حکاکی سید مهدی مدنیرکاب نقرهسایز رکاب » 51 گالری ناب جواهر..

انگشترعقیق زرد یمنی شرف الشمس زنانه حکاکی سید مهدی مدنی رکاب نقره

موجود نیست

انگشترعقیق زرد یمنی شرف الشمس زنانه حکاکی سید مهدی مدنیرکاب نقرهسایز رکاب » 51 گالری ناب جواهر..

انگشترنفیس زمرد سبز کلمبیا ممتاز و رکاب فاخر تهران صادقی

موجود نیست

انگشترنفیس زمرد سبز کلمبیا ممتاز و رکاب فاخر تهران صادقیوزن انگشتر » 13 گرمسایز رکاب » 62قطر سنگ نگین » 11 میلیمترگالری ناب جواهر وزن گوهر » 4 قیراط..

انگشترفیروزه شجر نیشابوری رنگ عالی و رکاب قلمزنی سمیعی

موجود نیست

مشخصات انگشتر :انگشترفیروزه شجر نیشابوری رنگ عالی و رکاب قلمزنی سمیعینگین »  فیروزه شجر نیشابوری به ابعاد 25 در 20 میلیمتررکاب » نقره قلمزنی دستی سمیعی سایز انگشتر » 66 وزن ا..

انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی ممتاز حکاکی سید مهدی مدنی و رکاب یک تیکه طهران امامی یا امام رضا ع

موجود نیست

انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی ممتاز حکاکی سید مهدی مدنی و رکاب یک تیکه طهران امامییا امام رضا عحکاکی استاد سید مهدی مدنیرکاب وحید امامیطهران امامیوزن انگشتر » 14 گرمسایز رکاب » 63ابعاد سنگ نگین » 15 در 12..

انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی ممتاز حکاکی رفع الله رایت العباس استاد اصغرپور خط متین و رکاب یک تیکه طهران امامی

موجود نیست

انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی ممتاز حکاکی رفع الله رایت العباس استاد اصغرپور خط متین و رکاب یک تیکه طهران امامیرفع الله رایت العباسحکاکی استاد اصغرپورخط متینرکاب وحید امامیطهران امامیوزن انگشتر » 17..

انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی ممتاز حکاکی استاد اصغرپور خط متین و رکاب یک تیکه طهران امامی

موجود نیست

انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی ممتاز حکاکی استاد اصغرپور خط متین و رکاب یک تیکه طهران امامیالسلام علی قتیل العبراتحکاکی استاد اصغرپورخط متینرکاب وحید امامیطهران امامیوزن انگشتر » 18 گرمسایز رکاب » 64..

انگشتر نفیس عقیق سه پوست وحکاکی جناب همتی خط حم و رکاب نقره یک تیکه استاد امامی

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشتر نفیس عقیق سه پوست وحکاکی جناب همتی خط حم و رکاب نقره یک تیکه استاد امامینگین » عقیق سه پوست به ابعاد 24 در 20 میلیمترذکر » یا فاطمه بنت نبی سحکاک » جناب همتی امضا » خط حممدل رکاب..

انگشترنفیس عقیق سرخ پرتغالی یمنی ممتاز حکاکی دعای سفر استاد شمس خط الفقیرشمس و رکاب یک تیکه طهران امامی

موجود نیست

انگشترنفیس عقیق سرخ پرتغالی یمنی ممتاز حکاکی دعای سفر استاد شمس خط الفقیرشمس و رکاب یک تیکه طهران امامیفالله و خیرحافظا و هو ارحم الراحمینحکاکی استاد مهدی شمسخط الفقیر شمسرکاب وحید امامیطهران ا..

انگشتر فیروزه رکاب نقره

موجود نیست

انگشتر فیروزه رکاب نقره..

نگین خطی عقیق یمن مناسب انگشتری و گردن آویز

موجود نیست

مشخصات:نگین خطی عقیق یمن مناسب انگشتری و گردن آویزنگین »  عقیق یمنیسایز سنگ » 24 در 18 میلیمتر خط شیخ..

حلقه مردانه مرصع جواهرات اصیل و رکاب نقره افتخاری

موجود نیست

مشخصات حلقه جواهرات اصل:حلقه مردانه مرصع جواهرات اصیل و رکاب نقره افتخارینگینها »  یاقوت سانچیارکاب » نقره مرصع تراش باگتسایز انگشتر » 62 وزن انگشتر» 18 گرم..

انگشترمرصع زمرد پنجشیر و رکاب نقره شبکه

موجود نیست

مشخصات انگشتر :انگشترمرصع زمرد پنجشیر و رکاب نقره شبکهنگینها »  زمرد سبز رنگ عالیرکاب » نقره شبمه مرصع با دوازده قطعه زمردسایز انگشتر » 63 وزن انگشتر» 10 گرم..

انگشتر نفیس عقیق زرد طبیعی وحکاکی استاد محسن محرمی خط محسن و رکاب نقره یک تیکه استاد وحید امامی

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشتر نفیس عقیق زرد طبیعی وحکاکی استاد محسن محرمی خط محسن و رکاب نقره یک تیکه استاد وحید امامینگین » عقیق زرد طبیعی به ابعاد 23 در 16 میلیمترذکر » نوح نبی برای مدارای سرنوشتبر بادبان ک..

انگشتر عقیق سرخ یا قمر بنی هاشم حکاکی جواد رخی زاده خط مجد رکاب دست ساز نقره صفوی

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشتر عقیق سرخ یا قمر بنی هاشم حکاکی جواد رخی زاده خط مجد رکاب دست ساز نقره صفویوزن انگشتر» 8 گرمسایز رکاب » 60 ابعاد سنگ » 18 در 13 میلیمتر وضعیت موجودی » موجود در..

انگشتر عقیق سرخ هو الزاق رکاب دست ساز نقره صفوی

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشتر عقیق سرخ هو الزاق رکاب دست ساز نقره صفویوزن انگشتر» 9 گرمسایز رکاب »  60ابعاد سنگ » 22 در 16 میلیمتر وضعیت موجودی » موجود در گالری ناب جواهر..

انگشتر نفیس عقیق زرد زجاجی کهنه یمنی خط میرزا و رکاب شیرازی استاد امین اتشباز و قلمزنی برجسته جوانبخت اصفهان

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشتر نفیس عقیق زرد زجاجی کهنه یمنی خط میرزا و رکاب شیرازی استاد امین اتشباز و قلمزنی برجسته جوانبخت اصفهاننگین » عقیق زرد زجاجی کهنه یمنی به ابعاد 24 در 16 میلیمترذکر انگشتر امیرالمومن..

انگشتر نفیس عقیق زرد طبیعی زجاجی وحکاکی استاد محسن سعیدی منش خط مهر دو امضا و رکاب دست ساز زنجان

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشتر نفیس عقیق زرد طبیعی زجاجی وحکاکی استاد محسن سعیدی منش خط مهر دو امضا و رکاب دست ساز زنجاننگین » عقیق زرد طبیعی زجاجی به ابعاد 22 در 15 میلیمترذکر » حسبی اللهحکاک » استاد محسن سعی..

انگشتر نفیس عقیق زرد طبیعی وحکاکی استاد محسن سعیدی منش خط مهر دو امضا و رکاب سید حسن شیراز

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشتر نفیس عقیق زرد طبیعی وحکاکی استاد محسن سعیدی منش خط مهر دو امضا و رکاب سید حسن شیرازنگین » عقیق زرد طبیعی به ابعاد 22 در 10 میلیمترذکر » یا علی عحکاک » استاد محسن سعیدی منشامضا » ..

مجموعه نفیس اثار استاد محمود فرشچیان دفتر پنجم

موجود نیست

مجموعه نفیس اثار استاد محمود فرشچیان دفتر پنجمقطع سلطانیاثار برگزیده یونسکوبه همراه یادداشتهایی ازمحمود فرشچیانکویچیرو ماتسورا مدیر کل یونسکوامبرتو بالدینی رئیس دانشگاه هنر فلورانس ایتالیامقامات موزه..

نمایش 1 تا 100 از 3285 (33 صفحه)

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout

logo-samandehi